29. května 2019

Křížové cesty

Dnes vám chci ukázat, které křížové cesty jsem doposud prošel a nafotil


Při svých toulkách jsem už několikrát narazil na křížové cesty, které jsem si (navzdory tomu, že jsem ateista) i prošel, ale bohužel ne všechny si nafotil. Viděl jsem různá ztvárnění, od prostých obrázků připevněných na dřevěných tabulkách až po zděné kapličky se sochami, které by klidně mohly být uloženy v muzeích jako umělecká díla. Každá z těchto cest mě nějakým způsobem zaujala, a já si tak říkám, že by to třeba mohlo zajímat i vás ......



 Křížová cesta - Luleč (okr.Vyškov)
Křížová cesta, která vede ke kostelu Svatého Martina, začíná na pomezí Lulče a Nemojan. Byla vybudována v sedmdesátých letech 19. století. Tvoří ji třináct zděných výklenkových kaplí a čtrnáctým zastavením je Boží hrob – kaple se třemi výklenky, ke které se stoupá po schodišti. Křížová cesta byla postupně opravována v letech 1999-2010.
Této křížové cestě jsem v roce 2013 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Křížová cesta - Luleč 18.5.2013




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Křížová cesta u kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech
Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení v podobě dřevěných sloupků s vrcholovou kapličkou pro pašijový obrázek. Nachází se v uzamčené kostelní zahradě, která je součástí tuřanského poutního areálu, který se nachází v okolí kostela Zvěstování Panny Marie. Bohužel se mi o její historii nepodařilo najít žádné informace

Křížová cesta u kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech 15.3.2014



Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Křížová cesta 21.století u Kuksu
Tato netradiční křížová cesta se nachází na úpatí zalesněného svahu nad železniční tratí mezi Žirčí a Stanovicemi nedaleko Kuksu. Vznikla z iniciativy akademického sochaře Vladimíra Preclíka, který přizval ke spolupráci 15 českých sochařů tří generací se zkušeností tvorby v kameni a s blízkým vztahem k východním Čechám. Slavnostní otevření křížové cesty proběhlo dne 4. října 2008.
Této křížové cestě jsem v roce 2015 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Křížová cesta 21.století u Kuksu 14.6.2014





Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Křížová cesta v Křepicích (okr. Břeclav) 
Křížová cesta vede takzvaným údolím kapliček k poutnímu místu zvanému U Svaté, kde podle pověsti vytryskl pramen z přičinění svatého Cyrila. Toto místo je vzdálené přibližně 1 km od centra obce.
Křížová cesta byla postavena roku 2002 z iniciativy otce Metoděje Kuběny. Tvoří ji čtrnáct dřevěných křížů, které zhotovil místní truhlář. Na nich jsou připevněny tabule s netradičními vypálenými kachličkami s obrazy. Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy Krista jako symbolu Vzkříšení.

Křížová cesta v Křepicích (okr. Břeclav) 22.6.2014 






Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Křížová cesta v Rokoli u Bohdašína na Rychnovsku
Poutní místo Rokole stojí na samotě v katastru obce Bohdašín blízko levého břehu říčky Olešenky v Podorlické pahorkatině 6 km východně od Nového Města nad Metují.
Křížová cesta byla postavena roku 1874. Tvoří ji čtrnáct zastavení v podobě litinových reliéfů s pašijovými obrazy na nevysokých kamenných sloupcích. Reliéfy byly natřené na bílo se zlatými svatozářemi. Přibližně 500 metrů dlouhá cesta vede lesem a obchází vrch naproti kapli Panny Marie. Bývala zakončena Božím hrobem, který byl zbořen. Cesta vznikla díky finančním darům rodin a obcí z okolí, jejichž jména jsou na některých zastaveních ze strany vyryta.

Křížová cesta v Rokoli u Bohdašína 27.8.2014 





Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Rokole  u Bohdašína - Cesta manželů 
Jedná se o cestu v přírodě s jednotlivými zastaveními, podobnou jako bývají křížové cesty, která je zaměřena na manželství. V 15 zastaveních se mohou „poutníci“ zamyslet nad svým vlastním manželstvím – od jeho počátku, narození dětí přes jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí. Cílem této cesty, spolu s texty, je nabídka zastavení se, zamyšlení a možnosti nového pohledu na sebe, svého partnera a svůj vztah.
Zdroj informací a další podrobnosti na stránkách: http://www.cesta-manzelu.estranky.cz/

