13. března 2019

Bzenec - Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána 13.10.2018

Dnes vám chci představit jednu novostavbu kaple stojící v místech dávného hradu, která vznikla jako replika původní barokní kaple z roku 1703, kterou zničili v dubnu 1945 ustupující němečtí vojáci.Připadá vám úvodní věta příliš složitá ? Zkusím to tedy napsat znovu, ale tentokrát podrobněji. Bude to sice trochu zdlouhavé, ale věřím tomu, že určitě zajímavé !


Kaple svatého Floriána a Šebestiána v Bzenci byla postavena na kopci nad městem v roce 2017, přičemž slavnostního otevření se dočkala dne 5.5.2018.

Kopec na němž kaple stojí se nazývá Starý hrad,  a to z toho důvodu, že zde již v polovině 13. století stával královský hrad, který byl dozajista kamenný. Od počátku 15. století byl hrad v zástavě šlechtických držitelů. Za husitských válek byl dokonale zničen, snad v roce 1423 za tažení husitů nebo v roce 1428, kdy probíhaly na jihovýchodní Moravě taktéž válečné operace při tažení Prokopa Holého. Každopádně ať tomu bylo jakkoli, tak ke konci roku 1431 se uvádí již jako pustý a roku 1491 jako zbořeniště. K jeho úplné zkáze dopomohlo i to, že v nejbližším okolí je nedostatek pevného stavebního materiálu, a tak byly ruiny postupně zcela rozebrány na mnoho staveb a dozajista i na stavbu nové moderní tvrze, jež vznikla na konci 15. století dole ve městě v sousedství bzeneckého dvora na místě dnešního zámku.

Na místě původního hradu byla postavena v roce 1703 kaple sv. Floriána a Šebestiána, nazývána též bzenecký Floriánek. Jejím zakladatelem byl hrabě Erdman Pruskovský z Pruskova.
Stavba kaple byla v barokním slohu. Měla oválnou klenbu, která byla umístěna na široké římse jakoby podpírané imitacemi sloupů s jednoduchými hlavicemi. Sloupy i římsa byly z umělého mramoru. Kaple měla čtyři pavlače opatřené půlkruhovými okny. Na pavlače se vystupovalo po kamenných schodech. Na pravé zadní pavlači byly malé varhany. Průčelí kaple bylo rozděleno imitacemi sloupů a římsami. Na každé straně byla čtyři široká okna, dvě a dvě vedle sebe, nad nimiž vystupovaly půlkruhové římsy. Hrabě nechal pro kapli ulít zvon a namalovat oltářní obraz sv. Floriána, jež nechal opatřit bohatě vyřezávaným rámem.

Kaple se stala výraznou dominantou Bzence, ale pro svou polohu na vrcholu kopce byla často poničena vichřicemi a blesky. V průběhu josefínských reforem za panovníka Josefa II. byla kaple v roce 1783 uzavřena a bohoslužby se zde mohly konat až po zrušení tohoto příkazu v roce 1793. Roku 1852 byla nákladem města opravena a v 60. letech 19. století se její venkovní ráz změnil, když byla okna ze dvou třetin zazděna a opatřena železnými okenicemi, aby se omezilo jejímu poničení při vichřicích.
Dne 15. září roku 1915 zapálil blesk střechu, jež byla následným požárem úplně zničena a k obnově střechy došlo až v roce 1924. Místo šindele již byla střecha opatřena křidlicí a na vrchol stavby byl umístěn hromosvod, aby se předešlo dalším poškozením způsobeným blesky.

Skutečnou pohromou pro „Floriánka“ se stal až konec druhé světové války, kdy byla 18. dubna 1945 kaple podminována a v 11:30 zničena ustupujícími vojáky německé armády, aby zabránili jejímu využití jako pozorovacího stanoviště a zároveň význačného orientačního bodu v okolí postupujícími spojeneckými armádami.
Po válce se několikrát uvažovalo o její obnově, bohužel neúspěšně. A tak na místě, kde se od nepaměti scházeli Bzenčané, aby slavili veškeré významné události naší vlasti a svého města, se po více než 70 let smutně tyčily pouze ruiny této významné dominanty a symbolu města Bzence.

Bzenec - Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána 14.5.2011
Další mé fotografie zříceniny původní kaple najdete uložené v archivu, který se nachází ZDE .


Obnova kaple
Snahy o obnovu kaple sahají již do 50. let 20. století, kdy byly provedeny dvě sbírky na obnovu kaple, avšak tehdejší režim neměl o opravu zájem. Po dobu 72 let torzo ještě více chátralo. Zastupitelstvo města několikrát jednalo o tom, zda přistoupit k výstavbě nové kaple, ale zelenou tomuto projektu vystavilo město až při schvalování rozpočtu na rok 2016, kdy bylo pro tento účel vyčleněno 12 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se vyskytly i jiné názorové proudy, které zastávaly spíše zakonzervování ruiny ve stávajícím stavu, popřípadě architektonicky zcela novou stavbu, bylo třeba vše dořešit a následně provést výběrové řízení na zhotovitele stavby.Ve IV. čtvrtletí byla podepsána smlouva s firmou MSO Kyjov, která toto řízení vyhrála, s lhůtou výstavby 10/2016 až 12/2017. Vysoutěžená cena stavby činila 15,2 mil. Kč. Tato částka se stala součástí rozpočtu města na rok 2017.

Stavebně je objekt řešen tak, aby tvarem, skladbou a umístěním odpovídal dochovaným stavebním plánům z roku 1916. Půdorys odpovídá původní kapli –  cca 10,00 x 19,06 m. Ve vstupní části kaple je věž 4,00 x 4,00 m. Vrchol věže +27, 240 m, hřeben střechy + 14,09 m. Nosné obvodové zdivo je založeno na stávajících základech a plynule navazuje na dochovanou zděnou část.

Kaple je obnovena v barokním slohu. Jedná se o stavbu půdorysného tvaru obdélníku přecházejícího v půlkruh v místě oltáře. Vstup je přes chodbu, z které se dostaneme do prostoru samotné kaple.
Kaple má oválnou klenbu, která je umístěna na široké římse jakoby podpírané imitacemi sloupů s jednoduchými hlavicemi. Sloupy i římsa jsou z umělého mramoru.
Kaple má čtyři pavlače opatřené půlkruhovými okny orientovanými směrem do vnitřního prostoru kaple. Na pavlače se vystupuje po kamenných schodech.
Průčelí kaple je rozděleno imitacemi sloupů a římsami. Na každé straně jsou čtyři široká okna, dvě a dvě vedle sebe, a dále po stranách těchto oken, mezi sloupy, jsou naznačena okna pouze šambránami. Pavlače jsou prosvětleny okny s půlkruhovým nadpražím. Nad okny ve fasádě vystupují půlkruhové římsy.
Střecha je navržena sedlová, vaznicová, krytina keramická pálená bobrovka. Nad střechu kaple vystupuje věž čtvercového tvaru zakončená kopulí, ve které je osazen zvon. Krytina věže je z měděného plechu.
Ve věži kaple je umístěno schodiště, které umožní vyhlídku do kraje.


Bzenec - Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána 13.10.2018
Všechny mé snímky obnovené kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána v Bzenci najdete v galerii, která se nachází ZDE .


Omlouvám se za délku příspěvku, ale jak už jsem psal na začátku, historie tohoto místa mě přišla hodně zajímavá a tak jsem ji chtěl alespoň v nejdůležitějších bodech představit i vám.

Informace k tomuto článku jsem čerpal za stránek :  www.bzenec.cz   a   www.starybzenec.cz 

4 komentáře:

 1. Dobrá práce města! Tohle vždycky zahřeje u srdce, když něco ze starých staveb dostane novou šanci....Do věže to nešlo? Myslela jsem že budou nějaké výhledy, jak je u tebe zvykem ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V době kdy jsem tam byl, tak byl strašný opar, takže krajina prostě fotit nešla!
   Navíc v kapli probíhaly dvě svatby a všude byla spousta lidí, takže jsem se k věži ani nedostal. Ale využil jsem střídání novomanželů a jejich doprovodů, a nafotil si interiér kaple. Nevím, jestli je normálně přístupná

   Vymazat
 2. Chválím, chválím. Barokní kaple postavená v 21. toletí je snad unikát. A také chválím, že se do akce vrhlo město a ne církev. Pak tedy kaple patří městu, že? Musím to ukázat manželovi. Já Bzenec znám jen jako jednu z přestupních stanic na žel. trati do Kyjova, odkud manžel pochází. Dokud žila maminka, jezdili jsme tam často.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud vím, tak kaple opravdu patří městu. Měla by sloužit jako rozhledna, místo ke konání příležitostných bohoslužeb a taky ke svatebním obřadům. Přesně to se stalo během mé návštěvy a tak jsem se mohl podívat i do interiéru. Nevím, jestli bývá kaple normálně přístupná, ale vyhlídková věž by měla být určitě. A i kdyby ne, tak okolí kaple nabízí taky parádní výhledy :)

   Vymazat