19. února 2024

PANSKÁ SÍDLA - PŘEHLED

Podařilo se mi udělat pořádek ve svém foto archivu, a tak mě napadlo vytvořit pro blog určité přehledy nafocených objektů. Tentokrát jsem zpracoval PANSKÁ SÍDLA, jak jsem si pojmenoval všechny zámky, hrady, tvrze,.... , které jsem nafotil během svých toulek světem. Nejedná se jen o velké a všeobecně známé objekty, ale i ty pozapomenuté, opuštěné či dávno přestavěné a využívané jinak, než sídla šlechty. Fotografie (mnohdy jen skutečně dokumentační) některých objektů už také nejsou aktuální, protože je to dávno co jsem je pořídil, a za tu dobu se jejich stav změnil (někdy k lepšímu a někdy k horšímu), ale to už je úděl archivů...


První vydání příspěvku proběhlo dne 19.2.2024 .  

Zde jsou všechny aktualizace, ve kterých upozorňuji na nově přidané objekty či fotografie:Předem ještě musím upozornit, že tento přehled je opravdu poněkud delší! 

Momentálně mám v archivu snímky  243. objektů  PANSKÝCH SÍDEL  (kromě těch na území Brna, jež bude mít časem snad svůj samostatný přehled)


Nafocená místa jsem se rozhodl představit krátkým, většinou převzatým popisem a vzhledem k množství objektů jen fotokoláží z dochovaných snímků (pokud to tedy množství fotek umožňovalo). Zeleně zvýrazněný název místa, popis objektu a bývalý okres ve kterém se nachází, slouží jako odkaz na příslušnou fotogalerii, která je uložena na Zoneramě. Pro úplnost uvádím i datum pořízení snímků. 


A tady už je tedy můj přehled všech dosud nafocených PANSKÝCH SÍDEL (kromě těch na území Brna),  které jsem seřadil abecedně podle místa umístění:


Adršpach  (okr. Náchod) - zámek     foto: 18.08.2007

Zámek nechal v roce 1596 vystavět Adam Bohdanecký z Hodkova. Objekt prošel řadou stavebních úprav, jedna z nejvýznamnějších proběhla v roce 1886, kdy zámek vlastnil rod Nádherných (zámek koupil v roce 1828 Jan Nepomuk Nádherný). Tento rod vlastnil zámek až do roku 1945, kdy jim byl na základě Benešových dekretů zabaven. Další nejnutnější opravy proběhly v roce 1970, které provedlo Ministerstvo vnitra a v prostorech zámku zřídilo Státní ústřední archiv, který zde byl do roku 1989. V roce 2013 zámek odkoupila obec Adršpach, která ho postupně rekonstruuje. Od roku 2014 je zámek zpřístupněn veřejnosti. Jedno patro je věnované horolezeckému muzeu, další patro historické expozici, dále si zde mohou návštěvníci prohlédnout expozici lnářství a tkalcovství,...  zdroj: cs.wikipedia.orgBenkovac - hrad Benković (Chorvatsko)     foto: 15.07.2022

Na kopci nad městem Benkovac leží malá pevnost s názvem Kaštel Benkovič, který svojí polohou dominuje celému benkovackému údolí. Z písemných pramenů bylo zjištěno, že hrad existoval již v 15. století a pravděpodobně byl založen členem chorvatské rodiny Benković, která byla poprvé zmíněna roku 1468. Pevnost je velmi jednoduchá kamenná stavba, skládá se z nádvoří čtvercové podstavy, v jejíž spodní části stojí vysoká hranolová věž. Rohy stěn jsou zesíleny dvěma kulatými věžemi přistavěnými během tureckého období v 16. století. Pozdější přestavby již zmenšily dojem pevnosti, která má historickou a architektonickou hodnotu. Prostory nyní používá město jako muzeum.  zdroj: www.tribunj.euBílé Poličany  (okr. Trutnov) - zámek        foto: 28.09.2013

V první polovině 18. století byla původní renesanční tvrz přestavěna na barokní jednopatrový zámek a v jeho blízkosti byl založen rozsáhlý park. Později bylo přistavěno pravé křídlo. Když zámek koncem 19. století vyhořel, byl znovu obnoven jako dvoupatrová budova s kulatou věží. Dnes zámek slouží jako hotel s restaurací.  zdroj: mapy.czBílovice  (okr. Uherské Hradiště) - zámek         foto: 20.05.2011

Současný empírový zámek byl postaven v letech 1812-1813 na místě staré tvrze. Od roku 1945 slouží pro potřeby obce.  zdroj: mapy.czBiskupice u Jevíčka  (okr. Svitavy) - zámek foto: 23.05.2009

Počátkem 18. století zahájil Zikmund Leopold Sak z Bohuňovic na místě původní tvrze výstavbu jednoduchého trojkřídlého barokního zámku. Zároveň kolem zámku vznikla velká okrasná zahrada ve francouzském stylu. V r. 1874 byl velkostatek i se zámkem prodán a zapsán do zemských desek rodu Thurn-Taxisů, kteří jej měli v držení až do r. 1945, kdy byl konfiskován. Zámek byl částečně opraven r. 1966. Obec zámek prodala do rukou soukromého majitele, ten však po prvotní iniciativě snahu o opravu vzdal a zámek od té doby neúprosně chátrá.  zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgBítov  (okr. Znojmo) - hrad                   foto: 7.7.2007, 15.7.2021

Gotický hrad byl založen v 11. století na místě velkomoravského hradiště, aby společně s dalšími chránil jižní hranici přemyslovského státu. Během následujících století byl několikrát zásadně přestavěn a rozšířen. Poslední novogotická úprava proběhla v letech 1811-63.   zdroj: mapy.cz Blansko (okr. Blansko) - zámek         foto: 04.06.2011

Jádro renesančního zámku pochází z gotického hradu. Na sklonku 17. století byl barokně upraven. Další úpravy proběhly ve druhé polovině 19. století ve stylu empíru a později novorenesance. Po roce 1945 byl zámek adaptován na byty a částečně na sýpku. K jeho obnovení došlo po roce 1960, kdy byl objekt rekonstruován a začal sloužit jako muzeum.   zdroj: mapy.czBohdalice (okr. Vyškov) - zámek        foto: 16.03.2012

První zmínky o renesančním zámku jsou z roku 1551. Počátkem 18. století bylo na jejím místě vystavěno barokní sídlo pro olomoucké jezuity. V 70. letech 18. století byl řád zrušen a novým majitelem zámku se stává rytíř Raimund Manner. Dnešní klasicistně-empírový ráz zámek získal v polovině 19. století, o několik let později byl ještě rozšířen. Po konfiskaci v roce 1945 získala zámek do správy obec, která jej dnes využívá jako školu. Zajímavostí je, že před bitvou Tří císařů (také bitva u Slavkova) v listopadu 1805 na zámku přenocoval ruský car Alexander I.    zdroj: mapy.czBorotín (okr. Blansko) - zámek foto: 23.05.2009

Roku 1774 získal tvrz Václav z Freienfelsu, světící biskup olomoucký, který ji nechává přestavět na pozdně barokní zámek. Do roku 1945 se majitelé často střídali, v roce 1948 byl zámek zestátněn. V letech 1963-2000 v něm sídlil Ústav sociální péče. V letech 2013-2016 jej soukromá společnost zrekonstruovala a zámek se stal Domem s pečovatelskou službou Za Sluncem.    zdroj: mapy.czBoskovice (okr. Blansko) - zámek               foto: 23.05.2009

Zámek postavili Dietrichsteinové v letech 1812-26 na místě Dominikánského kláštera, který byl zrušen Josefem II. roku 1784.  Dnes je stavba majetkem města a slouží pro kulturní a výstavní účely.  zdroj:  mapy.czBoskovštejn (okr. Znojmo) - zámek       foto: 04.07.2004

Vodní tvrz z počátku 16. století byla na počátku 17. století přestavěna na renesanční zámek, později upraven na sýpku. Zámek byl v 80. letech 20. století zrekonstruován. Dochovaly se zbytky sgrafitové výzdoby.    zdroj: mapy.czBošovice  (okr. Vyškov) - tvrz       foto: 20.6.2012, 31.1.2016

Původní dřevohlinitá tvrz je prvně zmiňována r. 1398, kamenná tvrz s věží byla vybudována v době husitských válek, další přestavbou prošla po r. 1480, kdy byla zvýšena věž a zřízen parkán. Na počátku 17. stol. byla dokonce nazývána hradem. Po opuštění byla využívána jako sýpka, v posledních desetiletích 20. stol. proběhla částečná a nepříliš zdařilá rekonstrukce. Po majetkových sporech z přelomu tisíciletí je od r. 2010 soukromým majetkem a chátrá.  zdroj: www.hrady-zriceniny.czBouzov  (okr. Olomouc) - hrad       foto: 8.8.2009, 4.8.2019

Původní hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. V průběhu třicetileté války sloužil jako císařská pevnost a vězení pro švédské zajatce. V roce 1696 se majiteli stal řád německých rytířů, kteří hrad vlastnili až do roku 1939. Ti mu také pseudogotickou přestavbou vtiskli v letech 1895-1910 současnou podobu.  zdroj: mapy.czBrtnice (okr. Jihlava) - zámek        foto: 24.7.2004, 2.7.2011

Zámek vznikl přestavbou hradu započatou Zdeňkem z Valdštejna. Rekonstrukce byla dokončena až jeho synem Hynkem roku 1593. V té době vznikly renesanční arkády, které jsou dílem italského architekta Baltazara Maggi de Ronio. Hynek také nechal vystavět zámecký kostel s rodinnou hrobkou. Po porážce stavovského povstání byl synovci Hynka majetek zkonfiskován a získal ho císařský plukovník Rombaldo hrabě Collalto. V následujících letech prošel objekt několika úpravami.    zdroj:  mapy.czBřeclav (okr. Břeclav) - zámek       foto: 19.9.2006, 21.1.2017, 17.10.2021

Renesanční zámek nechal v roce 1570 přestavět z hraničního hradu Jan mladší ze Žerotína. Zámek byl od roku 1638 až do zestátnění v roce 1945 majetkem Lichtenštejnů. Na začátku 19. století byl novogoticky upraven do podoby zříceniny, z této doby pochází také věž. V patře je na toskánských sloupech arkádová pavlač. V současné době prochází objekt rekonstrukcí.    zdroj:  mapy.czBřezolupy (okr. Uherské Hradiště) - zámek       foto: 20.05.2011

Na místě původní renesanční tvrze byl v průběhu druhé poloviny 17. století postaven zámek ve stylu raného baroka. Během 18. a 19. století byl zámek přestavěn do klasicistního stylu a na začátku 20. století bylo přistavěno druhé patro. Roku 1929 koupil zámek Baťův koncern. Po znárodnění a zabavení majetku zámek slouží potřebám obce. V současnosti se zde nachází obecní úřad. K zámku patří také přilehlý zámecký park a barokní sýpka.   zdroj:  mapy.czBučovice  (okr. Vyškov) - zámek foto: 12.1.2008, 31.1.2013

Zámek je čtyřkřídlý renesanční objekt s překrásným nádvořím a vzácnou fontánou. Jeho stavba započala roku 1567 na místě původní bučovické tvrze. Díky překrásným interiérům a bohatému zdobení štuky byl ve své době jednou z nejnádhernějších staveb Moravy. Zámek se zachoval v čisté renesanční podobě. Uvnitř máte možnost obdivovat i arkádové nádvoří s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy.   zdroj: mapy.czBudišov  (okr. Třebíč) - zámek      foto: 16.05.2009

Zámek byl postaven v 16. století na místě gotické vodní tvrze v duchu renesance. V 18. století byl barokně upraven. Jeho čtyřkřídlá dvoupatrová budova obklopuje nádvoří nepravidelného tvaru. Nejcennější částí areálu je sala terrena. Můžete si prohlédnout také část depozitáře Moravského zemského muzea s muzejní zoologickou sbírkou našich i exotických obratlovců, krabů a bezobratlých živočichů. Zámek obklopuje zámecký park s rybníčky a sochami z 18. století.   zdroj:  mapy.czBudyně nad Ohří (okr. Litoměřice) - hrad     foto: 12.08.2006

Raně gotický hrad byl postaven na místě přemyslovského dvorce ve 2. polovině 13. století. V roce 1336 se majitelem hradu stal Zbyněk Zajíc z Valdeka a Hazmburka a během držení celé panství doznalo největšího rozkvětu. Jedná se o velmi hodnotný komplex, který prošel několika historickými přestavbami.   zdroj:  mapy.czBuchlovice (okr. Uherské Hradiště) - zámek       foto: 16.09.2018

Traduje se, že tehdejší majitel panství, Jan Dětřich z Petřvaldu, postavil zámek pro svou manželku Eleonoru z Colonna-Felsu, původem z Itálie. Zámek je vystavěn ve stylu italské barokní vily podle anonymního projektu, odkazujícího na vídeňské, případně slezské architektonické prostředí. Dostavěn byl roku 1707. Rod Petřvaldů vystřídali roku 1800 Berchtoldové, kteří zde žili až do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn. Svou současnou podobu získal zámek až v prvních dvou desetiletích 20. století, kdy citlivé úpravy provedl architekt Dominik Fey. V roce 1945 byl zámek na základě Benešových dekretů zestátněn a roku následujícího předán jako významný doklad své doby do správy Národní kulturní komise a zpřístupněn veřejnosti. Jde o jeden z nejkrásnějších komplexů svého druhu u nás.  zdroj:  cs.wikipedia.orgBystré (okr. Svitavy) - zámek        foto: 16.07.2011

V 16. století nechal Jan Bezdružický z Kolovrat vybudovat renesanční zámek, jehož základní podoba se dochovala dodnes. Později došlo k barokní přestavbě a ke zřízení nového rozlehlého parku se vzácnými dřevinami. Po 2. světové válce začal sloužit pro potřeby Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež a slouží dodnes.   zdroj: mapy.czBzenec (okr. Hodonín) - zámek      foto: 25.5.2008, 14.5.2011, 13.10.2018

Pseudogotická stavba byla postavena Vilémem z Reichenbachu-Losenic v letech 1853–55 na místě původního barokního zámku. Výstavbou moderního zámku se chtěl vyrovnat nejpřednějším šlechtickým rodům té doby, jež nechaly vybudovat zámky jako Lednice či Hluboká. Díky machinacím dodavatelů stavebního materiálu, kvůli kterým se náklady šplhaly do astronomických výšek, se však natolik zadlužil, že nakonec zvolil východisko z této situace sebevraždou v roce 1866. Zámek měl původně ještě nad vchodem z nádvoří centrální věž. Ta se ale začala kvůli slabým základům naklánět a musela být roku 1862 odstraněna. Druhé poschodí zámku již zůstalo nedokončeno. Zámek je dvoutraktový s vysunutými věžemi vepředu stanovými s arkýři, vzadu s cimbuřími na krakorcích. Vchod je chráněn balkónem na pilířích. Zámek je obklopen z přední části kolem nádvoří hospodářskými budovami a při vstupu chráněn zdí s přístavky. Zámek získalo v roce 1938 vinařské družstvo, jež si ho postupem času přebudovalo ke svým účelům, a negativně ovlivnilo jeho stav nešetrnými stavebními úpravami. Navíc v roce 1952 došlo v půdních prostorách k požáru a následná oprava střechy neobnovila střešní vikýře, čímž byl původní vzhled budovy silně narušen. Nyní je zámek ve vlastnictví města a jaké bude jeho další využití, je ve hvězdách.   zdroj:  www.starybzenec.cz a mapy.czCetechovice  (okr. Kroměříž) - zámek      foto: 29.07.2007

Památkově chráněný zámecký areál, který byl zbudován na základech původní pozdně gotické tvrze. Jednopatrový čtyřkřídlý zámek nechal v barokním stylu postavit Josef Antonín Mayer z Mayerswaldu v první polovině 18. století. Po roce 1945 objekt sloužil pro potřeby zemědělského podniku a jako domov pro řádové sestry. V současnosti zámek patří soukromému vlastníkovi.   zdroj: mapy.czCitov (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Na místech dnešního zámku stál původně zámek barokní, ten byl však zbořen za Tobiáše Pauspertla z Drachenthalu, který si nechal na jeho místě vystavět před polovinou 19. stol. nový pozdně klasicistní zámeček, jehož stavba byla dokončena v r. 1845. Po Pauspertlech zdědili zámek v r. 1908 rytíři de Navarrové, kteří ho drželi až do r. 1945. Ve 2. polovině 20. stol. sloužila budova převážně potřebám obce a nejinak je tomu dnes.   zdroj:  www.hrady.czČastolovice (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek      foto: 01.06.2019, 03.08.2023

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. V letech 1588 – 1615 Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína nechali přestavit vodní tvrz na renesanční zámek. Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království Adolf Vratislav ze Sternberga. V druhé polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu a byl založen anglický park. Na začátku 20. století byly novogotické prvky ze zámku víceméně odstraněny, aby tak opět vynikla jeho původní renesanční podoba. Nad vchodem byla vystavěna mohutná věž a do ní byla umístěna vodní nádrž, která zásobovala vodou celý zámek včetně kašny na nádvoří. Východní křídlo zámku bylo zvýšeno o jedno poschodí, aby byl zámek schopen ubytovat všechny členy rodiny. V roce 1940 přešel zámek pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových sídlo opustit. Po II. Světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem. V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta na zámku žije a stále pracuje na jeho správě a zvelebování.    zdroj:  www.zamek-castolovice.czČechy pod Kosířem (okr. Prostějov) - zámek       foto: 08.07.2017

První zmínka o zámku pochází ze 14. století. Zámek je spojen s portugalským rodem Silva Tarouca a jejich častým hostem, malířem Josefem Mánesem. V roce 2016 byl po částečné rekonstrukci zámek otevřen pro veřejnost.   zdroj:  mapy.czČejkovice (okr. Hodonín) - zámek       foto: 17.07.2009

Zámek vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou a rozšířením stávající pozdně gotické tvrze, jejíž počátky jsou spjaty s příchodem templářů na naše území kolem roku 1232. V nově upraveném zámku se usadili jezuité, kteří vybudovali pod zámkem rozlehlé sklepy dlouhé až 650 m. Později zámek prošel několika dalšími stavebními úpravami, o čemž svědčí jeho vzhled. V současnosti v zámku sídlí hotel.  zdroj:  mapy.czČekyně u Přerova  (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Současná podoba renesančního zámku vznikla přestavbou původní gotické tvrze. Zasadili se o ni Podstatští z Prusinovic. Svědčí o tom dochovaná hradba do výše oken prvního patra zámku. Další úpravy proběhly v 18. století. Jižní křídlo bylo obohaceno barokně-klasicistními prvky. V současné době není zámek veřejnosti přístupný.   zdroj: mapy.czČerná (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek      foto: 06.07.2007

Zámek nechal na konci 16. století v duchu renesance vystavět Jan Rafael Chroustenský z Malovar. Po Bílé hoře však Chroustenští o majetek přišli a roku 1624 se zámek (tehdy označovaný jako tvrz) dostal do držení rodu Collalto. V 18. století prošel zámek barokní přestavbou, jež se týkala především interiérů. Kromě toho došlo také k zasvěcení zámecké kaple sv. Antonínu Paduánskému. V roce 1949 byl Eduardu Pavlíčkovi z Tasova statek znárodněn a přidělen obci, která v zámku zřídila kanceláře místního národního výboru, kulturní dům, kino, klubovny, fotbalové hřiště na zahradě a vinný sklípek. Hospodářské budovy zámku obdrželo JZD. Dědici posledního majitele dostali zpět zámek po roce 1989 v rámci restitucí a krátce na to v roce 1992 zámek prodali firmě ze Zlína. Nový majitel provedl generální rekonstrukci a odsvěcení tamní kaple sv. Antonína. Během rekonstrukce byla kolem zámku také postavena mohutná pětimetrová zeď. Od roku 1996 byl zámek a přilehlý areál provozován pod názvem The Other World Kingdom (v překladu Království jiného světa) jako místo pro sadomasochistické hry. Do roku 2008 byl zámek přístupný pouze pro platící zájemce o sexuální služby s tématem ženské dominance. Zámek měl po převzetí zlínskou firmou svůj erb, v němž byl zobrazen štít s pouty a bičíkem, rituály a hymnu a také vlastní měnu. V roce 2008 byl zámek na prodej, ke změně vlastníka však nedošlo.  zdroj:  cs.wikipedia.orgČerná Hora (okr. Blansko) - zámek      foto: 27.9.2003, 9.4.2007

Předchůdcem zámku byl gotický hrad, který založil koncem 13. století Matouš z Černé Hory. Později v 16. století jej přestavěli na renesanční zámek. Po vyhoření a ponechání zámku svému osudu, probíhaly od roku 1830 činnosti na jeho záchranu a znovu obnovení. Roku 1857 koupila zámek Henrietta Pereira-Arnstein, která započala pseudorenesanční přestavbou hradu na zámek. Práce dokončil v letech 1859–1861 její zeť hrabě Mořic Friess z Friessenburgu. Roku 1945 byl zámek Friessům zkonfiskován. V roce 1975 byly zámecké interiéry upraveny pro potřeby domova důchodců, který v něm sídlí dodnes.  zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgČervená Lhota (okr. Jindřichův Hradec) - zámek     foto: 31.07.2018

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1465. V roce 1530 se majiteli tvrze stali rytíři Kábové z Rybňan. Jan Kába z Rybňan nechal starou gotickou tvrz přestavět na pohodlnější renesanční zámeček, zvaný od té doby Nová Lhota. Pojmenování Červená Lhota se objevuje až od počátku 17. století, podle barvy zámku. Na konci 16. století získali zámek Růtové z Dírné, kterým byl majetek po bitvě na Bílé hoře roku 1620 konfiskován. V dobách třicetileté války vlastnil místní panství italský rytmistr Antonio Bruccio. Po jeho smrti koupil zámek v roce 1641 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Po roce 1641 a v letech 1658–1678 probíhaly na zámku barokní přestavby, které proměnily šlechtické sídlo na letohrádek, kam Slavatové zajížděli z nedalekého Jindřichova Hradce. Po vymření rodu Slavatů po meči v roce 1693 zdědila Červenou Lhotu neteř posledního Slavaty Marie Terezie. Provdala se za Arnošta Bedřicha z Windischgrätze kterému panství předala, a tím přešel letohrádek do rukou Windischgrätzů. Od poloviny 18. století se majitelé opět několikrát změnili. Od roku 1835 vlastnili zámek postupně členové čtyř generací knížecí rodiny Schönburg-Hartenstein, německých říšských knížat. Jejich rod zámek obýval až do roku 1945, kdy jim jako německým občanům byl zkonfiskován.   zdroj:  cs.wikipedia.orgČeský Rudolec (okr. Jindřichův Hradec) - zámek foto: 29.07.2018

První zmínka o vodní tvrzi pochází z roku 1353, v 17. století ji nechala přestavět na renesanční zámek hraběnka Tokelliová. Koncem 17. století byl zámek barokně upraven a po požáru v roce 1860 novogoticky přestavěn. Během 2. světové války byl objekt několikrát vykraden a od té doby pomalu chátral. Od roku 2008 patří zámecký areál společnosti Malá Hluboká a.s., která ho postupně rekonstruuje. Zámek je zpřístupněn veřejnosti.   zdroj: mapy.czDalečín (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 02.06.2007

Zámek byl vybudován kolem roku 1590 v těsné blízkosti pustého hradu, jehož zdiva bylo použito při stavbě. Jeho majiteli byli páni z Kunštátu. Původní podoba zámku odpovídala renesančním stylu, ale v 19. století získala budova vzhled tyrolské chaty. Za 2. světové války budova sloužila jako výcvikové středisko Hitlerjugend, poté zde sídlili vojáci SS za účelem boje proti partyzánskému a odbojovému hnutí. Počátkem 50. let 20. století připadl zámek státu a v této době již z původního inventáře zámku nezůstalo téměř nic. V současné době se v prostorách zámku nachází obecní úřad, ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a obecní byty.   zdroj: mapy.czDalešice (okr. Třebíč) - zámek      foto: 04.08.2012

Zámek je součástí areálu bývalého kláštera, který zanikl kolem roku 1540. Barokní úpravou jedné z budov vzniklo panské sídlo. Autorem přestavby byl Josef Fischer z Erlachu. Zámek často měnil majitele. V roce 1973 celý areál koupil národní podnik Průmstav Brno. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny v Dukovanech začali s postupnou přeměnou na kanceláře, sklady a rekreační zázemí s lázněmi. Rekonstrukční práce probíhaly až do roku 1989, kdy byly přerušeny v podstatě ze dne na den z důvodu politicko-společenských změn. V roce 1994 byl zámek uzavřen. Objekty a pozemky byly vráceny potomkům rodiny Tkaných, původně hospodařící na zámku, ti je však na základě nevýhodné smlouvy převedli na firmu Integral s.r.o., následovala zástava majetku u banky, zpronevěra těchto prostředků jednateli firmy, na movitý majetek byla uvalena konkurzní správa. V té době ze zámku zmizelo veškeré zařízení a objekty byly v podstatě vybydleny. V roce 2007 získal objekt zámku s předzámčím, přilehlým parkem a dalšími pozemky současný majitel – společnost Wessels s.r.o. Vzápětí po převodu do vlastnictví zajistil nový vlastník základní udržovací práce, jako byla oprava střechy či okapů a v opravách pokračuje dodnes  zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgDěčín (okr. Děčín) - zámek    foto: 15.08.2006

Děčínský zámek je původně hrad, který na počátku 14. století získali Vartenberkové, kterým patřil až do roku 1511. Páni z Bünau nechali ve druhé polovině 16. století starý hrad přestavět na renesanční zámek. Třetím významným rodem v Děčíně se stali Thun-Hohensteinové, kteří zámek vlastnili v letech 1628–1932. Za nich byl zámek přestavěn v barokním a klasicistním slohu. Přestože sloužil jako panské sídlo, plnil až do 18. století také funkci důležité zemské pevnosti, kterou často obléhala a dobývala cizí i císařská vojska. Thunové zámek v roce 1932 prodali československému státu. Zámek tak ztratil svou funkci šlechtické rezidence a byl upraven na kasárna. Během druhé světové války je využívala německá armáda a v letech 1968–1991 armáda sovětská. Během té doby zámecké budovy chátraly a s jejich rekonstrukcí začalo až město Děčín, které zámek v roce 1991 získalo do svého majetku.  zdroj:  cs.wikipedia.orgDiváky (okr. Břeclav) - zámek     foto: 17.07.2009

Raně barokní zámek z konce 17. století byl postaven na místě bývalé tvrze ze 14. století. Sídlili v něm brněnští jezuité. Roku 1747 byl zámek přestavěn a rozšířen podle návrhu architekta Františka Antonína Grimma na trojkřídlou budovu. Roku 1889 koupili zámek baroni Lewentzowé. Po roce 1945 zámek nejprve sloužil jako výcvikové středisko traktoristů, poté se z něj stala škola. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví.   zdroj: mapy.czDolany (okr. Olomouc) - zámek     foto: 23.07.2011

Renesanční zámek nechali postavit kartuziáni v roce 1667, později byl barokně upraven. V 19. století v zámku sídlila lesní správa panství. V současné době objekt využívá obecní úřad.  zdroj: mapy.czDolní Kounice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 9.9.2006, 24.2.2008, 7.8.2012, 11.8.2019

Původně se jednalo o gotický hrad, jenž byl přestavěn na reprezentativní šlechtické sídlo, jemuž však zůstaly pevnostní prvky. V 16. století hrad připadl moravskému markraběti a králi Ferdinandovi I., který jej roku 1537 prodal místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka. Ten potřeboval reprezentativní sídlo, a nechal proto hrad přestavět v renesančním slohu. Další renesanční přestavba proběhla na přelomu 16. a 17. století, kdy zámek vlastnili Drnovští z Drnovic. Roku 1622 jej koupili Dietrichštejnové a zámek v následujícím období sloužil pouze jako sídlo správy dolnokounického panství. Roku 1862 zámek získali Herbersteinové, kteří jej využívali k hospodářským účelům, což poznamenalo některé prostory zámku. Po pozemkové reformě jej roku 1927 koupil bývalý správce Emil Tomec, ten jej 1937 prodal městskému tajemníkovi Karlu Rubešovi. Roku 1945 zámek zakoupil Václav Edl, od roku 1948 se spolumajitelem stal i místní státní statek. Zámek byl zestátněn v roce 1974, převzal jej Státní podnik památkové péče a ochrany přírody v Brně, který v něm hodlal zřídit své reprezentační centrum. Roku 1986 stavbu převzala Státní vědecká knihovna v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna), jež v něm mínila umístit část svých depozitářů. V restituci v roce 1992 byl zámek vrácen rodině Edlů, která jej okamžitě prodala brněnské firmě L.V.P., v jejímž držení je dosud. Od roku 2006 začala tato společnost s rozsáhlou rekonstrukcí a využíváním hradu a zámku pro veřejnost. V srpnu 2022 vlastnici nabídli nemovitost k prodeji. Cena areálu byla odhadována na půl miliardy korun.  zdroj: cs.wikipedia.orgDolní Rožínka  (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek      foto: 17.08.2009

Renesanční zámek vznikl přestavbou tvrze v 16. století. V letech 1781-89 jej nechal Jan Nepomuk klasicistně upravit. Po požáru v roce 1808 byl znovu kompletně vystavěn do dnešní podoby. Po roce 1945 zámek připadl státu a dnes je v něm umístěna základní škola. zdroj:  mapy.czDoudleby nad Orlicí  (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek     foto: 27.08.2013

Renesanční zámek s sgrafitovou výzdobou vnějších i vnitřních průčelí zachránila před postupným zchátráním rekonstrukce v letech 1955-73. Avšak jeho historie se začala psát již na konci 16. století. V průběhu baroka se zámek rozrostl o další budovy, výraznějšími úpravami prošly interiéry. Po 2. světové válce připadl objekt státu, po roce 1989 byl navrácen původním majitelům.  zdroj: mapy.czDrahanovice - Černá věž (okr. Olomouc) - tvrz      foto: 08.07.2017

Černá věž je jedinou zachovalou částí gotické tvrze, doložené kolem roku 1351. Původně obranná věž byla v 15. století upravena na pozdně gotickou věž obytnou a ve 2. polovině 16. století byla společně s obytnou budovou upravena renesančně. Ve 28 metrů vysoké budově se v současnosti nacházejí archeologické expozice Vlastivědného muzea Olomouc. Nejvyšší patro pak slouží jako malá galerie, v blízkosti věže se často konají různé kulturní a společenské akce.   zdroj: mapy.czDrnholec (okr. Vyškov) - zámek     foto: 19.9.2006, 30.12.2014

Původně gotický hrad byl ve 2. polovině 16. století Kryštofem z Teufenbachu přestavěn na renesanční zámek. Dodnes se dochovala řada místností s klenbami a štukaturami. V 18. století byl objekt navýšen o patro a upraven v duchu baroka. Poslední výraznější úpravy proběhly v polovině 19. století. Po skončení 1. světové války zámek sloužil jako sídlo správy státních statků. V současnosti není veřejnosti přístupný.  zdroj:  mapy.czDrnovice (okr. Blansko) - zámek      foto: 9.4.2007, 15.6.2012

Od r. 1745 vlastnil Drnovice rod rytířů Piati. Ti si nechali postavit panský dvůr, skládající se ze zámku a statku. V r. 1811 jej získali Dubští z Třebomyslic, kteří sídlili na zámku v Lysicích a význam drnovického zámku upadl. Dubští vlastnili Drnovice až do roku 1945, kdy hrabě  Albert Dubský emigroval do zahraničí. Poté objekt převzal nakrátko nově utvořený státní statek a po jeho zrušení sloužil JZD Lysice. V roce 1958 byl panský zemědělský dvůr zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. I přes to však nebyl příliš udržován a značně zchátral. Po roku 1989 přešla budova do majetku několika desítek občanů.   zdroj: www.hrady.czDrnovice (okr. Blansko) - tvrz      foto: 1.4.2007, 15.6.2012

V roce 1353 je zmiňován držitel vsi Jindřich z Drnovic. Zřejmě již v té době zde existovala i tvrz, ale první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1391. Rod pánů z Drnovic, píšící se po vsi a tvrzi, zůstal spjat s dějinami vsi až do poloviny 16. století, i když již od poloviny 15. století se jejich hlavním sídlem stává Rájec. V roce 1617 byl Jan z Drnovic přijat do panského stavu. Neměl však mužského potomka a jím v roce 1619 starobylý rod Drnovských z Drnovic vymírá. Od roku 1625 se Drnovice staly součástí panství lysického. Do kdy byla tvrz panským sídlem, není známo. V letech 1745-1811 vlastnil Drnovice rod rytířů Piati, ti však již tvrz pravděpodobně neobývali. Budova byla v roce 1820 zmíněna jako sýpka. V roce 1887 bylo velkostatkem hraběte Dubského přistavěno k bývalé tvrzi ještě jedno křídlo a objekt sloužil jako byty jeho zaměstnanců. Po roce 1945 získala budovu obec a v 50. letech ji upravila pro potřeby národního výboru. V roce 2000 bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci. Obci slouží budova i dnes.  zdroj: www.hrady.czDrnovice (okr. Vyškov) - zámek     foto: 19.3.2008, 18.5.2013

Zámek na návsi nechal v letech 1866–1868 postavit baron Jan Mundy, který drnovický statek koupil kolem roku 1832. Po smrti barona Mundyho je zámek pronajat zemskému výboru, který v roce 1899 na zámku zřídil chudobinec pro 80 mentálně postižených žen. Chudobinec byl svěřen do správy sestrám řádu sv. Františka. Zámecká konírna byla za jejich působení přestavěna na kapli sv. Alžběty, která však byla přístupná i veřejnosti. Po II. světové válce, dne 1. července 1947, byl ústav zrušen a zámek získala obec, která postupně provedla četné úpravy objektu. Z kaple se stal kinosál, zámecká zahrada byla upravena na dětské hřiště. Byla zde zřízena i mateřská školka. V současné době slouží budovy zámku zejména jako sídlo místního obecního úřadu a restaurace.  zdroj: www.hrady.czDukovany  (okr. Třebíč) - zámek     foto: 28.07.2007

Základem současného zámku je zámeček neznámé doby vzniku, který nechala roku 1790 přestavět do současné podoby tehdejší majitelka Dukovan, hraběnka Marie Brigita Malabaile-Canalová. Zámek získal v polovině 19. století hrabě Rudolf Filip Josef Stadion-Warthausen (1808-1882), po něm jej zdědila jeho dcera Gisela. Po její smrti přešlo celé dědictví na její dceru a manželku Zdeňka Schönborna, Marii Kristýnu. Po smrti hraběnky zámek koupili Karel a Emílie Littmannovi. Karel Littman ale velkostatek zadlužil a v exekuci jej roku 1936 koupil pražský průmyslník Wilhelm Vodvarzka-Kubinský. Po zestátnění sloužil zámek sociálním účelům, byla zde i veterinární ordinace a školicí středisko. Po roce 1989 připadl zámek obci Dukovany, pro kterou znamenal značnou finanční zátěž. V roce 2015 projevil zájem o koupi zámku třebíčský podnikatel Richard Horký, který se v lednu 2015 smluvně zavázal investovat do rekonstrukce zámku zhruba 30 milionů korun. Následně mu měl zámek připadnout v listopadu 2016. Na zámku vznikl hotel a restaurace. Slavnostní otevření rekonstruovaných částí proběhlo v dubnu 2016, v květnu 2017 byla zpřístupněna expozice zámeckého bydlení v prvním patře hlavní budovy. V roce 2021 bylo oznámeno, že majitel zámku se rozhodl zámek prodat.  zdroj: cs.wikipedia.orgGrabštejn (okr. Liberec) - hrad a zámek    foto: 12.08.2021

Hrad Grabštejn je původně gotický hrad ze 13. století přestavěný v 16. století na renesanční zámek. V současnosti je ve vlastnictví státu pod správou Národního památkového ústavu. Zpočátku vlastnili hrad Donínové, pod kterými byl za husitských válek hrad několikrát dobyt. Kvůli dluhům se v 16. století dostal hrad do rukou Jiřího Mehla ze Střelic, který ho v letech 1566-1586 nechal přebudovat na renesanční zámek s poplužním dvorem. Od konce 16. století se na zámku střídali vlastníci. Nakonec zámek vlastnil rod Clam-Gallasů, kterým byl zámek po druhé světové válce zkonfiskován. Po válce se na zámku usídlila československá armáda. Po opuštění armádou zámek rychle chátral až se z něj stala téměř zřícenina. Opravy zámku probíhaly mezi lety 1988-2010.  zdroj: mapy.czHabrovany (okr. Vyškov) - zámek foto: 3.2.2008, 11.5.2015

Původně zde stávala tvrz, která vznikla v první polovině 14. století. V 16. století byla tvrz sídlem Jana Dubčanského ze Zdenína, který ji přestavěl na renesanční zámek. Jeho syn Jan Dubčanský ze Zdenína na Habrovanech prodal zámek Bohuslavu Zoubkovi ze Zdětína. V letech 1635-1773 tvrz patřila jezuitům jako dědictví po Kateřině Zoubkové. Ti se však o údržbu příliš nestarali, a proto tvrz postupně chátrala. Po zrušení řádu v roce 1773 přešel zámek do náboženského fondu. V roce 1824 koupil panství Jan Herring z Frankensdorfu, nechal zámek v letech 1825-1836 přestavět na klasicistní a založil zámecký park. V druhé polovině 19. století náležel zámek Gomperzům. Účelová úprava zámku a parku je novodobá. Není přístupný veřejnosti; sídlí v něm zařízení péče o tělesně postižené klienty.   zdroj: cs.wikipedia.orgHajany (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 01.02.2021

Zámek vybudoval po roce 1714 Kaschnitz von Weinberg a po roce 1746 Hájek z Waldstätten přistavěl boční křídlo. V roce1857 areál získali Mitrovští, kteří se věnovali dalším úpravám, při nichž zámek získal dnešní podobu. Tu jen mírně doplnili manželé d’Harnoncourt-Unverzagt, kteří zvýraznili hlavní zámeckou osu atikou s aliančním erbem. Po roce 1948 začala stavba upadat a interiér zámku byl přebudován na byty. Celý areál značně zchátral a je neudržovaný i v současnosti.  zdroj: www.hrady.czHerálec (okr. Havlíčkův Brod) - zámek     foto: 02.07.2011

Zámecký areál, který byl v průběhu 17. století zbudován na základech středověké věžovité tvrze. V letech 1658–1661 prošla přestavbou do podoby barokního zámku. Roku 1838 se dostal do vlastnictví Trauttmannsdorfů a prošel novogotickou přestavbou. V letech 1862, 1890 a 1935 prošel drobnými úpravami. Po roce 1945 zámek stát zkonfiskoval a umístil do něj politickou školu a později zvláštní internátní školu. Po roce 1989 je v soukromém vlastnictví. Dnes jej vlastní společnost Malý zámeček, která zdevastovaný zámek nechala kompletně opravit a od roku 2011 zde provozuje luxusní pětihvězdičkový hotel.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgHluk (okr. Uherské Hradiště) - tvrz     foto: 21.08.2004

První zmínka o Hlucké tvrzi pochází z roku 1303, kdy je popisována jako dřevěná tvrz ležící na pravém břehu potoka Okluky. Z původní dřevěné tvrze se s postupem času stala kamenná stavba, která byla od roku 1460 držena šlechtickým rodem Zástřizlové, pak pány z Kunovic a od roku 1625 náležela rodu Lichtenštejnů, kteří ji měli v majetku až do dvacátých let 20. století. Zdevastovaná tvrz se v těchto letech dostává do majetku města Hluk, které celý objekt tvrze v šedesátých letech 20. století zrekonstruovalo. Po rekonstrukci započala novodobá historie tvrze, která začala být využívána ke kulturním a společenským akcím pro celé město.   zdroj:  cs.wikipedia.orgHodonín (okr. Hodonín) - zámek     foto: 13.03.2011

Původní hrad byl v druhé polovině 16. století přestavěn na zámek. Po požáru v roce 1746 jej noví majitelé Lichtenštejnové nechali rozšířit. Roku 1787 zde byla zřízena továrna na tabák a zámecké budovy byly postupem času odstraňovány a přestavovány včetně poslední roku 1914. V jediné zachovalé hospodářské budově zámku se dnes nachází Masarykovo muzeum se stálou expozicí o životě a díle 1. československého prezidenta a hodonínského rodáka, T. G. Masaryka.  zdroj: mapy.czHorní Cerekev (okr. Pelhřimov) - zámek     foto: 29.05.2021

Tvrz, která zámku předcházela, nechal na přelomu 13. a 14. století postavit tehdejší majitele vsi Dobeš z Bechyně. V roce 1720 po sňatku hraběnky Eleonory Kristiny Metternichové přešlo panství do vlastnictví Regalů a ti nechali roku 1734 tvrz přestavět na zámek. V následujících letech docházelo k častému střídání majitelů. Posledními šlechtickými majiteli byli letech 1842-1948 Hohenzollernové. Ti zde však nesídlili a zámek sloužil úředníkům. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl zámek zestátněn a byly zde zřízeny byty. Od roku 1994 je zámek v soukromém vlastnictví, kdy jej koupili manželé Přenosilovi, kteří provedli generální rekonstrukci objektu. Dnes zámek slouží jako letní sídlo majitele pražské firmy.   zdroj:  cs.wikipedia.orgHorní Dunajovice (okr. Znojmo) - zámek      foto: 03.07.2004

Roku 1353 jsou poprvé zmiňováni příslušníci rytířského rodu z Dunajovic, kteří zde v té době již měli sídlo zmiňované roku 1355 dokonce jako hrad. Příliš dlouho si však rodové sídlo neudrželi, v poslední třetině 14. století panství rozdělené na několik dílů často měnilo majitele. Roku 1505 koupil Dunajovice Oldřich z Náchoda. Jindřich z Náchoda i jeho syn Fridrich provedli renesanční přestavbu tvrze, za Fridrichova syna  Hynka je sídlo roku 1600 nazýváno zámkem. 17. století Dunajovicím opět přineslo časté střídání majitelů, až je roku 1684 Pavel Albrecht von Teyburg prodal strahovským premonstrátům. Premonstráti provedli raně barokní přestavbu, která napravila škody třicetileté války a především sídlo přetvořila pro jejich specifické potřeby. Odlehlé panské sídlo jim nebylo k užitku a proto je na přelomu 18. a 19. století přestavěli na sýpku. Hospodářským účelům sloužilo až do roku 1948, kdy byl klášterní velkostatek zestátněn. Již od roku 1920 byla část areálu využívána ke společenským účelům, roku 1928 zde bylo zřízeno kino. Po zestátnění byl objekt stále méně využíván, po přestěhování kina roku 1971 ustala jakákoliv údržba. Teprve po roce 1991 obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vyměnit střešní krytinu. V současnosti je objekt nepřístupný.  zdroj:  www.hrady.czHorní Kounice (okr. Znojmo) - tvrz     foto: 03.07.2004

Rozsáhlý komplex obytné budovy, hospodářského zázemí a kostela sv. Michala založili někdy kolem třetiny 13. století johanitští rytíři. Na počátku 15. století rytíři Kounice zastavili Janu Suchému Čertovi z Kunštátu. Během dočasné uherské nadvlády na Moravě král Matyáš Korvín Kounice zabavil Bočkovi z Kunštátu, ten se sem po roce 1470 opět vrátil. Od počátku 16. století zde již majitelé nesídlili a tvrz se přizpůsobovala hospodářskému provozu. V průběhu staletí zde proběhlo tolik proměn, že dnes je těžké rozpoznat její původní středověkou podobu.    zdroj: www.hrady.cz a mapy.czHorní Maršov (okr. Trutnov) - zámek     foto: 16.07.2018

Roku 1792 tu císařský komoří Jan Berthold Schaffgotsch spolu se svým zetěm Alfonsem Aichelburgem na místě panského domu dali postavit zámeček v pozdně barokním stylu přecházejícím do klasicismu. Roku 1829 se majitelem zámku stal Berthold Aichelburg. Jeho syn Alfons roku 1869 zámek přestavěl v novorenesančním stylu a k původní přední části přistavěl tři zadní křídla uzavírající nepravidelný (přibližně čtvercový) dvůr. V jihozápadní části byla postavena věž s cibulovitou střechou. Dalším majitelem se stal rod Czernin-Morzinů. Ti dali v letech 1907–1910 přistavět schodiště doprostřed jižního průčelí. Roku 1945 byl zámek zkonfiskován, získala jej nejdříve obec, poté přešel na stát. Byl používán jako základní škola, dětský domov a dokonce i jako kino. Roku 1991 získala zámek zpět obec, neměla však na jeho údržbu prostředky, a tak jej nabídla k prodeji soukromým zájemcům. Zámek kopila společnost Sagna, jejímž vlastníkem je podle údajů v obchodním rejstříku občan Ruské federace Sergej Majzus. Objekt byl řadu let nabízen ke koupi. Dne 19. srpna 2018 zámek, který byl ve špatném technickém stavu a nebyl od roku 1994 nijak využíván, vyhořel. Koncem roku 2018 zámek změnil majitele, koupila jej nově založená společnost Zámek Horní Maršov, patřící českému podnikateli Vladimíru Rackovi. Zámek se tak ještě před nástupem zimy dočkal provizorního zastřešení a v plánu byly i další investice. Během policejního vyšetřování však vyšlo najevo, že za skupinou žhářů, kteří zámek podpálili, stál nový majitel zámku a jeho motivem mohlo být snížení kupní ceny.   zdroj:  cs.wikipedia.orgHorní Moštěnice (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Jeho předchůdcem byla tvrz patřící olomoucké kapitule, která zde stála už před polovinou 15.století. Po třicetileté válce byla přestavěna na honosnější feudální sídlo – na trojkřídlý patrový barokní zámek. V současnosti se jeho barokní fasáda zachovala jen na jižním křídle. K nejvýznamnější zde sídlícím rodům patřili Petřvaldští z Petřvaldu, Žalkovští ze Žalkovic a hrabata Troyerové. Posledními vlastníky byly hraběnky Terezie a Gabriela. Ty posléze zámek i s velkostatkem prodaly olomouckému arcibiskupství. Po první světové válce byla v patře zámku zřízena škola, jež zde setrvala až do roku 1975. Do majetku obce se zámecký objekt dostal v roce 1928 a ta si část prostor upravila na sídlo obecního úřadu. (V současnosti tu kromě něj sídlí také Jednota Orel a Policie ČR.) Roku 2013 zámek prošel velkou opravou a dočkal se i nové fasády.  zdroj:  www.turistika.czHostim (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Původní tvrz zde vybudovali vladykové z Bukoviny v první polovině 14. stol. V 15. stol. byla pozdně goticky přestavěna. K přestavbě na renesanční zámek došlo na přelomu 16. a 17. stol., v 18. stol. následovaly barokní úpravy. Majitelé zámku se rychle střídali, v roce 1858 jej získali Lichtenštejnové a roku 1908 hrabě Ferdinand Trautmannsdorf. Po druhé světové válce byl zámek zestátněn. Od druhé poloviny 20. stol. slouží zámek jako domov důchodců a veřejnosti není přístupný.  zdroj: www.hrady-zriceniny.cz a www.hrady.czHouska (okr. Česká Lípa) - hrad     foto: 27.07.2017

Gotický hrad založil na začátku své vlády král Přemysl Otakar II. Housku poté získali Berkové z Dubé, kteří ji vlastnili do roku 1432, kdy od nich celé panství koupil Jan Smiřický. Jeho potomkům hrad patřil do roku 1502. O přestavbu hradu na renesanční zámek se zasloužili příslušníci rodu Hrzánů z Harasova, kteří na něm sídlili do začátku sedmnáctého století. Další majitelé se rychle měnili. K významnějším vlastníkům patřil Albrecht z Valdštejna, který však zámek využíval jen jako lovecké sídlo. Houska si, i přes zámeckou přestavbu, uchovávala pevnostní charakter až do třicetileté války, během které byla na krátkou dobu obsazena švédským vojskem. Po válce bylo rozhodnuto o zboření hradu, ale nakonec bylo strženo jen opevnění a hospodářské předhradí. Od začátku osmnáctého století zámek vlastnili Kounicové, kterým Houska zůstala do roku 1897, kdy ji získala princezna z rodu Hohenlohe. V roce 1918 po ní zámek zdědila hraběnka Eleonora Andrássyová, od které jej roku 1924 koupil Josef Šimonek. Zámek poté sloužil jako letní a reprezentační sídlo rodiny. Za druhé světové války využívala objekt jako konfiskát německá armáda, konkrétně oblastní štáb SS. Od roku 1950 byl v zámku umístěn archiv Státní knihovny v Klementinu. Po roce 1970 zde plánovala továrna Spolana Neratovice využití jako noční sanatorium svých zaměstnanců. Hrad byl počátkem devadesátých let dvacátého století vydán v restituci dědicům Josefa Šimonka, kteří jej nechali opravit a zpřístupnit veřejnosti.  zdroj: cs.wikipedia.orgHrádek na Vlárské dráze ve Slavičíně (okr. Zlín) - zámek     foto: 20.05.2011

Zámek je patrová barokní budova, kterou postavili v polovině 18. století Bujakovští z Knurova. Za Lederer-Trattnerů byl v 2. polovině 19. století upraven. Posledními majiteli byli Wichterlové. Původně k hlavní budově, která je v současné době velmi zchátralá, přiléhala boční přízemní křídla, nyní již téměř zcela zlikvidovaná.  zdroj:  mapy.cz a www.hrady.czHrádek u Nechanic  (okr. Hradec Králové) - zámek     foto: 12.07.2018

Zámek byl postaven v letech 1839–1854 jako hlavní, reprezentativní sídlo hrabat z Harrachu Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu. Nedlouho po dostavbě zámku byla svedena v okolí bitva u Hradce Králové. V samotném zámku byl tehdy zřízen vojenský lazaret. V roce 1945 se stal zámek sídlem generálmajora Govorova, náčelníka jedné z armád Ukrajinského frontu Rudé armády. Roku 1945 byl zámek na základě tzv. Benešových dekretů znárodněn. Od roku 1953 je zpřístupněn veřejnosti. Roku 2001 byl prohlášen národní kulturní památkou.   zdroj: cs.wikipedia.orgHrotovice (okr. Třebíč) - zámek     foto: 28.07.2007

Pozdně renesanční zámek vznikl rozsáhlou přestavbou středověké tvrze Jiřím Zahrádeckým ze Zahrádek na počátku 17. století. O století později byl zámek přestavěn, získal patro a barokní fasády. Po roce 1845 byl upraven pro potřeby kanceláří a bydlení. Čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu dnes využívá městský úřad.   zdroj: mapy.czHrubá Skála (okr. Semily) - zámek      foto: 12.6.2005, 22.8.2019

Hrad Rohozec byl založen kolem roku 1280 zřejmě Jaroslavem z Ralska a jeho synem Havlem Rybou z Lemberka z rodu Markvarticů. Od roku 1468 vlastnil hrad Jan Tovačovský z Cimburka, po něm ho zdědila jeho ovdovělá manželka Johanka z Krajku, která zahájila roku 1506 přestavbu, v níž pokračovali Jan ze Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Roku 1516 získal hrad dnešní půdorys. Od roku 1534 vlastnili hrad Vartenberkové. Karel z Vartenberka přeměnil hrad přestavbami na zámek. Po porážce českých vojsk na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu z Valdštejna. Ten daroval Rohozec svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi z původně francouzského šlechtického rodu Desfoursů. Za vlastnictví rodu Desfoursů dostal Rohozec přídomek Hrubý (tj. Velký). Mikulášův syn Albrecht Maxmilián začal roku 1675 s barokní přestavbou zámku. Šlechtický rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1946, kdy byl vyvlastněn státem na základě Benešových dekretů.  zdroj:  cs.wikipedia.orgHrubčice  (okr. Prostějov) - zámek foto: 30.06.2011

O historii zámku v Hrubčicích se mnoho neví. Nejstarší části objektu pocházejí ze 16. století, kdy olomoucká kapitula nechala postavit zámek v renesančním stylu. V roce 1700 byl upraven v duchu baroka. Na zámku byly provedeny stavební úpravy i v letech 1868-79. Zámek i přilehlý park se stal po roce 1945 majetkem šlechtitelské stanice v Hrubčicích. Poslední stavební úpravy proběhly roku 1954, kdy byly v prvním patře zámku vybudovány byty a kanceláře.  zdroj: mapy.cz a www.hrady.czHrubšice (okr. Brno-venkov) - zámek      foto: 28.7.2007, 3.4.2015

Jednoposchoďová čtyřkřídlá budova byla postavena na místě tvrze ze 14. století. Renesanční úpravu tvze podnikl Oldřich z Lipé. Od 17. století měl zámek menší význam. Od té doby sloužil spíše jako byty úředníků. Část nádvoří je lemována arkádami. V současnosti je soukromým majetkem.   zdroj: mapy.czHrubý Rohozec (okr. Semily) - zámek     foto: 14.06.2005

Hrad Rohozec byl založen kolem roku 1280 zřejmě Markvartici. Od roku 1468 vlastnil hrad Jan Tovačovský z Cimburka, po něm ho zdědila jeho ovdovělá manželka Johanka z Krajku, která zahájila roku 1506 přestavbu, v níž pokračovali Jan ze Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Roku 1516 získal hrad dnešní půdorys. Od roku 1534 vlastnili hrad Vartenberkové. Karel z Vartenberka přeměnil hrad přestavbami na zámek. Po porážce českých vojsk na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu z Valdštejna. Ten daroval Rohozec svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi. Za vlastnictví rodu Desfoursů dostal Rohozec přídomek Hrubý (tj. Velký). Mikulášův syn Albrecht Maxmilián začal roku 1675 s barokní přestavbou zámku. Šlechtický rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1946, kdy byl vyvlastněn státem na základě Benešových dekretů.  zdroj: cs.wikipedia.orgHumprecht (okr. Jičín) - zámek      foto: 23.08.2019

Humprecht byl letním sídlem Humprechta Jana Černína z Chudenic, císařského velvyslance v Benátkách. Návrh vytvořil Carlo Lurago ve stylu manýrismu, s prvky pozdní renesance a raného baroka, pravděpodobně jako parafrázi Galatské věže v Cařihradě. Stavbu probíhající v letech 1666–68 vedl Francesco Ceresola, který také zámek po požáru roku 1678 opravil a zvýšil o jedno patro. Po Černínech zámek koupila roku 1738 rodina Netolických (Václav Kasimir Netolický z Eisenbergu), ovšem pomalu chátral. V rámci pozemkové reformy v roce 1926 připadl zámek městu Sobotka. V letech 1937–39 byl rekonstruován. Za druhé světové války o něm Němci uvažovali jako o možné letecké pozorovatelně. V 70. letech 20. století byl zámek důkladně opraven. V období 2021–2023 byl zámek rovněž rekonstruován.  zdroj: cs.wikipedia.orgChropyně  (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 30.06.2011

Původní panské sídlo v podobě jednopatrové budovy s arkádami začal v roce 1579 budovat Hanuš Haugvic. Od roku 1617 byl zámek v majetku olomoucké diecéze. Během třicetileté války byl několikrát napaden a poničen švédskými vojsky a postupně chátral. V roce 1892 byla při požáru zničena bohatě profilovaná střecha věže a dostala novou podobu vysokého osmibokého jehlanu. Objekt sloužil do konce 1. světové války jako lovecký zámeček a odpočinkové místo pro církevní hodnostáře. Po roce 1949 přešel zámek do vlastnictví státu a byl využíván pro kanceláře a byty zaměstnanců lesní správy, skladové prostory, později jako školní jídelna a družina. V roce 1972 byl zámek převeden do správy Okresního muzea v Kroměříži. Následně byla provedena kompletní památková rekonstrukce a opravy nezbytné pro otevření zámku veřejnosti (1983). Po roce 1989 byl zámek navrácen Olomoucké arcidiecézi a na jeho provozu se spolupodílelo Město Chropyně a Muzeum Kroměřížska. Od roku 2022 je zámek provozován příspěvkovou organizací SLOCH (Služby občanům Chropyně), která zajišťuje prohlídky historických interiérů pro veřejnost. Kromě toho jsou zde pořádány výstavy a další kulturní a společenské akce.    zdroj:  cs.wikipedia.orgChudobín (okr. Olomouc) - zámek     foto: 08.08.2009

Areál zahrnuje starou budovu zámku, která vznikla přestavbou původní tvrze z 14. a 15. století. Stará budova pak byla v 17. století barokně upravena, svůj předchozí renesanční ráz si však ponechala. V roce 1847 byla v sousedství postavena nová budova zámku v pseudorenesančním slohu. Dvoupatrovou budovu se čtyřmi křídly zdobí v nárožích okrouhlé věžičky. Starý zámek začal být využíván jako hospodářská budova s byty. Nový zámek sloužil jako hotel, ale dnes je bez využití. zdroj:  mapy.czJamné (okr. Jihlava) - zámek foto: 02.07.2011

Nejstarším jádrem zámku je gotická věžovitá tvrz, rozšířená na konci 16. století. Po porážce na Bílé hoře přešla do vlastnictví jezuitů. Ti ji nechali ve druhé polovině 17. století (kolem roku 1650) barokně upravit. Jako sídlo členů řádu však zámek sloužil pouze velmi omezeně, využívali jej především úředníci řádu a také zde byl letní byt jezuitů. Po zrušení řádu došlo k rychlému střídání majitelů. V letech 1860-1890, kdy jej vlastnili Schillerové, došlo k jeho úpravě do dnešní pseudogotické podoby. Dnes se v budově nachází pošta.   zdroj:  cs.wikipedia.orgJaroměřice nad Rokytnou (okr. Třebíč) - zámek     foto: 28.7.2007, 4.8.2018

Barokní zámek s dominantní kupolí farního kostela sv. Markéty se řadí k nejrozsáhlejším k Evropě. Dobové interiéry a malby ilustrují vrcholné období baroka. O rozkvět zámku se postaral Jan Adam Questenberk, který nechal z dřívější renesanční budovy vystavět velkolepé sídlo.  zdroj:  mapy.czJaroměřice u Jevíčka (okr. Svitavy) - zámek foto: 23.05.2009

Zámek stojí na místě původně malé tvrze, kterou pravděpodobně vystavěl na počátku 16. století tehdejší majitel Jaroměřic Petr Šedík z Kunčiny. Za Jana Blahoslava Bílského z Kaříšova byla roku 1592 tvrz přestavěna na renesanční zámek. Zámek sloužil jako panská rezidence (Bílští z Kaříšova, Zástřizlové, Šubířové z Chobyně) až do roku 1735, kdy si noví majitelé zvolili za centrum panství Velké Opatovice a tamní zámek. Poté sloužila budova k hospodářským účelům a také byla pronajímán do soukromého vlastnictví. Po roce 1945 připadl obci a slouží jako sídlo obecního úřadu a mateřské školy.   zdroj: cs.wikipedia.orgJesenec (okr. Prostějov) - zámek     foto: 23.05.2009

Zámek nechal postavit v r. 1711 na místě bývalé tvrze premonstrátský opat zábrdovický Engelbert Hájek.  Stavitelem byl patrně Lukáš Glöckel. Na zámku se vystřídalo mnoho majitelů. Posledními majiteli byli sestry dominikánky, které v roce 1933 koupily zámek a zřídily zde domov pro přestárlé. Řádové sestry vedly ústav až do roku 1960, v tom roce byl zestátněn. Po roce 1989 byl zámek opět vrácen řádu sester Dominikánek a následně ho odkoupil Olomoucký kraj. Nadále slouží jako domov důchodců.   zdroj:  www.jesenec.czJeseník  (okr. Jeseník) - tvrz     foto: 12.08.2016

Gotická tvrz vznikla pravděpodobně kolem roku 1328. Tvrz byla majetkem vratislavských biskupů, a to až do její konfiskace v roce 1945. Současnou podobu získalo sídlo po požáru v roce 1727, kdy bylo upraveno v pohodlnou rezidenci.  zdroj:  mapy.czJevíčko (okr. Svitavy) - zámek     foto: 23.05.2009

Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století byl v 18. století barokně upraven. Kolem zámku jsou zbytky parku z 1. poloviny 19. století. Uvnitř se nachází kaple s rokokovou výmalbou. Zámek sloužil jako pivovar, později jako základní škola. V současné době zde sídlí Základní umělecká škola a knihovna.  zdroj:  mapy.czJevišovice - Nový zámek (okr. Znojmo) - zámek     foto: 26.07.2020

V roce 1879 nechal Karel Locatelli na místě dřívějšího dřevěného loveckého zámečku postavit současné sídlo v pseudoslohovém stylu, které se v původní podobě dochovalo dodnes. Posledními majiteli byli Larischové - Mönnichové. V současnosti prostory slouží potřebám domova pro seniory.  zdroj: mapy.czJevišovice - Starý zámek  (okr. Znojmo) - zámek     foto: 25.7.2020, 26.7.2020

Původní hrad vznikl ve 14. století jako sídlo některého z početných příslušníků rodu Kunštátů z Jevišovic. V 16. století jeden z potomků tohoto rodu nechal hrad přestavět na renesanční zámek. O století později za Ludvíka Raduita de Souches získal zámek barokní podobu. Posledními vlastníky byli Offenheimové z Potexinu, kteří objekt vlastnili od roku 1916. Dnes je zámek ve vlastnictví státu a byla zde umístěna stálá expozice Moravského zemského muzea.   zdroj:   mapy.czJičín - Valdštejnská lodžie (okr. Jičín) - letohrádek     foto: 19.08.2019

Letohrádek je unikátní barokní památka, která byla vystavěna v letech 1630 - 1634. Vybudovat ho nechal Albrecht z Valdštejna dle návrhu architekta Niccolo Sebregondiho.  zdroj: mapy.czJimramov (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 02.06.2007

Původně renesanční zámek nechal v 16. století postavit Pavel Katharýn z Katharu. O dvě století později k němu nechali Walldorfové přistavět třetí barokní křídlo s arkádovými ochozy. Tím spojili zámek krytou chodbou se sousedním kostelem. Poslední úprava proběhla za Belcrediů, kdy přistavěli klasicistní západní trakt. Fasády zámku jsou převážně klasicistní. Uprostřed nádvoří je umístěna kašna z roku 1809 a na stěně západního křídla sluneční hodiny z roku 1798. V letech 1953 až 1998 zde bylo učiliště. Nyní je zámek v majetku rodiny Belcredi a není přístupný veřejnosti.  zdroj: mapy.czJinošov - Horní tvrz (okr. Třebíč) - tvrz     foto: 23.07.2004

První zmínka o tvrzi je z roku 1376 a po střídání majitelů byla tvrz za Březnických z Náchoda přestavěna renesančně. Od roku 1615 v majetku Žerotínů a následně spojena s náměšťským panstvím. V 18. století byla upravena na faru a tomuto účelu slouží dodnes.  zdroj: mapy.czKamenice (okr. Jihlava) - tvrz     foto: 13.03.2002

Gotická tvrz byla pravděpodobně založena v polovině 14. století. V 16. století byla navýšena o jedno patro a celkově renesančně upravena. Objekt má fasádu zdobenou psaníčkovými sgrafity, v severním průčelí se nacházejí tři mravně náboženské výroky. Na konci 20. století prošla tvrz rozsáhlou rekonstrukcí. Uvnitř se nachází expozice dokumentující historii obce nebo život slavných rodáků.  zdroj: mapy.czKamenice nad Lipou (okr. Pelhřimov) - zámek     foto: 30.05.2021

Zámek vznikl přestavbou původního hradu ze 13.stol. v letech 1580-1583. Do současné podoby byl zámek přestavěn v 19. stol. Dále prošel zámek v průběhu 90. let minulého století rozsáhlou rekonstrukcí pod taktovkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který ho získalo od Ministerstva kultury ČR za účelem vybudování úložných prostor pro své sbírky.   zdroj: mapy.czKlobouky u Brna (okr. Břeclav) - zámek     foto: 17.7.2009, 27.6.2012

Renesanční stavbu si v roce 1589 nechali vystavět zástupci zábrdovického kláštera jako svou rezidenci. V období baroka byla rozšířena. Po zrušení kláštera budovu koupili v roce 1820 rytíři z Neuwallu. Ti ji nechali klasicistně upravit. Od roku 1932 zámek vlastní obec, která zde má také své sídlo.   zdroj: mapy.czKojátky  (okr. Vyškov) - zámek     foto: 16.03.2012

Zřejmě v 16. stol. za Krčmů z Koněpas vznikl ve vsi dvůr a tvrz, později přestavěná na zámeček. V r. 1834 za Mannerů byl upraven klasicistně a později přebudován na sýpku a ubytovnu pro čeledíny. V r. 1930 statek zanikl a v následujících letech byl zámeček značně zmodernizován, upraven na byty a sklady a částečně zbořen. Dnes je to místo, na němž stojí domy č. p. 22 a 96.   zdroj: www.hrady.czKokořín (okr. Mělník) - hrad     foto: 28.07.2017

Původní hrad byl založen po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. V následujícím století jej pobořili husité, ale byl obnoven. Po skončení třicetileté války přestal být udržovaný, protože byl zařazen mezi hrady, které svojí výhodnou polohou mohou lákat nepřátele panovníka. V 19. století z něj byla jen zřícenina, která chytla za srdce nejednoho malíře a také K. H. Máchu. Dnešní podobu hrad získal v roce 1918 díky rozsáhlé rekonstrukci Jana Špačka.   zdroj: mapy.czKomorov u Chvalkovic (okr. Vyškov) - zámek     foto: 31.01.2012

Nové empírové sídlo postavil v letech 1811-12 Jan Pavel Pagáč z Paburgu poté, co vyhořel stávající zámek. Je to menší patrový objekt se středním rizalitem z obou stran. V současné době se zámek nachází ve špatném technickém stavu, avšak nový majitel plánuje postupnou rekonstrukci.   zdroj: mapy.czKonice (okr. Prostějov) - zámek     foto: 23.05.2009

V první polovině 14. století založil Adam z Konice nebo jeho syn Ješek novou tvrz poprvé připomínanou roku 1351. S přestávkami sloužila tvrz jako sídlo vrchnosti. Poslední barokní přestavbu provedl stavitel L. Glöckel po roce 1705 pro příležitostné letní pobyty opatů premonstrátského kláštera Hradisko a jejich suity. Další úpravy provedla rodina Přízů, která zámek vlastnila v letech 1825-1945. Dnes zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní síň, atp. Na zámku dnes najdete infocentrum a obřadní i koncertní síň. V přízemí se nachází expozice zvyků a řemesel na Konicku.   zdroj: mapy.czKoryčany (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 9.8.2009, 13.10.2018

V roce 1677 byl na místě původní tvrze Františkem Gabrielem Horeckým postaven barokní zámek, který měl dvě křídla. K jeho rozšíření došlo za Kristiána z Gillernu o 100 let později. Současně byl vchod do zámku ozdoben erbem a květinovými závěsy. Další úpravy probíhaly pouze v okolí zámku - založena okrasná zahrada a anglický park. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.  zdroj: mapy.czKost (okr. Jičín) - hrad     foto: 16.6.2005, 19.8.2019

Jeho založení se datuje do 2. poloviny 14. století. Po třicetileté válce unikl osudu jiných hradů určených k likvidaci, od poloviny 18. století však pustnul. Po 2. světové válce byl zrekonstruován a otevřen.   zdroj: mapy.czKovalovice u Kojetína (okr. Přerov) - zámek     foto: 29.07.2007

Pozdně barokní zámek vybudovali na konci 18. století Weissové z Lilienburgu. V roce 1819 jej získali Metternichové, za nichž sloužil hlavně jako kanceláře a úřednické byty. Počátkem 20. století byl přestavěn zčásti secesně. V roce 1924 se stal majetkem velkostatkáře a byl změněn v hospodářskou budovu. V současnosti objekt využívá pro své potřeby obec.   zdroj: mapy.czKralice na Hané (okr. Prostějov) - zámek     foto: 30.06.2011

Barokní zámek byl postaven na místě požárem poničené renesanční tvrze koncem 18. století. Od začátku 20. století přestal sloužit jako sídlo a pozdější stavební úpravy setřely reprezentativní vzhled. Dnes se zde nachází restaurace a byty.  zdroj: mapy.czKravsko (okr. Znojmo) - zámek     foto: 15.07.2021

Roku 1789 nechal Jan Václav hrabě Ugarte přestavět původní patrové barokní letní sídlo louckého opata, vybudované v polovině 18. století, na klasicistní zámek. Roku 1847 dala Luise Ugarte vybudovat pětibokou mariánskou kapli při severní straně východního průčelí. Další stavební úpravy následovaly v 60. letech 19. století. Po roce 1900 proběhly úpravy interiéru. Od roku 1901 patřil zámek rodu Dentice di Frasso, který jej v letech 1901 až 1939 využíval jako letní sídlo. V roce 1948 byl zámek konfiskován státem a následně účelově využíván jako škola až do roku 1968. Od roku 1984, po dlouholeté rekonstrukci a adaptaci, začal zámek sloužit jako rekreační a školicí středisko. Počátkem 21. století byl zámek odprodán a následně sloužil jako hotel. V roce 2021 byl zámek nevyužívaný a veřejnosti nepřístupný.   zdroj: cs.wikipedia.orgKrhov  (okr. Třebíč) - zámek     foto: 28.07.2007

Původní tvrz je doložena rokem 1492 jako majetek pánů z Víckova. Na přelomu 16. a 17. století ji Zahrádečtí ze Zahrádky přestavěli v renesanční zámek. Po roce 1825 se majitelé, kteří již v zámku nesídlili, rychle střídali a zámek sloužil jako hospodářská budova nebo obydlí nájemce dvora. V současné době není veřejnosti přístupný.   zdroj: mapy.czKroměříž (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 29.07.2007. 1.10.2021

Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na  Moravě, byl majetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo.   zdroj: cs.wikipedia.orgKřetín (okr. Blansko) - zámek     foto: 16.07.2011

Tehdejší majitelé panství Desfours-Walderode nechali vybudovat roku 1861 pseudoklasicistní zámek. Kolem zřídili park se dvěma rybníky. V současné době je zámek zmodernizován a sídlí v něm Dětská ozdravovna, která využívá i rozsáhlý park.   zdroj: www.hrady.czKřižanov  (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 20.09.2006

V 16. století nechal Zdeněk Lhotský ze Ptení vystavět na základech gotického hradu renesanční zámek, který byl po požáru v roce 1710 barokně upraven. Současný vzhled pochází z doby držení Teubery, kteří provedli pseudorenesanční přestavbu v roce 1866. Teuberové zámek vlastnili do roku 1945, kdy byli odsunuti a vlastníkem se stal stát. Objekt byl využíván jako byty, kanceláře, mateřská škola a od roku 1960 jako ústav pro postiženou mládež.    zdroj: mapy.czKunštát (okr. Blansko) - zámek     foto: 10.6.2006, 15.6.2012

Roku 1529 získal původní hrad Jan Černčický z Kácova a ten začal provádět renesanční přestavbu na podobu zámku. Roku 1680 podnikl nový majitel Kašpar Fridrich, hrabě z Lamberka barokní přestavbu, a objekt se tak již definitivně změnil na reprezentativní zámek. Kolem roku 1800 proběhla klasicistní úprava, o kterou se zasloužili Honrichsové. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli od roku 1903 Coudenhove-Honrichsové, přičemž komtesa Františka Leopoldina Marie v roce 1939 převedla vlastnické právo k zámku na Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. V roce 1948 byl kunštátský zámek zestátněn a sloužil jako depozitář Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 je Kunštát ve správě Národního památkového ústavu a je zpřístupněn pro veřejnost.   zdroj: cs.wikipedia.orgKupařovice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 07.08.2012

Barokní zámek byl postaven v letech 1739–43 podle návrhu Františka Antonína Grimma. V té době byl využíván Karlem Maxmiliánem z Ditrichsteina jako lovecký zámek a jako sídlo správy panství. Na začátku 20. století byl využíván hospodářsky - byla v něm umístěna sýpka. V 70. letech 20. století zámek prošel rekonstrukcí spojenou s modernizací a sloužil ke kulturnímu a společenskému vyžití nebo jako hotel. V současné době je zámek po částečné rekonstrukci nabízen k prodeji.   zdroj:   mapy.czKuřim (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 08.03.2011

Zámek byl postaven v letech 1592–94 Antoniem Parisem. Renesanční trojkřídlá jednopatrová budova měla jižní křídlo lemované arkádami. Do roku 1884 zde měla sídlo správa brněnských statků, poté zde byl dívčí sirotčinec. O několik let později byl z nedostatečných kapacitních důvodů přistavěn tzv. Nový zámek v novobarokním slohu. Ve 20. letech 20. století zámek využíval ústav pro kojence a kojící matky, později domov mládeže a dnes střední škola. Zámek není veřejnosti přístupný.    zdroj: mapy.czKyjov (okr. Hodonín) - zámek     foto: 21.08.2010

V roce 1539 Jan Kuna z Kunštátu začal stavět renesanční zámek. Dodnes se z něj dochovala pouze třetina. Již koncem 16. století zámek sloužil jako ubytovna pro úředníky a důstojníky místní posádky. Dnes je to patrová budova obdélného půdorysu. Pseudorenesanční sgrafita od malíře Jana Köhlera pocházejí z roku 1911, kdy byl zámek rekonstruován. Prostory využívá vlastivědné muzeum, jehož stálé expozice ilustrují přírodu a dějiny Kyjovska.   zdroj: mapy.czLamberk u Olešnice (okr. Blansko) - zámek     foto: 16.07.2011

Barokní zámek je součástí šestiúhelníkového areálu, kolem roku 1700 ho nechal na místě Černohausova dvora postavit hrabě Jan Maxmilián Lamberg. V přízemí se dochovaly klenby z přelomu 17. a 18. století, patro bylo přestavěno na byty, sklady a kanceláře. Ve 2. polovině zde sídlilo JZD a objekt chátral. Areál je v současné době v soukromém vlastnictví a nepřístupný.    zdroj: mapy.czLány (okr. Břeclav) - letohrádek     foto: 13.4.2009, 31.12.2020, 17.10.2021

Zámeček byl postaven roku 1810-12 podle plánů Josefa Hardtmutha. Po 2. světové válce byl zestátněn a sloužil jako sídlo pohraniční roty. Zámeček je nově zrekonstruovaný a lze ho pronajmout pro soukromé akce.    zdroj:  mapy.czLanžhot  (okr. Břeclav) - zámek     foto: 13.04.2009

Objekt byl navržen architektem Karlem Weinbrennerem jako lovecký zámeček pro lesní správu Lanžhot. Byl postaven tehdejšími majiteli území Lichtenštejny roku 1890. Stal se sídlem knížecí lesní správy pro polesí Soutok. Dnes je ve správě Lesů České republiky. Sídlí zde polesí Lanžhot.   zdroj:  mapy.czLednice (okr. Břeclav) - zámek     foto: 13.2.2012, 14.2.2021

Novogotický zámek se nachází ve světoznámém lednicko-valtickém areálu a je zařazen mezi památky UNESCO. Dříve byl gotickou tvrzí, později renesančním a barokním zámkem, na jehož výstavbě a výzdobě se podílela řada významných umělců a architektů. Současná podoba zámku vznikla pseudogotickou přestavbou v letech 1846-58.   zdroj:  mapy.czLemberk (okr. Liberec) - zámek     foto: 12.08.2021

Areál zámku se rozprostírá na malém kopci zvaném Krutina tyčícím se nad Panenským potokem. Hrad, který byl založen v první polovině 13. století Havlem z rodu Markvarticů, byl během 16. století přestavěn na renesanční, později barokně upravený zámek. V roce 1945 byl zámek patřící rodině Auersperg státem vyvlastněn. Nyní je zámek ve správě Národního památkového ústavu a je v návštěvních hodinách od dubna do října přístupný veřejnosti.    zdroj:  www.pamatkovykatalog.cz a  cs.wikipedia.orgLesní Hluboké  (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 18.04.2013

Zámek byl postaven roku 1770 rajhradským klášterem a sloužil pro pobyt opata při lovech. V roce 1884 byl objekt zmodernizován. Klášteru zámek náležel až do roku 1948. Poté chátral, ale v restituci byl nakonec navrácen rajhradským benediktinům. Od roku 2017 prochází rekonstrukcí. Po domluvě je zpřístupněn veřejnosti.   zdroj:  mapy.czLešná u Zlína (okr. Zlín) - zámek     foto: 23.03.2008

Nepřehlédnutelný zámek nechal postavit František Seilern v letech 1887-94 podle návrhu architekta J. Micka a V. Siedka. Zámek se vyznačuje bohatým členěním půdorysu, průčelí budovy i střechy, která je opatřena mnoha věžičkami. V horních patrech jsou zpřístupněny stylově zařízené interiéry s bohatými sbírkami, v přízemí terária a akvária. Dominantou zámku je prostorné schodiště. Zámek je rovněž využíván jako obřadní síň. Nachází se v areálu ZOO.   zdroj: mapy.czLetovice (okr. Blansko) - zámek     foto: 16.7.2011, 15.6.2012

Na konci 17. století byl původní gotický hrad přestavěn na raně barokní zámek. Současný vzhled zámku vtiskli poslední majitelé Kálnokyové, kteří jej vlastnili v letech 1820-1945, a nechali empírově a pseudogoticky upravit. Po roce 1945 se stal zámek majetkem MěNV. Byl v něm umístěn internát a později i několik tříd Masarykovy školy práce. Po dlouhých průtazích byl zámek navrácen v restitučním řízení hraběti Alexandru Kálnokymu. Poté začalo město ve spolupráci s Alexandrem Kálnokym investovat do statického zajištění a sanace sklepení jízdáren. V roce 2004 byl zámek a přilehlý park prodán Bohumilu Vavříčkovi z Boskovic za dva miliony korun. který zámek zrekonstruoval přibližně za 30 mil. Kč. Od počátku roku 2022 je však ze zdravotních důvodů majitele nabízen k prodeji.    zdroj:  mapy.cz  a  cs.wikipedia.orgLiběchov (okr. Mělník) - zámek     foto: 24.07.2017

Památkově chráněné zámecké sídlo zbudované v polovině 16. století na základech středověké tvrze. Areál sestává z rozlehlého zámeckého parku, hospodářského zázemí a samotné původně renesanční budovy zámku, která v první polovině 18. století prošla barokní úpravou dle projektu F. M. Kaňky. V letech 1967-1975 byl zpustlý zámek opraven pro expozici asijských kultur Náprstkova muzea, po roce 1990 byl restituován. Roku 2002 silně postižen povodní, oprava zámku od té doby příliš nepokročila.   zdroj:  mapy.cz a cs.wikipedia.orgLiberec (okr. Liberec) - zámek     foto: 13.08.2021

V letech 1582-87 přestavěli bratři Kryštof a Melichar z Redernu původní panský dům na jednoduchý pozdně renesanční zámek s opevněním. Během uplynulých let prošel zámek několika úpravami inspirovanými různými stavebními styly. Poslední větší přestavba byla provedena v letech 1785–86 v duchu klasicismu. Tzv. Nový zámek byl pak ještě v letech 1852–54 upraven ve stylu romantismu. Při této úpravě vznikla i čtyřboká věž. Od roku 1850 byly prostory využívány pro potřeby okresního soudu, později Státních lesů, vysoké školy. Svoji expozici skla zde měla i známá firma Skloexport. V současnosti není zámek využíván a veřejnosti je přístupný pouze výjimečně.   zdroj:  mapy.czLipník nad Bečvou (okr. Přerov) - zámek     foto: 11.06.2011

Zámek postavili v letech 1597-1609 Bruntálští z Vrbna v renesančním slohu. Po Bílé hoře zámek připadl Ditrichštejnům, kteří jej využívali jako sídlo správy panství a byty. Na konci 17. století nechali zámek navýšit o patro. Zároveň byl zachován renesanční ráz objektu. Teprve ve 2. polovině 19. století byl zámek upraven novoklasicistně podle návrhu Josefa Zürka. Získal novou fasádu a upravena byla i boční křídla. Zajímavostí je, že zde byla na střeše bývalých stájí postavena první střešní zahrada severně od Alp. Tato zahrada je v letním období zpřístupněna veřejnosti. Dnes je objekt využíván jako sídlo městského úřadu, galerie, společenského sálu.   zdroj:  mapy.czLomnice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 09.08.2012

Na konci 16. století proběhla přestavba gotického hradu na renesanční zámek. Další úpravy proběhly koncem 17. století v duchu baroka. V tu dobu zámek vlastní hrabě Gabriel Serényi. Poslední úpravy proběhly v 19. století v pseudogotickém slohu. Po 2. světové válce byl zámek zestátněn, od 70. let 20. století až do roku 2018 v něm byla umístěna střední odborná škola a učiliště. Od roku 2018 je zámek ve vlastnictví rodu Thienen-Adlerflycht, potomků rodu Serényiů, kteří jej začali rekonstruovat.   zdroj: mapy.czLuhačovice (okr. Zlín) - zámek     foto: 20.05.2011

Jednopatrová budova s jednoduchou barokní fasádou byla postavena v letech 1730–38 za hraběte Wolfganga Serényiho. Tento rod vlastnil zámek až do roku 1945. Poté byl zkonfiskován a dále využíván základní uměleckou školou a Domov dětí a mládeže.   zdroj:  mapy.czLuka nad Jihlavou (okr. Jihlava) - zámek     foto: 02.07.2011

Barokní zámek pochází z 18. století. V roce 1945 došlo ke konfiskaci zámku, který byl zestátněn a v roce 1949 přidělen národnímu výboru v Lukách nad Jihlavou. Z místností se drobnými úpravami staly obecní byty. V roce 1952 byla v zámku zřízena obřadní síň, která se využívala až do roku 2000, a školní kuchyně s jídelnou. V nedávné době byla budova upravena pro potřeby hotelu a kongresového centra. V současnosti je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgLysice (okr. Blansko) - zámek     foto: 11.1.2002, 15.6.2012

V současné době má zámek barokní podobu, ale vznikl na místě vodní tvrze pánů z Kunštátu, o které první zmínka pochází z počátku 14. století. Renesanční přestavba proběhla koncem 16. století. Barokní stavební fáze zámku, provedená patrně v letech 1705–1711 za vlády hraběte Antonína Amata Serényiho, byla s největší pravděpodobností uskutečněna brněnským stavebním mistrem Mořicem Grimmem. Od rodiny Seréniyů koupil Lysice Jan Leopold z Ditrichštejna, který je o několik let později prodal rodu Piatiů. Na počátku 19. století získali Lysice Dubští z Třebomyslic, kterým zámek s přilehlým panstvím patřil až do roku 1945. Posledním soukromým vlastníkem byl Albrecht Dubský z Třebomyslic, kterému byl zámek zabaven a později zpřístupněn veřejnosti. Na přelomu 60. a 70. let 20. století prodělala stavba výraznou rekonstrukci.   zdroj:  cs.wikipedia.orgMalenovice  (okr. Zlín) - hrad     foto: 23.03.2008

Hrad byl založen v 2. polovině 14. století (1356) moravským markrabětem Janem Jindřichem v gotickém stylu, v 1. polovině 16. století nechal rytíř Václav Tetour z Tetova hrad přestavět do renesanční podoby. V roce 1693 koupil zámek hrabě František Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu a upravil jej na zámecké sídlo v barokním duchu. Posledními majiteli byli v letech 1804–1945 Šternberkové. Hrad je od roku 1953 majetkem krajského muzea a veřejnosti je přístupný od roku 1957. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Od října roku 2016 do června 2018 proběhly v hradu Malenovice rozsáhlé opravy, hrad je tedy z velké části nově rekonstruován.   zdroj: cs.wikipedia.org a mapy.czMikulov (okr. Břeclav) - zámek     foto: 19.9.2006, 3.4.2015

Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic.   zdroj: www.mikulov.czMiletín (okr. Jičín) - zámek     foto: 28.9.2013, 14.6.2014

Zámek byl postaven na místě starého hradu v r. 1693, obnoven po požáru v r. 1699, rozsáhlé opravy v polovině 19. století. Po roce 1948 byl zámek využíván jako domov pro děti rodičů pracujících v zahraničí, později jako školící středisko celní správy. Dnes je objekt i s pozemky vrácen potomkům posledních majitelů. Zámek i park jsou pro veřejnost nepřístupné.    zdroj:  www.miletin.cz a www.pamatkovykatalog.czMilotice (okr. Hodonín) - zámek     foto: 25.5.2008, 21.1.2017

Zámek vznikl přestavbou gotické tvrze na konci 16. století na jednopatrový renesanční objekt. V letech 1719-25 a 1738-43 za Karla Antonína Serényi byl barokně přestavěn do dnešní podoby. Mezi léty 1811–1888 se na Miloticích objevují jména vlastníků z rodů Choiseul d'Aillecourt a Hardegg. Od roku 1888 až do roku 1945 zámek a související velkostatek ovládal rod Seilernů. Po roce 1945 sloužila budova zámku například jako škola pro ruské důstojníky, v 50. letech zde fungovalo zemědělské učiliště. Na počátku 60. let se uvažovalo o přebudování zámku a celého areálu na budovy jednotného zemědělského družstva. Od druhé poloviny 60. let se započalo s rekonstrukcí exteriérů a interiérů a v roce 1974 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. Dnes je zámek ve vlastnictví státu.   zdroj:  mapy.cz a cs.wikipedia.orgMiroslav (okr. Znojmo) - zámek     foto: 19.9.2006, 26.7.2020

Původně gotická tvrz byla v 16. století upravena na renesanční zámek. Po zničení během třicetileté války došlo k jeho barokní přestavbě. Až do 2. světové války zámek patřil rodině vídeňských cukrovarníků Stummerů. Po roce 1945 byl objekt zestátněn a využíván jako učňovský internát. Zámek prošel celkovou rekonstrukcí a je zpřístupněn pro návštěvníky.    zdroj: mapy.czMírov (okr. Šumperk) - hrad     foto: 08.08.2009

Hrad byl postaven v polovině 13. století a pravděpodobně zprvu sloužil jako zázemí olomouckých biskupů při lovech. V průběhu následujících staletí hrad prošel několika menšími úpravami, rozsáhlou pozdně gotickou přestavbou prošel na přelomu 15. a 16. století. Koncem 16. století začal jeho vojenský význam slábnout a společně s Hukvaldy začal sloužit jako kněžská káznice. Během třicetileté války byl ale dobyt a utrpěl značné škody. Po roce 1665 tedy začala generální přestavba hradu, po jejímž dokončení vznikla moderní barokní pevnost. Po roce 1848 přestal Mírov sloužit jako arcibiskupský úřad i káznice. Majitelem hradu se stalo moravské místodržitelství, které zde po novogotických úpravách v letech 1859-70 zřídilo státní věznici. Prostory novogotického hradu slouží jako věznice i dnes. Je jedním z nejtěžších žalářů v Česku, pobývají zde většinou doživotně odsouzení.   zdroj: mapy.czMitrov (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 15.05.2009

Zámek nechal postavit Josef Toussaint v roce 1779, v letech 1890-91 byl novogoticky přestavěn rodem Gudensů. Kolem byl vybudován anglický park. Během 2. světové války byl zámek využíván Hitlerjugend, po válce byl ve správě Katolické charity. V současné době objekt slouží jako domov pro seniory.    zdroj: mapy.czMladá Boleslav (okr. Mladá Boleslav) - hrad     foto: 26.07.2017

Hrad byl postaven za pánů z Michalovic v polovině 14. století na místě hradu knížete Boleslava II. Během staletí prošel gotickými a renesančními úpravami. Koncem 16. století přestal plnit funkci rezidence a za třicetileté války byl vydrancován Švédy. Poté hrad sloužil jako zvonařská dílna, počátkem 18. století byl upraven na kasárna. Od roku 1972 hradní prostory využívá archiv a Muzeum Mladoboleslavska.   zdroj: mapy.czMokrosuky (okr. Klatovy) - zámek     foto: 02.08.2022

Zámek pocházející z 16. století byl přestavěn z původní vodní tvrze a sloužil jako panské sídlo. Celý zámecký areál, který tvoří zámek s kaplí, příkop, ohradní zeď, objekty hospodářského dvora a přilehlý park na východní straně jsou chráněny jako kulturní památka. Dnes je v soukromém vlastnictví a prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2022 zámek pomalu ožívá prvními prohlídkami pro veřejnost.   zdroj:  mapy.czMoravec (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 15.05.2009

Zámku předcházela tvrz, poprvé zmiňovaná v roce 1374. Po Bílé hoře byla tvrz tehdejšímu majiteli, Vilému Munkovi z Ejvančic, zkonfiskována a zakoupil ji Hanuš Jakub Magnáš. V roce 1630 přešla do majetku Jana Magnáše zv. Bergamosco, jenž získal i predikát z Moravce. Právě za Magnášů z Moravce došlo v 1. polovině 17. století k nahrazení zchátralé tvrze pozdně renesančním zámkem. V roce 1825 tehdy dvoupatrový zámek vyhořel a následně byl obnoven a přestavěn v klasicistním duchu. Od roku 1946 byla na zámku dětská zotavovna, na jaře 1996 jej převzalo do správy Moravské zemské muzeum v Brně, které interiéry zámku využívá jako depozitář. Zámek je veřejnosti nepřístupný.   zdroj:  cs.wikipedia.org a www.mzm.czMoravská Třebová (okr. Svitavy) - zámek     foto: 08.08.2009

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu založeného již ve 13. století. Patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě.    zdroj: www.kudyznudy.cz a  cs.wikipedia.orgMoravský Krumlov  (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Renesanční zámek stojí na místě původního hradu. V 16. století ho přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel Leonarda Gara de Bisono. Rod Liechtensteinů je s Moravským Krumlovem spjat od roku 1624. Posledními majiteli zámku byli Kinští. Po druhé světové válce bylo město Moravský Krumlov vybombardováno Rudou armádou, zámek jak zázrakem přežil. Přesunuly se sem úřady a později také odborné učiliště. V roce 2016 se podařilo městu získat zámek do svého vlastnictví.   zdroj:  www.hrady.czMyslibořice (okr. Třebíč) - zámek     foto: 28.07.2007

Zámek vznikl v roce 1531 renesanční úpravou stávající tvrze. V první čtvrtině 18. století byl barokně upraven podle návrhu rakouského architekta Jakuba Prandbauera. V roce 1921 zadlužený objekt koupil stát a zřídil zde sociální ústav. Dnes je zde domov pro seniory.    zdroj:  mapy.czNáchod (okr. Náchod) - zámek     foto: 19.04.2008

Zámek o pěti nádvořích tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města Náchod. Vyvýšenina nad městem se stala již ve 13. století ideálním místem pro panské sídlo. V 16. století si Smiřičtí nechali přestavět starý gotický hrad na renesanční zámek. V 17. a 18. století se majiteli stal rod Piccolominiů, kteří zámek nechali barokně a rokokově upravit do dnešní podoby.    zdroj:  mapy.czNáměšť na Hané  (okr. Olomouc) - zámek     foto: 08.07.2017

Zámek si nechal postavit Ferdinand Bonaventura, hrabě z Harrachu, v roce 1766 pro své letní pobyty. Budova je postavena v raně klasicistním slohu inspirovaným francouzskými vzory. Současně byli v této době založeny kruhový park a unikátně uspořádaná lipová stromořadí. Po roce 1948 byl zámek zestátněn a spravovalo ho Vlastivědné muzeum v Olomouci.   zdroj: mapy.czNapajedla (okr. Zlín) - zámek     foto: 23.03.2008

Zámek byl postaven v letech 1764-69 podle návrhu F. A. Grimma v duchu pozdního baroka. Dvoukřídlá budova se vyznačuje noblesou i velkoryse řešenými vnitřními prostory. K zámku přiléhá anglický park a francouzská zahrada.   zdroj: mapy.czNárameč  (okr. Třebíč) - tvrz     foto: 24.06.2006

Dochovaná gotická věžovitá tvrz zbudovaná v roce 1379, která je zařazena mezi památkově chráněné objekty. Jedná se o dvoupatrovou obdélnou věž, která svou funkci plnila do poloviny 16. století. Dnes je součásti selské usedlosti.   zdroj: mapy.czNemile (okr. Šumperk) - tvrz     foto: 08.08.2009

První zmínka o tvrzi pochází z roku 1374. Kolem roku 1620 byla přestavěna v renesanční sídlo. Později byla část tvrze přizpůsobena hospodářským účelům. Prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě nebo během kulturních akcí.    zdroj: mapy.czNenakonice (okr. Olomouc) - zámek     foto: 30.06.2011

Jednokřídlý zámek byl postaven počátkem 18. století. Sloužil především jako letní sídlo olomouckých proboštů. Současná klasicistní podoba zámku pochází z počátku 19. století. Po zestátnění v roce 1948 byly prostory využívány Státní vědeckou knihovnou v Olomouci, která zde měla depozitáře. V současnosti zámek čeká na svoji rekonstrukci.   zdroj: mapy.czNesovice - Nové Zámky (okr. Vyškov) - zámek     foto: 31.01.2012

Zámek ve stylu italské renesance nechal postavit v letech 1561-71 Záviš z Víckova. Objekt měl mít původně tři křídla, ale dokončena byla pouze dvě a hranolová věž. Zámek začal chátrat po roce 1798, kdy ztratil výsady panského sídla. Po 2. světové válce byl využíván jako drůbežárna a sýpka. Zámek byl částečně opraven v 80. letech 20. století. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a prochází postupnou rekonstrukcí.   zdroj: mapy.czNezamyslice (okr. Prostějov) - zámek     foto: 29.07.2007

Zámek byl postaven roku 1764 olomouckým augustiniánským klášterem. Po zrušení kláštera roku 1784 se zde vystřídalo několik majitelů. Teprve ve 2. polovině 19. století v něm byla zřízena škola a klášter německého řádu sv. Hedviky. V současné době je na zámku umístěn ústav sociální péče.   zdroj: mapy.czNezdenice (okr. Uherské Hradiště) - zámek     foto: 20.05.2021

Jednoduchý empírový zámek byl postaven v letech 1820-22 Janem Herringem na místě stávajícího barokního objektu. Kolem se nachází park. V současnosti je zámeček součástí domova pro seniory.   zdroj:  mapy.czNosislav  (okr. Brno-venkov) - tvrz     foto: 1.6.2004, 17.5.2012

Od roku 1371 sídlili v pozdně gotické tvrzi místní vladykové. Pozdějšími majiteli byli Pernštejnové, ale od roku 1654 je tvrz v soukromém vlastnictví. Jedná se o pozdně gotickou stavbu o rozměrech 11,5 × 7,8 m, která původně byla přízemím věžovité tvrze. Původní dvoupatrová budova byla v roce 1680 o patro snížena a doplněna hospodářskými stavbami. V severní stěně se nachází arkýř s prevétem, v horním patře jsou pod podhledem schovány původní renesanční vyřezávané a malované trámy. Na přelomu 19. a 20. století byl k východní stěně přistavěn přístavek, takže tvrz tvoří západní část dnešní budovy. V 90. letech 20. století byla stodola u tvrze změněna na rodinný dům. Dnes se nachází na soukromém pozemku a je běžně nepřístupná. Národní památkový ústav řadí chátrající budovu tvrze mezi nejohroženější nemovité památky.   zdroj: mapy.czwww.hrady.czcs.wikipedia.orgNové Hrady u Litomyšle (okr. Ústí nad Orlicí) - zámek     foto: 22.07.2017

Pozoruhodný rokokový zámek bývá označován jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Pochází ze 70. let 18. století, jeho autorem je hrabě Jan Antonín Harbuval de Chamaré. V letech 1936 – 1939 se zámek opravoval díky Cyrilovi Bartoňovi z Dobenína. Před tímto obdobím si areál prošel chátráním. Před tím, než došlo ke znárodnění, vlastnil zámek textilní továrník Josef Bartoň z Nového Města nad Metují. Po druhé světové válce sloužil zámek pro místní obecní a měšťanskou školu a k vnitřním úpravám došlo bez svolení majitele. Po vyvlastnění zámku v roce 1948 docházelo k postupnému ničení i přes prohlášení za státní kulturní majetek. Suterén obývala v padesátých letech výkrmna prasat. Od roku 1955 se sem tam provedla nějaká oprava, ale i tak se zničily cenné interiéry. S rekonstrukcí se začalo ve druhé polovině osmdesátých let, protože se málem zřítilo východní zámecké křídlo. Vnukům posledního majitele byl zámek navrácen po roce 1989. Od roku 1997 ovšem došlo ke změně majitele a manželé Kučerovi investují do rozsáhlé rekonstrukce zámku.    zdroj: zameknovehrady.cz a mapy.czNové Hvězdlice (okr. Vyškov) - zámek foto: 31.01.2012

Jako vrcholně barokní letní sídlo brněnských augustiniánů vznikl zámek v roce 1712. Projekt celého areálu byl dílem Giovanniho Pietra Tencally. V současnosti je v této kulturní památce domov pro seniory.   zdroj:  mapy.czNové Město na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 02.06.2007

Zámek nechal na místě původní tvrze vystavět Vilém Dubský z Třebomyslic v roce 1589. V roce 1643, když byl zámek v majetku Šimona Kratzera ze Schönsperka, ho vyloupili Švédové. Po jejich odchodu byl zámek přizpůsoben hospodářským účelům. V roce 1723 jej těžce poškodil požár a postupně pustl, až jej v roce 1745 dala představená správy nadace brněnského Ústavu šlechtičen Miniati di Campoli přebudovat v barokním slohu. V roce 1874 došlo k další přestavbě zámku, tentokrát ve stylu neorenesance. Dnes zde sídlí Horácká galerie.   zdroj: cs.wikipedia.orgNové Veselí (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 15.05.2009

Původní tvrz nechala v roce 1564 Alena Meziříčská z Lomnice přestavět na renesanční zámek. Kolem roku 1730 bylo sídlo v držení klášterem ve Žďáru nad Sázavou upraveno v duchu baroka. Později jej v dražbě koupil místní mlynář. V této době se zámek rozdělil na 4 samostatná čísla popisná. Dnes slouží k bydlení.   zdroj: mapy.czOpočno (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek     foto: 19.4.2008, 30.8.2013

Zámek vznikl přestavbou původně gotického hradu v 16. století. Mezi nejvýznamnější majitele patřily rody Trčků z Lípy a Colloredo-Mansfeldové. Po nacistické okupaci byl zámek konfiskován a po roce 1945 přešel do vlastnictví státu.   zdroj: cs.wikipedia.orgOponešice (okr. Třebíč) - tvrz     foto: 24.07.2004

Postavena měla být pravděpodobně v polovině 14. století, v tu dobu byli majiteli Oponešic Vilém a později i Nevhlas z Oponešic. V roce 1496 sídlil na tvrzi Jan z Oponešic, v roce 1511 byla prodána Ctiborem z Batelova Bohušovi z Čechtína, ten na tvrzi sídlil do roku 1542, kdy se Oponešice staly součástí budkovského panství a tvrz se stala součástí nově vybudovaného dvora, byla přestavěna a v polovině 16. století byla přebudována na sýpku. Jako sýpka slouží až dodnes.    zdroj: cs.wikipedia.orgOřechov (okr. Uherské Hradiště) - zámek     foto: 21.08.2010

Rozsáhlý zámek v Ořechově vznikl v letech 1629-1638 za Jana Arnošta Plateise z Plattensteina (podle J. Haidra a V. Tkáče již ve 2. polovině 16. století). Barokní přestavby se zámek dočkal asi v polovině 17. století. R. 1682 získává ves Ořechov se zámkem rod hrabat z Magni. V r. 1746 manželka Rudolfa z Magni, jistá Alžběta, nechala vybudovat u zámku barokní kapli. Panství však záhy získává velehradský klášter a na zámku zřizuje léčebnu mnichů. Po zrušení velehradského kláštera připadl Ořechov Náboženskému fondu a vystřídal několik majitelů. Zámek byl nakonec držen řádem salesiánů jako klášterní budova. Po 2. světové válce sloužil JZD jako sklady a některé prostory též tehdejší škole SNB. Od r. 1988 sloužil zámek jako sklad zdravotnického materiálu. V současné době je v osobním vlastnictví.   zdroj: www.hrady.czOslavany (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 28.7.2007, 3.4.2015

Renesanční zámek navázal v 16. století stavebně na budovy bývalého kláštera. Klášter cisterciaček stál již v polovině 13. století, nepřežil však husitské nájezdy a požár roku 1516. Nový majitelé kláštera v jeho blízkosti postavili renesanční zámek se dvěma arkádovými křídly. Dnes v zámeckém komplexu najdete i raně gotický kostel Panny Marie, upravený na zámeckou kapli a v roce 1833 doplněný o polygonální věž.   zdroj: mapy.czOsová  (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 20.9.2006, 18.4.2013, 3.4.2015, 22.1.2021

Působivý zámecký areál rozkládající se na terase při břehu rybníka Okolník. Kdysi reprezentativní zámecké sídlo je obklopené parkem s drobnými stavbami a vodotečemi. Zámek byl přestavěn ze staršího hradu mezi lety 1552–1577 rodinou Polcarů. Po požáru r. 1638 byla stavba opravena až v r. 1710. Poslední úpravy provedla r. 1830 rodina Haugviců, kteří zámek vlastnili až do roku 1945. Po roce 1945 zámek vlivem neúdržby chátral, v 60. letech byl adaptován na ústav pro mentálně postižené. Roku 1985 započala adaptace zámku na školicí a rekreační středisko n. p. Škoda Plzeň, tato přestavba však nebyla dokončená. Po roce 1990 pokračoval s opravami nový správce objektu, Český svaz ochránců přírody. Roku 1992 se zastavily kvůli nedostatku financí. Další opravy probíhaly v letech 1994–1995, kdy již zámek vlastnil jiný podnikatelský subjekt. Zásadnější rekonstrukce pod novým vlastníkem započala teprve roku 2008, kolem roku 2015 se však práce zastavily a rekonstrukce zámku byla ještě roku 2022 nedokončená.   zdroj: www.hrady.cz a cs.wikipedia.orgwww.pamatkovykatalog.czPavlov (okr. Pelhřimov) - zámek     foto: 29.05.2021

Zámek byl postaven na místě původní tvrze a náležel k němu i hospodářský dvůr. Po 2. světové válce objekt využíval zemědělský podnik a začal postupně chátrat. V současnosti není veřejnosti přístupný.   zdroj: mapy.czPernštejn (okr. Brno-venkov) - hrad     foto: 18.07.2004

Jeden z nejcennějších a nejzachovalejších hradů Česka má bohatou stavební historii sahající do 13. století. Nynější podoba je výsledkem pozdně gotické přestavby za pánů z Pernštejna. Interiéry, park a zahrad byly upraveny rovněž v baroku a 19. století. Za celou jeho historii se jej nepodařilo žádnému vojsku dobýt.   zdroj: www.pamatkovykatalog.cz a mapy.czPillnitz u Drážďan  (Německo) - zámek     foto: 14.10.2014

Zámek Pillnitz leží na pravém břehu Labe v obci Pillnitz, dnes části Drážďan. Sloužil jako rezidenční sídlo saských kurfiřtů a králů. Svým vzhledem je zámek příkladem evropského stylu zvaného chinoiserie, který napodobuje čínské exteriéry a interiéry.   zdroj: mapy.czPísečné  (okr. Jindřichův Hradec) - zámek     foto: 07.07.2007

Zámek vznikl renesanční úpravou gotické tvrze ve 2. polovině 16. století. V této podobě se prakticky dochoval dodnes. Nevýrazné stavební úpravy byly provedeny ve 2. polovině 18. století. Je to čtyřkřídlá budova, která si v severozápadní části zachovala původní renesanční okrouhlou a hranolovou věž. Nedávno zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která vrátila jeho podobu do původního historického stavu.   zdroj: mapy.czPlumlov (okr. Prostějov) - zámek     foto: 8.7.2017, 12.7.2020

Zámek byl postaven v tzv. v manýristickém stylu v letech 1680-88 vedle zaniklého hradu, jehož pozůstatky se nachází na skále uprostřed nádvoří. V roce 1801 oba objekty poškodila vichřice. Tak nechal tehdejší majitel Alois z Lichtenštejna hrad zbořit. Roku 1850 začal zámek sloužit potřebám okresního soudu a bernímu úřadu. Během let postupně chátral. Až v roce 1931 byl v rámci pozemkové reformy převeden do vlastnictví Státního pozemkového úřadu.   zdroj: mapy.czPohořelice u Napajedel (okr. Zlín) - zámek     foto: 20.05.2011

Zámek byl postaven v 18. století na místě starší tvrze, v 19. a 20. století byl přestavován. Zámek je spojen patrovou chodbou s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Dnes jsou v zámku umístěny Domov pokojného stáří a restaurace.   zdroj: mapy.czPolice (okr. Třebíč) - zámek     foto: 7.7.2007, 15.7.2021

Nejstarší zmínka o zdejším sídle pochází dle dokladu z roku 1358. Na přestavbě tvrze do dnešní podoby zámku se podíleli v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic a v 17. a 18. století rod Berchtoldů z Uherčic. Do dějin zámku se pak nesmazatelně vepsal také šlechtický rod Segurů (19. Století) a Wraždů z Kunvaldu. Zámek Police byl v roce 1945 zkonfiskován a od roku 1996 je ve vlastnictví obce Police. Od 1. 7. 2005 je zámek zpřístupněn každoročně veřejnosti vždy přes letní měsíce.   zdroj: www.obec-police.czPolná  (okr. Jihlava) - zámek     foto: 13.3.2002, 2.7.2011

Základem renesančního zámku ze 16. století byl původní gotický hrad. Poté, co zámek na konci 18. století vyhořel, byl jen provizorně opraven a z větší části zbořen. Teprve ve 20. letech 20. století byl někdejší palác zrekonstruován pro potřeby muzea, opravy dalších částí byly dokončeny v roce 2004. V současné době na zámku sídlí kromě městského muzea také základní umělecká škola, kulturní středisko a zámecká restaurace.   zdroj: mapy.czPotštejn (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek     foto: 27.08.2013

Současná podoba je výsledkem úprav z roku 1746, kdy hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré nechal zámek přestavět podle vlastního návrhu. Později již nedošlo k zásadním úpravám. Po roce 1849 přešel zámek s panstvím do držení Prokopa Jana Dobřenského z Dobřenic. Tomuto rodu byl zámek na základě Benešových dekretů v roce 1945 zkonfiskován. V letech 1945 a 1946 si sídlo pronajalo britské velvyslanectví. Po komunistickém převratu přešel zámek pod správu Revolučního odborového hnutí, které jej využívalo jako školící středisko. V následujícím období došlo vlivem účelových úprav k devastaci objektu. Po roce 1989 zámek přešel do soukromých rukou, několikrát změnil majitele a docházelo k dalšímu chátrání objektu. V roce 2004 poničený zámek získali manželé Nováčkovi, kteří jej postupně renovují. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti v roce 2006.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgPouzdřany (okr. Břeclav) - zámek     foto: 30.10.2011

Raně barokní zámek uzavřené čtyřkřídlé dispozice vznikl přestavbou gotické tvrze z poloviny 14. století, později renesančně přebudované. Do současnosti se dochovalo pouze dvoukřídlé torzo s novodobou přístavbou. V roce 1630 zakoupili Pouzdřany Ditrichštejnové, kteří o zámek přišli konfiskací státem v roce 1945. Zámek připadl státnímu statku a byl využíván k hospodářským účelům. Prošel řadou degradačních zásahů a neudržovaný chátral i po roce 1989. Roku 2018 zámek získal nový majitel, který roku 2020 nechal zpracovat studii rekonstrukce.   zdroj: cs.wikipedia.orgPozořice  (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 19.7.2009, 6.5.2012

Původně zde stála tvrz, která byla v 17. století přestavěna Lichtenštejny na sídlo pro správu místního velkostatku. Po roce 1922 se v budově nacházela škola a pošta. Na přelomu 20. a 21. století byla budova přestavěna a v současnosti je v soukromém majetku.   zdroj: mapy.czProstějov (okr. Prostějov) - zámek     foto: 23.05.2009

Zámek byl vybudován mezi lety 1522–1526 v renesančním a částečně secesním slohu. Zámek byl zamýšlen jako součást městských hradeb a měl sloužit především k obraně města. Mezi lety 1568–1572 jej nechal tehdejší majitel zámku Vratislav II. z Pernštejna přestavět na panské sídlo. Na přelomu 16. a 17. století se zámek ocitl ve vlastnictví Karla I. z Lichtenštejna a sloužil částečně i jako vězení pro nekatolíky. Po opravě škod, které na zámku zanechala třicetiletá válka, zámek jako by upadl v zapomnění. V 18. století se v něm nacházela sýpka, byty úředníků, opět vězení, tentokrát židovské, textilní manufaktura.  Teprve v 19. století v něm noví vlastníci, rodina Chmelařových, zřídili kulturní centrum. Koncem 19. stol. zámek od Chmelařových koupila Záložna a zastavárna Prostějov. V letech 1900–1906 proběhla rozsáhlá obnova zámku v novorenesančním stylu. V letech 2009–2010 proběhla velká rekonstrukce, jejíž součástí bylo využití západního a jižního křídla zámku pro potřeby lidové školy umění. V současnosti je zámek ve vlastnictví statutárního města Prostějova.   zdroj: cs.wikipedia.orgPrštice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 28.7.2007, 1.2.2021

Honosný a architektonicky cenný barokní zámek vznikl přestavbou původního renesančního a gotického sídla. Budova má čtyři křídla, uprostřed tak vzniká obdélníkové nádvoří. Fasáda zámku i hlavní portál jsou bohatě zdobené. Dnes budova slouží obci, nalezneme zde úřady nebo školku.   zdroj: mapy.czPředklášteří (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 09.08.2012

Zámek vznikl po roce 1798 přestavbou bývalého proboštství v areálu Tišnovského kláštera (klášter změněn na továrnu). Po obnově kláštera v roce 1861 sloužil zámek správním účelům.   zdroj:  www.soupispamatek.czPřerov  (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Původně hrad z 12. st., zpustošený za husitských válek. Na pozdně gotický zámek přestavěn patrně Vilémem z Pernštejna. Později upraven renesančně. Za třicetileté války napaden Švédy a Valachy, ale neponičen. Věž zámku byla dostavěna až v roce 1997. Dnes využitý jako regionální muzeum.   zdroj:  www.hrady.cz a cs.wikipedia.orgPřílepy (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 20.01.2014

V roce 1603 se majitelem stávající tvrze stal Václav Nekeš z Landeka, který ji nechal přestavět na renesanční zámek. Současná podoba však pochází z období 1852–85, kdy Seilernové nechali sídlo upravit v pseudorenesančním stylu. Po zestátnění v roce 1945 byl využíván různě. V letech 1955–94 zde fungovalo gynekologicko-porodnické oddělení, nyní je zámek v majetku obce.   zdroj: mapy.czPříseka u Brtnice (okr. Jihlava) - zámek     foto: 02.07.2011

Původní renesanční tvrz byla na přelomu 17. a 18. století upravena na nevelký barokní zámek, který sloužil pouze hospodářským potřebám. V letech 2014-15 prošel zámek kompletní rekonstrukcí, kdy získal i novou věž. V opraveném zámku nalezlo zázemí nové muzeum modelů aut od české modelářské firmy Abrex. Muzeum je přístupné pro širokou veřejnost od října 2015.   zdroj: mapy.czPuklice (okr. Jihlava) - zámek     foto: 02.07.2011

Zámek stojí na místě pozdně gotické tvrze, která byla renesančně upravena. Později byl rozšířen o barokní západní a jižní křídlo. Nádvoří ze tří stran lemují arkády. Současná podoba fasády je výsledkem klasicistní úpravy. V současnosti ve čtyřkřídlé patrové budově sídlí obecní úřad a pošta.   zdroj: mapy.czPyšel  (okr. Třebíč) - tvrz     foto: 24.06.2006

Gotická tvrz ze 14. století, která o 200 let později zanikla a sloužila k hospodářským účelům. Do dnešní doby se dochovala pouze hranolovitá věž se třemi patry, která však pravděpodobně byla v minulosti vyšší. V objektu je zachován gotický portálek u vchodu do patra i přízemí, gotická ostění tří někdejších oken a krakorce v prvním poschodí. Dnes je v soukromém vlastnictví a není tedy veřejnosti přístupná.   zdroj: mapy.czRačice (okr. Vyškov) - zámek     foto: 03.02.2008

Byl postaven na místě bývalého hradu z let 1275–1285. Do roku 1568 drželi hrad Boskovicové, poté panství koupil Hanuš Haugvic z Biskupic, který nechal hrad, jenž pozbyl svého obranného významu, přestavět na renesanční zámek. Majitelé zámku se dále střídali, aniž by ovlivnili jeho vzhled, až do roku 1830, kdy zámecký areál zakoupil textilní magnát baron Jan Mundy, který nechal strhnout a posléze znovu postavit severozápadní křídlo zámku, arkády na nádvoří zvýšil na současná 3 podlaží, nechal je také vyzdít a opatřit velkými okny. Zámecké věže dostaly biedermeierový háv. Posledním předválečným majitelem byla vídeňský průmyslník Philipp von Schoeller. Po válce se v objektu postupně vystřídali jako uživatelé OP Prostějov, základní škola, odborné učiliště a dětský domov. Činnost dětského domova byla ukončena v roce 2014, poté byl zámek více než 2 roky bez využití. Od tehdejšího vlastníka, Jihomoravského kraje, zámek v dražbě koupila v roce 2017 brněnská společnost e-Finance, a.s. Od roku 2020 zde funguje hotel a zámek byl otevřen pro veřejnost.   zdroj: cs.wikipedia.org a mapy.czRadešín (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 20.09.2006

Původně renesanční tvrz Radešínských z Radešovic z konce 16. století získali v roce 1607 Ditrichštejnové a roku 1638 ji postoupili obnovenému žďárskému klášteru. V roce 1684 byly upraveny exteriéry a roku 1706 stavba změněna přestavbou bývalého pivovaru (podíl G. Santiniho) na rezidenci žďárského kláštera. Po zrušení kláštera v roce 1784 připadl zámek moravskému náboženskému fondu, který jej v roce 1826 prodal rodině Schneiderů. Roku 1827 byl upraven klasicisticky. Potomci Schneiderů (rod Duré) vlastnili zámek do roku 1945, kdy byl zámek násilně zestátněn a až do konce osmdesátých let sloužil jako byty a sklady Státního statku v Křižanově. Prvotní pokusy o jeho obnovu ze strany soukromých zájemců skončily zpočátku nezdarem a jen prohloubily chátrání a devastaci objektu. V současné době vlastní zámek rodina Kubíčkových, majitelů firmy Balóny Kubíček, kteří zde budují „balónový zámek“ - centrum balónového létání.   zdroj: cs.wikipedia.orgRájec nad Svitavou  (okr. Blansko) - zámek      foto: 04.06.2011

Jde o ojedinělý zámek ve stylu Ludvíka XVI. s charakteristickou mansardovou střechou členěnou vikýři. Postaven na místě renesančního zámku, který na přelomu 17. a 18. stol. vyhořel. Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945, kdy jim byl spolu s velkostatkem na základě Benešových dekretů zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.   zdroj: mapy.cz a www.zamek-rajec.czRatibořice (okr. Náchod) - zámek     foto: 26.08.2014

Ratibořický zámek proslul jako sídlo paní kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské z Babičky Boženy Němcové. Barokní zámeček - letní panské sídlo - nechala paní kněžna upravit po vzoru italských letohrádků ve stylu empíru. Po smrti Kateřiny Vilemíny panství odkoupil roku 1840 hrabě Octavian Lippe-Biesterfeld a už roku 1842 kníže Jiří Vilém ze Schaumburg-Lippe. Potomkům knížete Jiřího Viléma potom Ratibořice patřily až do zestátnění v roce 1945. Ještě předtím budovu během druhé světové války využívala německá armáda, která její vnitřek zpustošila.  zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgRešice (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Nevelký zámek byl postaven v 80. letech 16. století Jiřím Jankovským z Vlašimi v renesančním slohu. Počátkem 18. století za Zikmunda Želeckého následovaly barokní úpravy a drobné úpravy proběhly i začátkem 19. století. Po roce 1948 v areálu hospodařilo zemědělské družstvo, které se svojí činností podílelo na dnešním špatném stavu. Zámek není přístupný.   zdroj: mapy.czRokytnice u Přerova (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Objekt byl postaven jezuitským řádem v roce 1667 na místě zbouraného renesančního objektu. Po zrušení řádu zámek sloužil v letech 1778-90 jako polní nemocnice. Následně jej koupil Ludvík z Levenau. Až do roku 1945 zámek vlastnil rod Eichhoffů. Po skončení 2. světové války začaly být prostory využívány pro potřeby ústavu sociální péče, který zde v pozměněné formě společně s domovem pro seniory působí dodnes.   zdroj: mapy.czRokytnice v Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek     foto: 28.08.2013

Zámek byl postaven na místě bývalé tvrze na přelomu 16. a 17. století rodem Mauschwitzů. Později byl stavebně upravován dalšími majiteli z lužického rodu Nostitz, kteří zámek drželi do 30. let 20. století. Zámek je od roku 2011 v soukromém vlastnictví a probíhá jeho postupná obnova.   zdroj: mapy.czRosice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 24.6.2006, 1.2.2021

Vznikl přestavbou gotického hradu na přelomu 16. - 17. století. Jeho prvními známými majiteli byli Bohuš a Hartman z Rosic. Poté měnil majitele. Od druhé poloviny 20. století se stal sídlem orgánů státní moci a správy. Sídlila zde Veřejná bezpečnost, Civilní obrana, Státní lesy, Zvláštní škola, mateřská škola, Geodézie a městská knihovna. Koncem 20. století získalo zámek do majetku město Rosice, které prostřednictvím Správy zámku zahájilo rekonstrukci objektu a jeho postupné zpřístupňování veřejnosti.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgRoštejn (okr. Jihlava) - hrad     foto: 29.05.2021

Gotický hrad s dominantní sedmibokou věží, ukrytý v lesích, má svůj počátek v 1. polovině 14. století. V období renesance, ve 2. polovině 16. století, byl přeměněn v lovecké sídlo a okolní les v oboru. Obytnou funkci hrad ztratil na počátku 19. století, obora byla zrušena o sto let později. Dřívější goticko-renesanční podobu zchátralému sídlu vrátila rekonstrukce ve 2. polovině 20. století.   zdroj: mapy.czRudolec (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 06.07.2007

Stojí na místě původní tvrze z 15. století. Během své existence prošel renesanční přestavbou, při které vznikla 3 křídla. Ta uzavřela arkádové nádvoří. Tvrz dnes připomíná jen dvoutraktová budova v severní části. Výraznou změnu přinesla pobělohorská doba, kdy zámek vlastnili Collaltové. Ti vystavěli hranolovou věž a kapli. Během čsl. pozemkové reformy byl zámek Collaltům konfiskován a odprodán statkáři Lad. Růžičkovi z Černé u Měřína. V současné době, po smrti tehdejšího majitele v 90. letech 20. století, zámek není přístupný veřejnosti a chátrá. Naposledy sloužil jako rehabilitační centrum Zámek Zdraví Rudolec.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgRudoltice - Nový zámek (okr. Ústí nad Orlicí) - zámek     foto: 29.07.2023

Třípatrová věž byla součástí čtyřkřídlého barokního zámku, který byl postaven Lichtenštejny podle projektu Domenica Martinelliho v letech 1699-1712. Zámek několikrát vyhořel, v roce 1780 existovalo pouze levé křídlo, které bylo změněno na hostinec, sklepy využíval pivovar. Dochovala se věž, část sklepů, studna a zbytky základových zdí. Po roce 1945 sloužil objekt pro zemědělské potřeby, jako klubovna junáckému středisku Zubr a od roku 1971 chátral. Zámek se od roku 2006 rekonstruuje.   zdroj: mapy.czRychnov nad Kněžnou (okr. Rychnov nad Kněžnou) - zámek     foto: 19.4.2008, 29.8.2014

Barokní zámek nechal postavit v roce 1676 František Karel I. Libštejnský z Kolowrat. Současnou podobu zámku vtiskl až v první polovině 18. století slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Za 2. sv. války uvalili Němci na kolowratské panství nucenou správu, v roce 1945 ho sice rodina převzala zpět, ale o tři roky později bylo znárodněno. V restituci se Rychnov vrátil Kolowratům v roce 1992.    zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgRychtářov - Troyerstein či Trojerov (okr. Vyškov) - zámek     foto: 19.03.2008

Lovecký zámeček nechal postavit na vyškovském panství olomoucký biskup Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu v roce 1755, po němž byl také pojmenován. Na přelomu 18. a 19. století byla upravena vstupní brána i celý objekt. V průběhu 20. století zámeček sloužil, jako sídlo lesní správy Vojenských lesů a statků. Zámek je patrovou stavbou, která je veřejnosti nepřístupná jelikož se zde nachází obecní byty.   zdroj: cs.wikipedia.orgŘíčany (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 08.03.2011

V 2. polovině 16. století postavili Osovští z Doubravice renesanční tvrz přímo ve vsi. V 2. polovině 17. století ji Sinzendorfové přestavěli v nevelký barokní zámek. Na zámku většinou sídlili jen správci dvora. Do dnešního dne se dochovala patrová dvoukřídlá budova bez výrazných architektonických detailů.   zdroj: mapy.czŘíkovice (okr. Přerov) - zámek     foto: 30.06.2011

Původně zde stála tvrz, o které je první zmínka z roku 1565. V roce 1720 byl na jejím místě postaven nevelký dvoukřídlý jednopatrový barokní zámek, který obklopovala zahrada. V roce 1790 získali Řikovice Ugartové a zámek přestavěli v klasicistním slohu, zahradu změnili v park. Po požáru v polovině 19. století přešel zámek do vlastnictví rytířů Chlumeckých a byl obnoven až roku 1892 ve slohu pseudorenesančním. V roce 1922 zámek odkoupila obec, která jej přestavěla na školu.   zdroj: mapy.czSádek  (okr. Třebíč) - zámek     foto: 24.07.2004

Gotický hrad byl v 16. století Brtnickými z Valdštejna přestavěn na renesanční zámek s nádvořím. V roce 1694 vyhořel a obnoven byl v barokním stylu. Po roce 1945 byl objekt nevhodně upraven pro potřeby základní školy. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a prochází rekonstrukcí.    zdroj: mapy.czSkrbeň  (okr. Olomouc) - tvrz     foto: 23.07.2011

Středověká tvrz patrně ze 14. století. Během své historie sloužila jako hospodářská budova a k bytovým účelům. Prošla mnoha přestavbami. Dnes je skryta v centrální budově statku uprostřed vsi. Z původní tvrze se v budově zachovaly architektonické detaily v podobě renesančních oken, portálu, erbů a renesančního schodiště.   zdroj: mapy.czSlatina (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

V roce 1602 Zikmund Jankovský přestavěl stávající tvrz na renesanční zámek. Po připojení v roce 1736 k panství v Horních Kounicích, zámek již nesloužil jako panské sídlo, ale k bydlení úředníků, později ke skladování. V současnosti opět slouží k bydlení.   zdroj: mapy.czSlavičín  (okr. Zlín) - zámek     foto: 20.05.2011

Barokní zámek z roku 1750 byl přestavěn z vodní tvrze. V polovině 19. století prošel klasicistními úpravami, čímž získal dnešní podobu. V letech 1912-1948 byl zámek majetkem rodu Wichterlů. Kolem se rozkládá anglický park z 19. století. V současnosti se v objektu nachází restaurace.   zdroj: mapy.czSlavkov u Brna (okr. Vyškov) - zámek     foto: 7.3.2011, 12.12.2012, 13.1.2014,  6.4.2015, 14.1.2016, 22.1.2016, 15.10.2017

Středověkou tvrz řádu německých rytířů nechali Kounicové přestavět v renesanční a později v reprezentační vrcholně barokní zámek podle návrhu B. Martinelliho. Po smrti posledního mužského potomka rodu Kouniců hraběte Eugena r. 1919 přešel zámek do vlastnictví rodu Pálffyů. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem československého státu. Ve 20. století prošel nezbytnou rekonstrukcí po bombardování v roce 1945. Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgSmraďavka u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště) - zámek     foto: 20.05.2011

V blízkosti sirnatého pramene vybudoval v letech 1670 - 1680 Jan Dětřich Petřvaldský z Petřvaldu barokní lovecký zámek. Je to patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Na počátku 19. století za Leopolda Berchtolda byly v blízkosti zámku vybudovány také lázně. Po roce 1945 byl zámeček zestátněn a dodnes slouží jako lázeňský dům a hostinec.   zdroj: mapy.czSokolnice (okr. Brno-venkov) - zámek      foto: 8.4.2007, 6.3.2012

Původní renesanční tvrz byla postavena roku 1560 tehdejším majitelem Petrem Sadovským ze Sloupna. Roku 1705 jej koupil Walter Xaver z Ditrichštejna, jehož nástupce Jan Leopold jej s účastí architekta Františka Antonína Grimma přestavěl na dvoupodlažní barokní zámek s kaplí. Roku 1843 zámek zakoupili Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle, kteří z něj učinili své rodové sídlo a v polovině 19. století jej přebudovali do novogotické podoby. Na zámku byla i ústřední kancelář statků Mitrovských. Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu, sloužil jako domov pro běžence, domov odpočinku a domov důchodců, dnes je v něm umístěn domov pro seniory.    zdroj: cs.wikipedia.orgSovinec  (okr. Bruntál) - hrad     foto: 16.08.2003

Gotický hrad založili bratři Pavel a Vok ze Sovince před rokem 1332. Na přelomu 15. a 16. století byl rozšířen vnitřní palác a postaveny hospodářské budovy. Po roce 1543 nechali páni z Boskovic hrad renesančně upravit. Teprve dobytí hradu Dány v roce 1626 dalo podnět k vybudování nejrozsáhlejšího systému opevnění u nás. Navzdory tomu byl ale v roce 1643 znovu obsazen a poničen Švédy. V letech 1623-1939 vlastnil hrad Řád německých rytířů. Během 2. světové války obsadil hrad wehrmacht a do roku 1942 zde byl zajatecký tábor pro francouzské důstojníky. Na konci 2. světové války hrad vyhořel. V roce 1951 začala jeho pozvolná rekonstrukce.   zdroj: mapy.czStránecká Zhoř (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 06.07.2007

Přestavbu původní tvrze na renesanční zámek zahájil v roce 1554 Jan starší Stránecký ze Stránce. V této podobě se prakticky dochoval dodnes. Je to patrová čtyřkřídlá budova s vnitřním nádvořím a čtyřmi válcovými věžemi na nárožích. Inspirací pro výstavbu byl typ italského kastelu. Jako panské sídlo Stránecká Zhoř sloužila do roku 1729, poté byla využívána jako sýpka nebo sklad šlechtitelské stanice. V současnosti zámek vlastní Řád rytířů Kristových, kteří zámek odkoupili od zemědělského podniku za 1 Kč a dlouhodobě se snaží o jeho obnovu a zpřístupnění veřejnosti. Momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí.   zdroj: mapy.czStránov (okr. Mladá Boleslav) - zámek     foto: 26.07.2017

Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu z 15. století, ze kterého se dochovala výrazná kamenná věž. V průběhu následujících let byl několikrát upravován. Současný pohádkový vzhled zámku je výsledkem poslední novorenesanční přestavby z 19. století. Autorem návrhu byl architekt Josef Schulz.   zdroj: mapy.czStrážnice (okr. Hodonín) - zámek     foto: 24.8.2004, 13.10.2018

Žerotínové nechali v 16. století přestavět gotický strážní hrad z 2. poloviny 13. století na renesanční zámek. V 19. století prošel klasicistními a romantizujícími úpravami. V zámku sídlí Národní ústav lidové kultury. Část zámku je zpřístupněna veřejnosti - knihovna, kaple a expozice nástrojů lidové hudby.   zdroj: mapy.czStrážovice u Kyjova (okr. Hodonín) - zámek     foto: 25.05.2008

Jednoduchá barokní patrová budova obdélného půdorysu byla postavena koncem 17. století. Jeho majitelé se často měnili, až bylo panství v polovině 19. století připojeno knížetem Jiřím Kristiánem z Lobkowicz k čimelickému velkostatku. Po roce 1948 zámecký areál využíval zemědělský podnik. Jeho hospodaření se však podepsalo na celkovém stavu zámku. V roce 2012 byla dokončena celková rekonstrukce objektu a v současnosti zámeček slouží jako penzion.   zdroj: mapy.czStřílky (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 23.3.2008, 18.2.2013

V roce 1619 dokončil Adam Martinovský z Rozseče výstavbu renesančního zámku, která měla dvě křídla a dominantní hranolovou věž. V roce 1624 byl tento zámek Amandem Antonínem z Petřvaldu upraven na barokní zámek podle návrhu architekta Josefa Cyrani z Bolleshausu. Současná podoba zámku pochází z roku 1885, kdy získal jednoduché klasicistní fasády a současně byl upraven i park. V současnosti objekt spravuje Nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang. Zámek není veřejnosti přístupný.   zdroj: mapy.czStvolínky (okr. Česká Lípa) - zámek     foto: 11.08.2021

Zámek byl přestavěn z původní tvrze s vodním příkopem v 17. století. V letech 1663-65 byl barokně upraven a stal se letním sídlem biskupa. Koncem 19. století zámek získal prvky rokoka. Po roce 1950 objekt pro své potřeby využíval zemědělský podnik. Do jeho prostor umístil sušárnu sklizně, kovárnu nebo byty. O zámek se stará spolek Kultura zámek Stvolínky. Zámek prochází rekonstrukcí a je zpřístupněn při kulturních akcích.   zdroj: mapy.czSvojanov (okr. Svitavy) - hrad     foto: 23.09.2003

Hrad nechal zbudovat Přemysl Otakar II. v polovině 13. století. V 80. letech 13. století jej obýval Záviš z Falkenštejna. Karel IV. zahrnul Svojanov mezi jedenáct hradů, které nesmějí být vyjmuty z majetku koruny, ale už jeho syn Zikmund za husitských válek zastavil hrad pánům z Boskovic. Hrad prošel renesanční přestavbou, poničil ho požár a Švédové v rámci bojů třicetileté války. V první polovině 19. století byla přímo v areálu hradu provozována manufaktura na zpracování grafitu – vyráběla se zde grafitová keramika a především grafitová kamna a to minimálně do požáru v roce 1842. Od roku 1910 do roku 1945 patřil městu Polička, stejně tak po restituci od roku 1992.    zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgSychrov  (okr. Liberec) - zámek     foto: 17.6.2005, 7.8.2021

Na místě dnešního zámku stávala původně pozdně gotická tvrz, zničená v průběhu třicetileté války. V letech 1690–1693 si na jejím místě tehdejší majitelé Sychrova Lamottové z Frintropu postavili dvoupatrový barokní zámek. V roce 1820 koupila sychrovský zámek původem francouzská knížecí rodina Rohanů a Sychrov se stal jedním z jejích hlavních sídel. Protože však starý barokní zámek nesplňoval nároky Rohanů na reprezentaci a pohodlné bydlení, nechal jej kníže Karel Alain Gabriel Rohan ve 20. letech 19. století rozšířit ve stylu pozdního klasicismu. Kníže Kamil Filip Josef Idesbald Rohan pak v letech 1847–1862 provedl rozsáhlou přestavbu zámeckých budov ve stylu romantické gotiky, vzápětí byly novogoticky upraveny i veškeré zámecké interiéry. Poslední majitel z rodu Rohanů, Alain Rohan, ve 30. letech 20. stol. přijal německé občanství. Po druhé světové válce byl majetek Rohanů konfiskován československým státem. Od roku 1950 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti.   zdroj: cs.wikipedia.orgŠebetov (okr. Blansko) - zámek     foto: 23.05.2009

Původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století byl na přelomu 17. a 18. století barokně upraven. Dnešní vzhled pochází z roku 1880, kdy byly provedeny stavební úpravy v pseudorenesančním stylu. Objekt sloužil jako letní rezidence členů kláštera Hradisko. Dnes je zde domov pro seniory.   zdroj: mapy.czŠlapanice u Brna (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 19.7.2009, 1.3.2011

Zámek v rokokovém stylu nechal postavit Jindřich Kajetán Blümegen v polovině 18. století. Po většinu 19. století budova zámku sloužila jako továrna brněnské strojírny, vyráběly se zde textilní a parní stroje. V roce 1899 odkoupila zchátralou budovu zámku a přilehlé prostory obec Šlapanice, která zde zřídila školu. Ta zde sídlí dodnes.   zdroj: mapy.czŠtoky  (okr. Havlíčkův Brod) - zámek     foto: 02.07.2011

Patrový trojkřídlý zámek byl postaven v duchu baroka v roce 1760 hrabětem Karlem Josefem z Palmů, který jej využíval jako své sídlo. Posledními šlechtickými majiteli byli princ Bedřich a rumunský král Carol, kteří zámek v roce 1933 věnovali státu. S výjimkou období 1959-96 zde dodnes sídlí lesní družstvo.   zdroj: mapy.czTatenice (okr. Ústí nad Orlicí) - zámek     foto: 08.08.2009

V roce 1606 nechal Ladislav Velen ze Žerotína původní tvrz renesančně upravit na jednopatrový lovecký zámek se čtyřmi křídly a nevelkým nádvořím. Po roce 1620 však musel Ladislav Velen uprchnout ze země a majitelem se tak stal Karel z Lichtenštejna, který zámek využíval jen jako sídlo správy dvora nebo byty pro úředníky. V roce 1798 následoval požár, který odstartoval úpadek budovy. V roce 1945 se dokonce uvažovalo o její demolici. V 60. letech 20. století však došlo ke generální rekonstrukci. V současné době zde sídlí obecní úřad.   zdroj: mapy.czTavíkovice (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Koncem 16. století nechal upravit rod Althanů stávající tvrz na renesanční sídlo. Současná podoba je však výsledkem pseudorenesanční přestavby počátkem 20. století, kterou provedl Robert Goldschmidt. Jde čtyřkřídlou patrovou budovu s vnitřním nádvořím a jednoduchými fasádami. Od poloviny 20. století prostory slouží potřebám ústavu sociální péče.   zdroj: mapy.czTelč (okr. Jihlava) - zámek      foto: 28.07.2018

Původně stál v Telči gotický hrad, jeden z jeho paláců se dochoval dodnes. Během 16. století vznikaly nové zámecké budovy, kterým vtiskli osobitou renesanční podobu italští mistři, mezi jinými B. Maggi. Na počátku 17. století, po vymření pánů z Hradce, se zámek dostal do vlastnictví Slavatů. Do architektonické podoby zámku výrazněji nepromluvili ani následující majitelé – Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Zámek nikdy nebyl prodán. Ke změně majitele docházelo pouze prostřednictvím dědictví.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgTeplice nad Metují - dolní zámek (okr. Náchod) - zámek     foto: 18.08.2007

Zámek byl postaven v roce 1664 Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden v raně barokním slohu. Po roce 1749 byly v interiérech vytvořeny štukové stropy s figurální výzdobou a v přízemí zámecká kaple. Poslední rozsáhlé stavební úpravy provedl továrník Bedřich Faltys po roce 1888, který nechal přistavět další křídlo směrem do zahrady. Od roku 1953 prostory zámku využíval domov pro seniory, v současnosti zde sídlí domov se zvláštním režimem.   zdroj: mapy.czTeplice nad Metují - horní zámek (okr. Náchod) - zámek     foto: 18.08.2007

Renesanční budovu nechal postavit v roce 1599 Václav Bohdanecký z Hodkova. Začátkem 18. století odkázal Jan Petr Straka z Nedabylic zámek nadaci na podporu dětí zchudlé české šlechty. Po 1. světové válce zámek koupilo město a dodnes jej využívá jako své sídlo.   zdroj: mapy.czTěšany (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 17.7.2009, 20.6.2012

Zámek byl postaven ve třetí třetině 17. století jako raně barokní rezidence brněnských dominikánů, kteří část vsi vlastnili již od 14. století. Klášter byl zrušen v roce 1784, rezidenci převzal náboženský fond a v roce 1807 přešla do soukromého vlastnictví. Rozsáhlé úpravy zámku proběhly ve druhé polovině 19. století za rodiny Weissů, kteří si postavili v sousedství hospodářského dvora moderní vilu a zámek se změnil v hospodářskou budovu. Dnes je v soukromých rukách a veřejnosti nepřístupný.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgTovačov (okr. Přerov) - zámek    foto: 30.06.2011

Zámek je rozsáhlý komplex budov ohraničující dvě nádvoří východně od centra města. Původně renesanční zámek byl několikrát přestavován, dnes je majetkem města Tovačova. Dominantou celého areálu je 96 metrů vysoká Spanilá věž viditelná ze vzdálenosti několika kilometrů. Postupem let se v držení objektu vystřídalo několik majitelů, kteří jej stavebně upravovali. Současná neorenesanční podoba pochází z 19. století. Posledním soukromým majitelem tovačovského zámku byl Wilhelm Hermann Guttman, který kvůli židovskému původu v roce 1939 emigroval do Švýcarska. Po druhé světové válce jednal s československými úřady o navrácení majetku, ale bezúspěšně. Od 1. ledna 1994 je zámek majetkem města Tovačova a postupně probíhá rekonstrukce jednotlivých budov.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgTroubsko (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 28.7.2007, 23.3.2012

Jednoduchý barokní zámek byl postaven hrabaty z Werdenberka na místě bývalé renesanční tvrze roku 1660. Obklopují jej hospodářské budovy, kterým dominuje čtyřpatrová hranolová věž. V první polovině 18. století zde byl také založen park s kaplí z roku 1766. Po roce 1948 objekt sloužil pro potřeby zemědělského družstva. V současnosti je ve špatném technickém stavu.   zdroj: mapy.czTršice (okr. Olomouc) - zámek     foto: 11.06.2011

V 15. století za Kokorských z Kokor byla původní tvrz pozdně goticky upravena. V roce 1529 za vladyky Jiřího Žabky z Limburka bylo vrchnostenské sídlo nazýváno zámkem. Sídlem světské vrchnosti byl do roku 1581. V roce 1568 zámek získalo olomoucké biskupství, později kapitula. Od roku 1581 do roku 1848 byl sídlem církevní vrchnosti a stal se úřední budovou. V roce 1830 byl ještě zámek po požáru opraven, avšak roku 1848 byl vrchnostenský úřad zrušen. Zámek si pak pronajímali kanovníci a preláti k letnímu pobytu, a to až do roku 1918. Tršický zámek roku 1919 osiřel, roku 1922 byl zámek pronajat charitě z Olomouce pro těžce postižené děti, o které pečovaly řádové sestry sv. Norberta ze Svatého Kopečka až do roku 1946. V roce 1948 byl zámek jako konfiskát přidělen MNV v Tršicích. Novodobě pak byl zámek opravován v letech 1975–1976. V současné době je v zámku umístěn obecní úřad, obřadní síň, místní knihovna a malé vesnické muzeum.   zdroj: cs.wikipedia.orgTřešť (okr. Jihlava) - zámek      foto: 29.05.2021

Ve 2. polovině 16. století byla původní tvrz Kryštofem Vencelíkem upravena na renesanční zámek. Později byl několikrát upraven. Současnou novorenesanční podobu získal zámek v roce 1860 za Ferdinanda a Leopolda ze Sternbachu. Po roce 1945 prostory využívalo pro své potřeby městské muzeum. Od roku 1984 je zámek ve správě Akademie věd ČR, která zde provozuje kongresový, hudební a společenský sál, restauraci a hotel.   zdroj: mapy.czTulešice (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Barokní zámek byl založen na místě tvrze roku 1711. Následně byl v letech 1725-43 přestavěn a rozšířen pravděpodobně podle návrhu brněnského architekta Františka Antonína Grimma. Později se jeho majitelé často střídali. Po roce 1945 byl v objektu umístěn domov pro seniory, nyní je opět v soukromém vlastnictví.   zdroj: mapy.czUherčice (okr. Znojmo) - zámek     foto: 7.7.2007, 11.7.2021

Původně zde stávala tvrz, kterou po polovině 16. století přestavěli Krajířové z Krajku ve stylu severoitalského renesančního sídla. Již v roce 1564 koupili panství Streunové ze Schwarzenau, za kterých byl zámek přestavěn téměř do současné podoby. V roce 1628 zakoupili panství Berchtoldové, od nich v roce 1692 Heisslerové z Heitersheimu. Po rodině Hartigů obohatili své majetky o Uherčice roku 1768 Collaltové, kteří Uherčice drželi až do roku 1945, kdy jim byly státem zkonfiskovány. Zámek plnil až do roku 1945 funkci panského administrativního a hospodářského centra. Zámek v držení státu zcela zchátral. Správcem areálu se staly nejprve Československé státní statky, krátce fungoval jako ženský nápravný tábor a v 50. a 60. letech 20. století sloužil znojemské pohraniční stráži. Od roku 1979 spravovali zdevastovaný areál památkáři, od roku 1987 Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V roce 1995 převzal správu Národní památkový ústav, který jej v roce 1996 zpřístupnil veřejnosti a zároveň zahájil postupnou rekonstrukci.   zdroj: cs.wikipedia.orgUherský Brod (okr. Uherské Hradiště) - zámek     foto: 20.05.2011

Zámek byl vystavěn v 17. století, na jeho stavbě se částečně podílel Dominik Martinelli. Jedná se o komplex budov na čtvercovém půdorysu, kde kromě samotného zámku stojí hospodářská stavení. Dnes objekt slouží jako muzeum.   zdroj: mapy.czUherský Ostroh (okr. Uherské Hradiště) - zámek     foto: 14.05.2011

Původní hrad prošel zásadní proměnou po roce 1566 za Jetřicha z Kunovic. Když roku 1625 zámek koupil Gundakar z Lichtenštejna, stali se posledními šlechtickými majiteli Lichtenštejnové. Za nich byl roku 1645 dobyt švédským vojskem. Zámek časem přestal sloužit jako vrchnostenské sídlo a stal se střediskem správy panství. Po druhé světové válce začal zámek fungovat jako sídlo městského národního výboru. Nyní slouží jako sídlo městského úřadu a městské knihovny.   zdroj: cs.wikipedia.orgÚjezd (okr. Znojmo) - zámek     foto: 28.07.2007

Barokní zámeček byl postavený v 18.století Berthonidesy z Tyranu. Počátkem 20.století byl následně secesně upraven. Dnes působí neupraveným dojmem, část jeho interiéru slouží jako kanceláře obecního úřadu, ostatní místnosti jsou neudržované.   zdroj: www.hrady.czUnčovice (okr. Olomouc) - tvrz     foto: 23.07.2011

První zmínka o tvrzi pochází již z roku 1348 kdy ji pravděpodobně založila založila Judita z Vildenberka. Byla vážně poškozena v roce 1467 za česko-uherských válek. Přestavba do dnešní goticko-renesanční podoby probíhala v 1. polovině 16. století. Ve 40. letech 17. století ji vyplenili Švédové. Po obnově v 19. století sloužila postupem času jako hostinec, škola i byty. Od roku 1945 je využívána pro potřeby místního zemědělského družstva.   zdroj: mapy.czÚsobí  (okr. Havlíčkův Brod) - zámek     foto: 02.07.2011

Ve 2. polovině 18. století byla tvrz přestavěna do podoby pozdně barokního zámku, o což se zasloužil pravděpodobně František Jošt (Jodok), svobodný pán Göldin z Tiefenau. V roce 1785 jej v dražbě koupil Martin Leopold Fučikovský z Grünhofu. Za něj prošlo Úsobí prudkým rozvojem. Okolo roku 1830 prošel zámek empírovou přestavbou. Od roku 1903 vlastnili zámek manželé Ludvík a Jenny (Johanna) Wesselá. Rodina Wesselých nakonec roku 1935 zámek prodala Robertu Stanglerovi, který však zaplatil jen malou část kupní ceny. Většinu zaplatil Dr. Ing. Antonín Imlauf, který chtěl na zámku strávit důchod. V roce 1947 Stangler zemřel, ale ještě než došlo k vypořádání dědictví, byl zámek v roce 1948 zestátněn. Poté sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. V roce 1992 byl vrácen v restituci potomkům Roberta Stanglera. O rok později ho prodali firmě z Třebíče, která nedokázala realizovat své záměry a zkrachovala. Šest let pak zámek zůstal bez využití a otevřený vandalům. V roce 1999 jej v dražbě zakoupil současný majitel, který provedl jeho generální rekonstrukci.   zdroj: cs.wikipedia.orgValdštejn (okr. Semily) - hrad     foto: 12.6.2005, 22.8.2019

Hrad postavila jedna z větví rodu Markvarticů asi v letech 1260 až 1280, jejich potomci používali predikát páni z Valdštejna. Valdštejnové zde zůstali 100 let. Koncem 14. století sídlo získal rod Vartenberků. V letech 1438–1439 se hradu zmocnily tlupy loupežníků a proto jej v roce 1440 dobyla zemská hotovost. Střídání majitelů pokračovalo. Žili zde Šofové z Helfenburka a od roku 1514 Smiřičtí ze Smiřic. Kolem roku 1550 hrad při požáru lehl popelem. Majitelé zdejšího panství Valdštejnové (vlastníci z let 1620–1821) a po nich i Aehrenthalové (1821–1945) ze zřícenin vybudovali romantické poutní místo. V roce 1713 vznikly kamenné schody, 1722 byla na prvním nádvoří vybudována kaple sv. Jana Nepomuckého a brzy poté i řada soch, roku 1817 pak vznikla kaplička sv. Jana Křtitele. Roku 1836 byla postavena vstupní brána za kamenným mostem, osazeným řadou soch.    zdroj: cs.wikipedia.orgVážany nad Litavou (okr. Vyškov) - zámek     foto: 25.1.2012, 8.2.2014

Na konci 16. století zde nechali jezuité postavit hospodářský dvůr a při něm i zámek. Po zrušení řádu v roce 1773 přešel na Moravský studijní fond, jenž jej v roce 1807 prodal svobodnému pánu Antonínu Bedřichu Mayernu. V následujícím roce mění zámek majitele znovu, když jej zakoupil Vincent Feistmantel a od něj v témže roce František Antonín z Linhartů. Linhartové, v jejichž vlastnictví zámek zůstal do roku 1916, jej nechali přestavět v duchu klasicismu. Následně jej získala Cukrovarnická společnost Heřman Redlich ze Slavkova u Brna. Společnosti byl v roce 1945 zkonfiskován a stát do jeho prostor umístil kanceláře národního výboru, zemědělského družstva a byty. V současnosti svým vzhledem zámeckou budovu již příliš nepřipomíná.   zdroj: cs.wikipedia.orgVelké Němčice (okr. Břeclav) - zámek       foto: 17.05.2012

V místě stála patrně od 14. století tvrz, kterou jako zpustlou nechal po roce 1550 přestavět Zikmund Heldt z Kementu na pohodlné renesanční sídlo. Velké plány nestihl zcela realizovat a zámek dokončil až v 80. letech 16. století Tas Meziříčský z Lomnice. Zámek vyhořel za třicetileté války, v letech 1626–1642 prošel obnovou za Šimona Kratzera ze Schönnsperku. Od roku 1774 patřil Ditrichštejnům, kteří panství připojili do Židlochovic. Němčický zámek přišel o rezidenční funkci a chátral. Po roce 1918 připadl státu a byl přestavěn na byty. Po roce 1948 byl adaptován na střední školu, v letech 1991–1992 došlo ke zbourání stájí. Nyní je ve stabilizovaném stavu a čeká na využití.   zdroj: www.pamatkovykatalog.czVelké Opatovice (okr. Blansko) - zámek     foto: 23.05.2009

Roku 1757 nechal hrabě Karel Otto Salm-Neuburg na místě původního zámku postavit novou pozdně barokní stavbu. Při přestavbě byla zbořena i původní tzv. horní tvrz. V polovině 19. století a v letech 1908-1911 a 1914-1917 prošel zámek stavebními úpravami. Za první světové války byl v zámku umístěn lazaret. Od roku 1934 zámek vlastní obec, která do něj nastěhovala obecní úřad a obecní školu, pro kterou zde byla přistavěna tělocvična. Roku 1973 vyhořela jižní část zámku, ve kterém byla umístěna škola a salla terenna. Vyhořelá část zámku byla stržena a místo ní bylo podle projektu Ing. arch. Zdeňka Fránka zahájeno budování nového sálu. V zámku sídlí městský úřad, banka a několik soukromých podnikatelů.   zdroj: cs.wikipedia.orgVelké Pavlovice (okr. Břeclav) - zámek       foto: 17.07.2009

Roku 1762 získali Velké Pavlovice Habsburkové a za nich byla původní tvrz přestavěna na barokní zámek, který byl využíván pro správu dvora. Zámek již roku 1918 přešel do majetku státu, později jej vlastnil státní statek. Budova je po rekonstrukci a od roku 2012 je z části komerčně využíván a je sídlem soukromé společnosti.    zdroj: www.hrady.cz a mapy.czVelký Ořechov  (okr. Zlín) - zámek     foto: 20.05.2011

Na přelomu 17. a 18. století byla původní renesanční tvrz přestavěna na barokní zámek. Ten však sloužil pouze jako sídlo správy panství. V současnosti budova slouží pro potřeby školy.   zdroj: mapy.czVelký Týnec (okr. Olomouc) - zámek     foto: 11.06.2011

Zámek je pozdně-barokní šlechtické sídlo postavené po roce 1765 na místě zbourané gotické tvrze. Roku 1779 ho postihl rozsáhlý požár a musel být přestavěn. V dnešní době je sídle obecního úřadu.   zdroj: cs.wikipedia.orgVeselí nad Moravou (okr. Hodonín) - zámek     foto: 25.5.2008, 13.10.2018

Původní středověký hrad vznikl ve 13. století na obranu hranice mezi českými zeměmi a Uhrami. Byl vybudován na malém ostrůvku, chráněný rameny řeky Moravy. V průběhu staletí prošel několika úpravami. V 16. století se jednalo o renesanční přestavbu na zámek, v 19. století jej poslední soukromí vlastníci Chorynští z Ledské nechali upravit ve stylu empíru. Po 2. světové válce museli Chorynští zámek opustit. Ze zámeckých prostor se staly kanceláře a internát. Dnes prochází zámek postupnou rekonstrukcí.   zdroj: mapy.czVeselíčko (okr. Přerov) - zámek     foto: 11.06.2011

Pozdně barokní zámek byl postaven na místě původní tvrze v letech 1768-69 podle návrhu fulneckého architekta Thalherra. Tehdejším majitelem byl rod Podstatských-Lichtenštejn. Rod Podstatských vlastnil zámek až do roku 1945. Zajímavostí je, že roku 1805 zde byla zřízena polní nemocnice, ve které byli ošetřováni ranění z napoleonských válek. Lazaret zde fungoval i v roce 1809 po bitvě u Wagramu a roku 1813 po bitvě u Lipska. Od roku 1945 až do současnosti je v zámku umístěn výchovný ústav pro děti a mládež.   zdroj: cs.wikipedia.orgVětrný Jeníkov (okr. Jihlava) - zámek      foto: 02.07.2011

První opevněná tvrz, na jejímž místě zámek stojí, byla postavena již v první polovině 13. století. Zámek v barokním slohu zde nechal vybudovat až rytíř Jan z Minetti roku 1729. V roce 1838 přešel do majetku hrabat z Rumerskirchu, kteří zámek opravili v klasicistním stylu. Současnou novobarokní podobu pak získal v roce 1904, kdy jej koupil Richard Fiedler. Od roku 1948 je majitelem zámku stát a v současné době v jeho prostorách sídlí úřad městyse.   zdroj: mapy.czVěž  (okr. Havlíčkův Brod) - zámek     foto: 02.07.2011

Jádro zámku pochází z konce 17. století, kdy Vernierové nechali postavit jednoduchou obdélnou budovu. Budova v průběhu let několikrát měnila majitele. V letech 1740-50 bylo upraveno zahradní průčelí v rokokovém stylu, na konci 18. století byl zámek upraven klasicistně a o pár let později empírově. V roce 1881 budova vyhořela, opravena byla až začátkem 20. století Robertem Stanglerem. Po 2. světové válce byl zámek zkonfiskován a od roku 1958 zde sídlí domov pro seniory.   zdroj: mapy.czVimperk (okr. Prachatice) - zámek     foto: 05.08.2022

Zámek vznikl přestavbou hradu v letech 1622-24 Jáchymem Novohradským z Kolovrat. Nejstarší dochovanou částí zámku je Vlčkova věž. Poslední velká rekonstrukce byla provedena Schwarzenbergy po rozsáhlém požáru v roce 1857. V roce 1948 byl zámek zestátněn. V druhé polovině 20. století se na zámku nacházely byty Správy Jihočeských lesů a kanceláře Správy Chráněné krajinné oblasti Šumava. Po roce 1990 připadl zámek městu Vimperk, od 1. ledna 2015 se nachází ve správě Národního památkového ústavu a je zpřístupněný veřejnosti.   zdroj: mapy.cz a cs.wikipedia.orgVohančice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 17.08.2009

Zámek se nachází na návsi obce Vohančice a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Po požáru původní dřevěné tvrze ji nechal Karel Berger z Bergu nahradit v letech 1596–1600 jednopatrovým jednokřídlým renesančním zámkem. V 17. století byl zámek v držení pánů de Castro, kteří jej přestavěli do barokní podoby. Od roku 1700 vlastnilo zámek město Brno, které jej využívalo jako obydlí pro úředníky a nájemce a jako správní středisko hospodářství. Po roce 1948 připadl místnímu JZD, po roce 1989 byl navrácen Brnu, které jej prodalo soukromému majiteli.   zdroj: cs.wikipedia.orgVranov nad Dyjí (okr. Znojmo) - zámek     foto: 11.7.2021, 13.7.2021

Barokní zámek byl původně vybudovaný jako jeden z prvků podyjské obranné soustavy při jižní hranici země. První písemný doklad o jeho existenci najdeme už v Kosmově kronice (k roku 1100). Zpočátku to byl královský majetek. V 15. století ho získal bohatý a mocný rod Lichtenburků, v průběhu 16. století se tu střídali v krátkých intervalech různí majitelé jako například Ditrichštejnové, Štrejnové ze Švarcenavy, Čertorejští, Meziříčtí z Lomnice ap. Za třicetileté války hrad obléhali a poškodili Švédové a zkázu pak dovršil rozsáhlý požár v roce 1665. Po částečném zničení hradu v roce 1665 zahájili tehdejší majitelé Althannové podle plánů Johanna Bernharda Fischera z Erlachu přestavbu na barokní zámek. Další stavební úpravy následovaly ještě v 18. století (po roce 1724) za spoluúčasti Antona Erharda Martinelliho. V 19. století vlastnili vranovské dominium i se zámkem dva spřízněné rody polského původu: Mniszkové a Stadničtí. Za druhé světové války koupil zámek jako říšský konfiskát německý baron Gebhard von der Wense-Mörse. Po jejím skončení se zámek stal státním majetkem.   zdroj: cs.wikipedia.orgVranová Lhota (okr. Svitavy) - tvrz     foto: 08.08.2009

První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1406, kdy tvrz získali zástavou páni z Vildenberka. Zpustlou tvrz nechali obnovit a rozšířit pravděpodobně Lhotští ze Ptení, kteří drželi Vranovou Lhotu v letech 1507 až 1516. Koncem 16. století byla tvrz opět přestavěna, nejspíše Dětřichem Lhotským z Ptení nebo Janem Kobylkou z Kobylího. V 17. století tvrz vlastnili Drahanovští z Pěnčína. Roku 1698 byla tvrz majitelem Janem Adamem I. z Lichtenštejna renesančně přestavěna na zámeček. V roce 1714 byla Vranová Lhota Libštejnskými z Kolovrat připojena k biskupickému panství. Sídlo tak sloužilo jen k provozu hospodářského dvora. Od roku 1874 patřil zámek (stále jako součást biskupického panství) Thurn-Taxisům. Po druhé světové válce byl zkonfiskován a sloužil kulturním potřebám obce a později místního JZD. Po sametové revoluci prodala obec zámek firmě Tramaz. 30. listopadu 1990 byl zámek zapsán do seznamu kulturních památek. V prosinci roku 1999 objekt zakoupila Ivana Přibylová, která zámek za pomocí dotací pomalu rekonstruuje.   zdroj: cs.wikipedia.orgVsisko u Velkého Týnce (okr. Olomouc) - zámek     foto: 11.06.2011

Pozdně barokní jednopatrový zámek nechala postavit v roce 1792 olomoucká kapitula. Jeho vlastníkem byla až do roku 1948. Poté prostory využíval zemědělský podnik. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný.   zdroj: mapy.czVyškov (okr. Vyškov) - zámek     foto: 17.4.2007, 16.3.2012, 1.8.2012, 8.1.2017

Vyškovský zámek je původně gotický hrad přestavěný na renesanční zámek olomouckých biskupů. Impulsem ke vzniku hradu bylo pravděpodobně zničení biskupského hradu Melice po roce 1423 husity a roku 1449 se již ve Vyškově připomíná nová tvrz. Při obsazení města vojskem krále Jiřího byl hrad poškozen a následně po roce 1470 obnoven olomouckým biskupem Protasiem Černohorským z Boskovic. Do dnešní podoby byl zámek přebudován za biskupa Karla II. z Liechtenštejna-Kastelkornu dle projektu architekta Giovanniho Pietra Tencally. Přestavba probíhala ve dvou etapách, dvoupatrový trakt zámku byl upravován v letech 1665 až 1675, nový trakt vznikl v letech 1680 až 1682. V zámku tehdy byla obrazárna a divadelní sál. Slavné období ukončil požár v roce 1753. V roce 1774 zde byla vojenská nemocnice. V roce 1928 byl zámek prodán zemi Moravskoslezské a byla zde zřízena Zemská hospodyňská škola. V roce 1948 byla v zadní budově otevřena obrazárna a od roku 1954 tu jsou muzejní expozice.   zdroj: cs.wikipedia.orgZahradiště (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 06.07.2007

Lovecký zámek nechala upravit ze zájezdního hostince v 80. letech 18. století Eleonora z Lichtenštejna. Jedná se o patrový lovecký zámek do dnešní doby zachovaný s dvorem a myslivnou. Pokoje v prvním patře mají zachované neoklasicistní zdobení. V současnosti je zámek opět v majetku původních majitelů Podstatských – Lichtenštejnů a prochází rekonstrukcí.   zdroj: mapy.czZdounky (okr. Kroměříž) - zámek     foto: 29.07.2007

Na počátku 17. století byla původní renesanční tvrz upravena na nevelký zámek. Od roku 1636 zámek náležel jezuitům, kteří jej nechali barokně upravit. Další úpravy, především interiérů, proběhly v 19. století. Po 2. světové válce byly zámecké prostory využívány pro potřeby domova důchodů. V současné době je zámek v soukromém vlastnictví. Veřejnosti je přístupný pouze okolní park.   zdroj: mapy.czŽádlovice (okr. Šumperk) - zámek     foto: 08.08.2009

Původně tvrz, která vznikla po r. 1565 přestavbou jednoho z domů ve vsi. Tvrz byla za třicetileté války (tehdy v majetku Jana Felixe Podstatského z Prusinovic) pobořena a v r. 1643 se uvádí jako pustá. Dalším majitelem byl od r. 1679 Albrecht Bukůvka z Bukůvky, který koupil spojený statek Žádlovice a Líšnice. Albrecht pak vystavěl v Žádlovicích v letech 1679–1705 na místě někdejší tvrze barokní zámek. Od Bukůvků koupil statek v r. 1764 hrabě Jan Křtitel Mitrovský, který dal v r. 1772 zámek přestavět v pozdně barokním stylu. V této podobě se udržel v podstatě do dnešní doby. Posledním vlastníkem zámku z řad šlechty byl rod Dubských, jimž byl majetek roku 1945 zestátněn pro jejich přihlášení se k německé národnosti. Dnes slouží jako internát zemědělského učiliště a není oficiálně přístupný.   zdroj: cs.wikipedia.org a www.mu-lostice.czŽdánice (okr. Hodonín) - zámek     foto: 25.5.2008, 7.2.2015

V roce 1569 Oldřich z Kounic dokončil stavbu renesančního zámku, který vznikl na základech staré tvrze. V polovině 17. století zámecké interiéry prošly úpravami, další přestavba v duchu baroka proběhla v průběhu 18. století za Lichtenštejnů. Od roku 1850 zámek sloužil jako sídlo okresního soudu a berního úřadu. V současnosti si v zámku můžete prohlédnout expozice Vrbasova muzea.   zdroj: mapy.czŽďár nad Sázavou (okr. Žďár nad Sázavou) - zámek     foto: 15.05.2009

Po zániku cisterciáckého kláštera v roce 1784 byl areál přeměněn na zámek s hospodářským zázemím. Areál je původně gotický, barokně upravený za přispění Jana Santiniho.   zdroj: mapy.czŽeravice (okr. Hodonín) - zámek     foto: 21.08.2010

V 16. století byla původní tvrz přestavěna na renesanční zámek, který sloužil jako sídlo správy panství. V 18. století byl barokně upraven a v roce 1925 adaptován na školu.   zdroj: mapy.czŽidlochovice (okr. Brno-venkov) - zámek     foto: 19.9.2006, 7.8.2012

Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze, vybudované před rokem 1349. V 70. letech 16. století Fridrich ze Žerotína nechal přestavět tvrz na renesanční zámek s kaplí. V roce 1616 koupil zámek i s panstvím Adam mladší z Valdštejna. Na konci 17. století získal panství Filip Ludvík Václav hrabě ze Sinzendorfu, který pak v letech 1720–1729 přebudoval zámek v barokním slohu. V roce 1743 koupil zámek i panství Jan Leopold z Ditrichštejna. V držení Ditrichštejnů zůstal do roku 1819, kdy zámek prodali habsbursko-lotrinské císařské rodině, a to potomkům Leopolda II. Ti pak zámek vlastnili až do jeho zestátnění Československou republikou v roce 1919. Zámek sloužil mezi válkami jako letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka. V letech 1945-1948 zde sídlila Vrchní správa Československých státních statků Židlochovice. V současnosti je zámek místem konání různých setkání politiků. Z boku zámku sídlí ředitelství Lesního závodu Židlochovice, samotný zámek je využíván jako hotel a pořádají zde i svatby.   zdroj: cs.wikipedia.orgŽireč  (okr. Trutnov) - zámek     foto: 14.06.2014

Vznikl v 17. století jezuitskou přestavbou starší středověké tvrze. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 jej spravoval stát. Roku 1825 proběhla veřejná dražba, ve které žirečské dominium koupil Martin Wagner. Tento velkostatek Wagnerův syn v roce 1888 prodal jaroměřskému továrníkovi Josefu Ettrichovi. Od třicátých let zámek využívaly sestry řeholní instituce Nejsvětější Svátosti. Ve druhé polovině dvacátého století zámek spravoval trutnovský okresní národní výbor, který v zámku provozoval domov pro seniory. Na začátku 21. století zámek vlastnila Oblastní charita Červený Kostelec, která areál zrekonstruovala a vybudovala v něm Domov svatého Josefa určený potřebám lidí s roztroušenou sklerózou.   zdroj: cs.wikipedia.org

A to je z mých nafocených PANSKÝCH SÍDEL vše. Jak jsem psal v úvodu, příspěvek mám v plánu průběžně aktualizovat.


Pokud jste v článku objevili jakoukoli chybu či nesrovnalost, tak mi prosím napište, abych to mohl opravit. DěkujiPostupně se snažím zpracovat i další kategorie z fotoarchivu (zeleně zvýrazněné jsou už zveřejněné a slouží jako odkaz), konkrétně to jsou : 

ZŘÍCENINY
POČASÍ a KRAJINA
KOSTELY a KAPLE
ROZHLEDNY a VYHLÍDKY
JESKYNĚ a PODZEMÍ
HŘBITOVY
MLÝNY
BRNO

a

MOTÝLŮM JSEM UŽ VĚNOVAL CELÝ SAMOSTATNÝ BLOG POJMENOVANÝ VÝPRAVY ZA MOTÝLY , KTERÝ SE NACHÁZÍ  ZDE
4 komentáře:

 1. Patriku, tak tohle je veledílo. Přehled podle abecedy, dobře se v něm bude hledat při plánování dovolené. Nějaké poznámky na budoucí výlet jsem si už udělala. Prošla jsem všechno, někde jsem byla ale většinou ne a je fajn, že jsi stručně sdělil historii i současné využití. Díky a přeji ti hodně sil a trpělivosti k dalším záměrům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji moc !!! Mám radost, že to někomu ještě poslouží jako inspirace! Myslel jsem, že to bude dobré jen pro mě.
   To zpracování bylo opravdu na dlouho, ale teď už mám z toho radost. Jen se netěším na další kategorie. Třeba kostely mě díky množství docela děsí, ale snad to časem zvládnu.
   Během přípravy jsem si hodně objektů znovu vybavil (paměť už není co bývala) a taky našel několik sídel, které prošly rekonstrukcí a rozhodně je chci vidět v současném stavu.
   Moc děkuji za komentář !!!

   Vymazat
 2. Patriku, úžasný přehled sídel. 👍👍
  Zatím jsem ho prolétla letem-světem, ale rozhodně se vrátím, abych si přečetla vše. Některá z míst znám, jiná jsou pro mně neznámá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky moc !!! Mám radost, že tě to zaujalo! Pokud se budeš vracet, budu jen rád.
   Díky za komentář !!!

   Vymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji