22. ledna 2016

18. ledna 2016

KŘENOVICE (okr.Vyškov) - kostel sv.Vavřince

Obec Křenovice leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna. Dominantou této obce je farní Kostel sv. Vavřince, stojící na návrší v centru obce, kde dříve býval také hřbitov.