Rokole  u Bohdašína - Cesta manželů 27.8.2014 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Deštné v Orlických horách - Křížová cesta v Dříši
Křížová cesta je tvořena čtrnácti kamennými sloupky s plastikou pašijového výjevu. Zastavení jsou rozmístěna okolo poutní kaple Blahoslavené Panny Marie.
Na přelomu 18. a 19. století se objevil na vysokém stromu poblíž studánky papírový obrázek Panny Marie, který tam zanechal místní rolník jako poděkování za uzdravení. Poté se místo stalo poutním. Ze sbírky pořádané v obci byla postavena dřevěná kaplička, do které byla uložena socha Panny Marie Královny (tzv. Deštěnské) a původní obrázek ze stromu. Postupně přibyla křížová cesta z pískovcových sloupů.
Této křížové cestě jsem v roce 2015 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

 Deštné v Orlických horách - Křížová cesta v Dříši  29.8.2014



Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Mikulov - Křížová cesta na Svatém kopečku
Křížová cesta v Mikulově na Břeclavsku, která vede na Svatý kopeček, je jednou z nejstarších křížových cest v českých zemích. Jejím zakladatelem byl majitel mikulovského panství olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina. Podnětem bylo vyjádřit vděčnost Bohu za překonání morové epidemie v roce 1622. V roce 2018 byl areál prohlášen národní kulturní památkou České republiky.
Této křížové cestě jsem v roce 2015 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Mikulov - Křížová cesta na Svatém kopečku 3.4.2015 






Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Slavkov u Brna - Křížová cesta ke kapli sv.Urbana
Křížová cesta má čtrnáct zastavení v podobě kamenných sloupků ve tvaru Božích muk. 
27. března 2012 bylo instalováno všech čtrnáct zastavení kamenickou firmou Jiřího Zimovčáka, obrazy byly dočasně nahrazeny malbami dětí na papíře. Na Květnou neděli téhož roku se konala po nové cestě pouť. 18. května 2015 byly do výklenků umístěny obrazy čtrnácti zastavení od výtvarníka Milivoje Husáka. Cesta vede na kopec ke kapli Svatého Urbana.
Této křížové cestě jsem v roce 2015 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Slavkov u Brna - Křížová cesta ke kapli sv.Urbana 21.6.2015 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Drnovice (okr.Vyškov) - Křížová cesta u kostela sv. Vavřince
Čtrnáct zastavení lemuje od roku 2014 bývalý hřbitov, který se nacházel okolo kostela. Všechna zastavení byla vyrobena v dílně drnovského farníka p. Jana Dvořáka. Materiál byl zaplacen farníky.

Drnovice (okr.Vyškov) - Křížová cesta u kostela sv. Vavřince 7.1.2017 



Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Nové Hrady u Litomyšle - křížová cesta
Křížovou cestu tvoří 14 zastavení (dvanácté zastavení je dřevěný kříž), vytesaných do pískovcových ořímsovaných hranolů. Unikátní rokoková cesta byla zřízena roku 1767 nákladem 500 zlatých hraběnkou Barborou Chamaré. Vede od kostela svatého Jakuba Většího horním zámeckým parkem, kde je dančí obora, ke zřícenině hradu Boží dům. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.
Této křížové cestě jsem v roce 2018 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Nové Hrady u Litomyšle - křížová cesta 22.7.2017 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Horní Maršov (okr.Trutnov) - Křížová cesta Na Staré Hoře
Křížová cesta byla postavena roku 1854. Tvoří ji čtrnáct kamenných kapliček s výmalbou. Cesta vede kolem Kaple svaté Anny, která patří mezi nejstarší náboženské objekty východních Krkonoš.
Při větrné kalamitě roku 1966 byla poškozena křížová cesta, studánka i socha anděla při 14. zastavení. Během několika dalších let vandalové kamenná zastavení poničili a svrhali do údolí. Roku 1985 skupina přátel během dvou víkendů jednotlivé díly kapliček našla a sestavila do původní podoby. V letech 1999 až 2001 místní lidé a přátelé galerie a infocentra Veselý výlet opravili původní kapličku, dřevěný kříž, obnovili jednotlivá zastavení křížové cesty, kapli svaté Anny i samotnou cestu. Původní výmalba kapliček se nedochovala, nové obrazy namaloval pražský výtvarník Aleš Lamr. Obrazy jsou abstraktní a barevné, vytvořené formou smaltových desek, jenž byly do kamenných zastavení křížové cesty natrvalo zapuštěny v roce 2002.
Této křížové cestě jsem v roce 2018 věnoval samostatný článek, který můžete najít ZDE

Horní Maršov (okr.Trutnov) - Křížová cesta Na Staré Hoře 15.7.2018 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Jindřichův Hradec - Křížová cesta
Křížová cesta v Jindřichově Hradci se nachází v západní části města. Stoupá od břehu řeky Nežárky Mertovými sady ke kostelu Svatého Jakuba. První zmínky o křížové cestě jsou z počátku 16. století. Roku 1693 bylo nákladem Anny Beerové bylo jedenáct zastavení ke kostelu svatého Jakuba upraveno do nové podoby. Úpravy byly dokončeny a cesta vysvěcena 16. března 1695, dvanácté zastavení bylo doplněno roku 1869. Jednotlivá zastavení tvoří zděné výklenkové kaple, v jejichž nikách byly původně umístěny malby na plechu představující pašijové výjevy, vytvořené kolem roku 1850 podle obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jejich autorem byl Jan Scheffel z Jindřichova Hradce. V prvních dvou zastaveních bylo původně po dvou výjevech. Autorem posledního čtrnáctého obrazu Pohřeb Páně byl Jan See. Protože byly plechové desky v havarijním stavu a malba na nich byla nezřetelná, byly postupně ze všech zastavení odstraněny. Několikrát byla křížová cesta opravována. Roku 2012 byla zrestaurována akademickým sochařem a restaurátorem Vladimírem Krninským. Ohledně osazení pašijových obrazů byla zvolena cesta pořízení fotokopií obrazů novogotické křížové cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci a jejich umístění do jednotlivých kapliček a dvě poslední na zeď kostela. Otevření křížové cesty ke kostelíku Svatého Jakuba se uskutečnilo v neděli 27. července 2014, všechna zastavení posvětil vikář P. Jiří Špiřík. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Jindřichův Hradec - Křížová cesta 31.7.2018 





Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Slavonice - Křížová cesta 
Křížová cesta ve Slavonicích na Jindřichohradecku se nachází na severozápadním okraji města. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.
Křížová cesta z 18. století je tvořena zděnými výklenkovými kaplemi. Lemuje cestu k poutnímu kostelu Božího Těla (známému též jako kostel Svatého Ducha). V letech 2013 a 2014 byly všechny kapličky křížové cesty, které jsou ve vlastnictví obce, opraveny. Neopravena zůstala pouze kaplička č. 1, která je v soukromém vlastnictví. Do dnešních dnů se dochovalo pouze sedm zastavení


Slavonice - Křížová cesta 2.8.2018 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Cortina d'Ampezzo - křížová cesta v Ossario di Pocol
Ossario di Pocol je hřbitov u Passo Falzarego v lokalitě Cortiny d'Ampezzo v regionu Veneto v severní Itálii. Kostel a hřbitov byly postaveny v roce 1916 jako vojenský hřbitov 5. alpské skupiny. Svatyně byla postavena v roce 1935 jako památník tisícům lidí, kteří zemřeli během první světové války na frontě Dolomit. Do zdí lemujících přístupovou cestu jsou vložena vyobrazení křížové cesty, ale o jejich původu jsem nikde nenašel žádné informace

Cortina d'Ampezzo - křížová cesta v Ossario di Pocol  11.8.2018 





Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Veselí nad Moravou - Křížová cesta před kostelem Andělů strážných
Výjevy z křížové cesty jsou zabudovány ve zdech, které ohraničují prostor před vstupem do kostela Andělů strážných. Bohužel se o nich nepodařilo zjistit žádné informace

Veselí nad Moravou - Křížová cesta před kostelem Andělů strážných 13.10.2018 




Všechny snímky této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE



Pokud není uvedeno jinak, tak jsem informace k tomuto článku čerpal ze stránky :  cs.wikipedia.org


Přehled všech mých nafocených křížových cest, tedy těch uvedených v předchozím článku i těch nově navštívených,  najdete v galerii, která se nachází ZDE.


P.S:
Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi.
Křížová cesta je také název pro výtvarné zpracování jednotlivých zastavení, obvykle v podobě cyklu obrazů v kostele nebo zvláště v baroku a 19. století oblíbených kapliček zasazených do krajiny.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:
1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Zdroj informací : cs.wikipedia.org




4 komentáře:

 1. Ta jindřichohradecká je nejluxusnější, ta se mi líbí výtvarně nejvíc. Novohradskou jsem neviděla, byť jsme tam byly, ale s kočárkem už se holka nikam nechtěla trmácet.Je to zajímavá sbírka....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Restaurování té jindřichohradecké se opravdu vydařilo, ty kopie obrazů jsou výborně zvolené. S podivem ale je,že tato památka je asi jako jediná v Jindřichově Hradci téměř neznačená! Naštěstí trasu křížové cesty kopíruje i hřiště na discgolf a to je značené výborně!!!

   Vymazat
 2. Máš už pěknou sbírku. Prošel jsi těch cest hodně. Líbí se mi staré kamenné i moderní. Na Hostýně je jich několik. No není divu je to velké poutní místo. Jako já sbírám varhany, tak ty zase křížové cesty......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trošku jsem se na ty křížové cesty zaměřil a zjistil jsem,že jich je u nás víc než 150 ! Asi mám nový okruh zájmu !!!

   Vymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji