13. února 2016

JIŘÍKOVICE u Brna - památky a zajímavosti

Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem v této obci nafotil


Jiříkovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na soutoku potoků Romze s Roketnicí přibližně 2 km východně od města Šlapanice a asi 12 km od středu města Brna. K 1.1.2015 zde žilo 876 obyvatel.
Dle pověsti byla ves založena kdysi dávno jistým Jiřím. Jeho bratři Bedřich a Blažej založili nedaleké osady Bedřichovice a Blažovice.
První písemný záznam o Jiříkovicích je z druhé poloviny 13. století, kdy v roce 1264 olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku udělil část vsi lénem Konrádovi de Huczária jako pomoc jeho případným vojenským tažením. Dále jsou Jiříkovice zmiňovány v zápisech o bezpečnostních a obranných postaveních z let 1406 - 1445, kde jsou zmiňovány tvrz, dvůr a mlýn. Tvrz zanikla při obléhání města Brna švédskými vojsky generála Torstensona v letech 1644 - 1645.
Od 17. století byly Jiříkovice rozděleny na tři samostatné části, náležející různým majitelům. Jednu část obce tvořil statek Jiříkovský, druhá část patřila klášteru sv. Anny v Brně, spadajícímu pod panství Blažejovské, a část náležela k panství Sokolnickému. Části obce měly své purkmistry i pečeti. Po zrušení poddanství se tyto tři části spojily v jednu. O tomto je i první záznam v kronice obce Jiříkovice, založené prvním kronikářem a purkmistrem Jánem Daňkem v roce 1835.
V předvečer slavkovské bitvy 1. prosince 1805 byly Jiříkovice z velké části vypáleny a vypleněny. Tuto událost si místní občané tradičně připomínají vzpomínkovou pietní akcí, kdy na Žuráni v předvečer výročí slavkovské bitvy zapalují vatry - takzvané Jiříkovské ohně.
Informace k tomuto úvodu jsem čerpal z : www.jirikovice.cz a cs.wikipedia.org a www.austerlitz.org


Fotografické návštěvy této obce jsem absolvoval v roce 2014, ale nějakým záhadným způsobem jsem pořízené snímky nezpracoval. A tak se k jejich zveřejnění dostávám až teď. Doufám, že se toho za tu dobu příliš nezměnilo a že následující přehled je stále aktuální...


Jiříkovice - zvonice v ulici Na návsi
Svou jednoduchou architekturou tvoří dominantu návsi. V minulosti sloužila pro hlídku k ochraně obce před nenadálými nájezdy, později k oznamování pohřbů, požárů, procesí i k svolávání dětí před bouří. Při velkém požáru v roce 1821 částečně vyhořela, dostavěna a zvýšena o nynější výklenky byla roku 1825. Roku 1872 byl zhotoven výklenek pro sochu Panny Marie Bolestné. V roce 1914 byl pro vojenské účely ze zvonice odebrán původní zvon, který byl nahrazen tzv. železňákem. Později ze sbírek koledníků byl pořízen zvon nový. Roku 1940 byla zvonice opravena do nynější podoby a jiříkovský rodák prof. Raimund Ondráček vyzdobil fasádu sgrafity. V roce 1970 byla provedena elektrifikace zvonu a v letech 1971-1975 při důkladné opravě byla zvonice odvodněna a staticky zajištěna. Práci prováděli důchodci a dobrovolní pracovníci. V zimě roku 2012 bylo elektrické zvonění nahrazeno dokonalejším zařízením. Zvonice bylo roku 1996 prohlášena za kulturní památku.
(Podklady k textu jsem čerpal z informační cedule v obci)

Zvonice v ulici Na návsi v Jiříkovicích 4.2.2014


Jiříkovice - Vrchnostenský dvůr (pův.tvrz)
První zmínka o tvrzi v Jiříkovicích pochází z roku 1366. Tvrz střídala majitele až do obléhání města Brna švédskými vojsky roku 1645, která ji z důvodu ochrany při obléhání zlikvidovala. Později byla obnovena a v roce 1805 sloužila jako polní lazaret francouzské armády. V roce 1821 při velkém požáru vyhořela, ale v roce 1825 byla dostavěna a obnovena jako polopevnost. V dalších dobách byla přestavována a sloužila pro hospodářské účely. Roku 1849 jsou majitelé Mitrovští, roku 1938 byl dvůr prodán statkáři Sojkovi. Roku 1948 získává dvůr v rámci pozemkové revize obec a hospodaří v něm JZD. V roce 1998 byl statek vrácen ing.Sojkovi, pokračovateli rodu. Objekt byl roku 1996 prohlášen za kulturní památku
(Podklady k textu jsem čerpal z informační cedule v obci)

Vrchnostenský dvůr (pův.tvrz) v Jiříkovicích 4.2.2014Jiříkovice - Strom přátelství
Po pravé straně silnice směrem od Šlapanic byl v letech 2002-2008 vybudován nový přístup do obce. V jeho centru je vysazen Strom přátelství. Jedná se o buk, který společně vysadili občané Jiříkovic a členové 1.Batalionu Austerlitz z Vitrivaldu v Belgii v roce 2005 při příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova jako důkaz přátelství
(Podklady k textu jsem čerpal z informační cedule v obci)

Strom přátelství v Jiříkovicích 4.2.2014Jiříkovice - Socha sv. Floriána na rohu ulic Šlapánská a Na návsi
Sádrová plastika z roku 1906 je umístěna ve výklenku hasičské zbrojnice. Jde o světce Floriána, římského vojína, označovaného jako ochránce proti požáru. Socha má všechny atributy, které by patron hasičů měl mít - brnění, kopí, dům i hrnec
(Podklady k textu jsem čerpal z informační cedule v obci)

Socha sv. Floriána na rohu ulic Šlapánská a Na návsi v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Socha Panny Marie na křižovatce ulic Nová a Za školou
Z čelní strany je na podstavci napsáno: Ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno MARIA, oroduj za nás.
Na zadní části podstavce je nápis: Ke cti a chvále Královny nebes věnovali manželé JAN a MARKYTA LIŠKUTÍNOVI čís.6 v Jiříkovicích L.P. 1899
Socha byla restaurována v roce 2014

Socha Panny Marie na křižovatce ulic Nová a Za školou v Jiříkovicích 5.8.2014Jiříkovice - Pomník padlých v 1. světové válce v ulici Na návsi
O tomto pomníku se mi bohužel nepodařilo najít žádné informace, ale podle mého názoru se jedná o novější z pomníků padlým v 1.světové válce v Jiříkovicích. Lze na něm kromě 14. uvedených jmen také přečíst:
OBĚTOVALI SE ZA NÁS 1914-1918
Ve světové válce padlým spoluobčanům
VDĚČNÁ OBEC

Pomník padlých v 1. světové válce v ulici Na návsi v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Pomník padlých v 1. světové válce na rohu ulic Blažovská a Pratecká
O tomto pomníku se mi bohužel nepodařilo najít žádné informace, ale podle mého názoru se jedná o starší z pomníků padlým v 1.světové válce v Jiříkovicích. Lze na něm spatřit reliéf Masaryka, 12 původních fotografií a 13 vyrytých jmen. Mimo to lze také přečíst: VÁM, KTEŘÍ JSTE VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLI, SVOBODY NÁRODA SE NEDOČKAVŠE. 1914 - 1918

Pomník padlých v 1. světové válce na rohu ulic Blažovská a Pratecká v Jiříkovicích

Jiříkovice - Pamětní desky na budově školy
Podle nápisu na jedné z pamětních desek soudím, že byly nainstalovány u příležitosti otevření zdejší školy v roce 1888.

Pamětní desky na budově školy v Jiříkovicích 4.2.2014
Jiříkovice - Památník obětem válečných let 1805-1809 na ulici Tvaroženská
Památník byl postaven u příležitosti 195. výročí bitvy v roce 2000 jako vzpomínka obětem válečných let 1805-1809 a zároveň Norbertu Brassinnovi, který je jedním ze zakladatelů novodobých tradic na slavkovském bojišti.
V blízkosti je hromadný hrob bitvy a stojí zde i železný kříž (viz níže)

Památník obětem válečných let 1805-1809 na ulici Tvaroženská v Jiříkovicích 4.2.2014
Jiříkovice - Kříž na ulici Tvaroženská
Tento železný kříž stojí v místech, kde se v minulosti pochovávalo a kde se nachází i hromadný hrob z bitvy u Slavkova (objeven v roce 1921). Původně zde stávala Boží muka, ale po jejich zřícení v roce 1850 byl zhotoven tento železný kříž s postavou Ježíše Krista. Do kamenného podstavce je vytesán nápis :
Pochválen buď JEŽÍŠ KRISTUS.
Kříž byl v roce 1996 prohlášen za kulturní památku
(Podklady k textu jsem čerpal z informační cedule v obci)

Kříž na ulici Tvaroženská v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Kříž před budovou školy
Na tomto kříži je napsáno:
Tento Kříž jest zbudován ke cti a chvále Boží roku 1886.

Kříž před budovou školy v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Kříž na ulici Ponětovská
Na tomto kříži je napsáno:
"Ejhle tak Bůh miloval svět!"
Tento svatý kříž věnoval ku věčné cti a chvále Boží JOSEF LIŠKUTÍN L.P. 1878

Kříž na ulici Ponětovská v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Kříž na rohu ulic Blažovská a Pratecká
Na tomto kříži je napsáno:
PATŘ JEN NA TEN SVATÝ KŘÍŽ, SLOVA S NĚHO SLYŠ, PÁN JE VOLÁ S DŮRAZEM, CESTA,PRAVDA,ŽIVOT JSEM. L.P. 1938

Kříž na rohu ulic Blažovská a Pratecká v Jiříkovicích 4.2.2014

Jiříkovice - Kříž na křižovatce ulic Šlapánská,Ponětovská a Na návsi
Na tomto kříži je napsáno:
Pochválen buď Pan Ježíš Kristus.
Opraven 1888.
OBČANÉ Z JIŘÍKOVIC POSTAVILI KŘÍŽ L.P.1835
OBNOVEN L.P. 1871
OPRAVEN L.P. 1975, 1994

Kříž na křižovatce ulic Šlapánská, Ponětovská a Na návsi v Jiříkovicích 4.2.2014
A na závěr tu mám turistický rozcestník v obci JiříkoviceTo je ze zajímavých objektů, které jsem v Jiříkovicích objevil vše.
Ale to samozřejmě neznamená, že jsem nafotil všechny památky a zajímavosti, které se zde nacházejí. Je možné, že jsem něco přehlédl a v tom případě budu velice rád, když mě na to někdo upozorní. Při další návštěvě tohoto místa bych to nafotil a tento článek doplnil.
Všechny moje pořízené fotografie z Jiříkovic u Brna si můžete prohlédnout v galerii, která se nachází ZDE.
Turistickou mapu této obce naleznete ZDE.

15 komentářů:

 1. Ten parčík se mi moc líbí, je to velmi pěkně udělané.

  OdpovědětVymazat
 2. V Jiříkovicích mají hezké památky! Zvonička je naprosto úžasná a ten výklenek s Floriánem se mi taky moc líbí, jako třeba i ten kříž na návršíčku, no prostě v Jiříkovicích je moc hezky.   

  OdpovědětVymazat
 3. Tak, a teď se s tebou budu hádat, Patriku!

  OdpovědětVymazat
 4. Pěkná reportáž. Moc se mi líbí parčík se stromem přátelství. Jiříkovice mají spoustu památek, rozmanitých křížků i památníků. Na obec a okolí je to opravdu hodně. Pěkné místo a pěkně nafocené.

  OdpovědětVymazat
 5. [1]: Chtěl jsem se tam stavit až to bude zelené,ale nevyšlo to.Dokonce jsem uvažoval,že bych ten strom nafotil k tobě do soutěže,ale ani to nevyšlo

  OdpovědětVymazat
 6. [2]: Máš pravdu,je to taková malá a na pohled příjemná vesnička   

  OdpovědětVymazat
 7. [3]: Proto už v názvu článků píšu u Slavkova,u Brna,u ..... a pro jistotu přidávám i okres. Těch obcí se stejnými názvy je u nás spousta   

  OdpovědětVymazat
 8. [7]: U nás bylo docela hezky včera, dneska to bylo horší.

  OdpovědětVymazat
 9. [9]: Není zbytí.Ale potit se budu i v práci.Samozřejmě kvůli zdraví     

  OdpovědětVymazat
 10. [10]: Je mi to jasné, Patriku, i to, že se budeš potit v práci.   

  OdpovědětVymazat
 11. Blažovice znám jako vlakovou zastávku, ale o Jiříkovicích jsem dosud neslyšel. Ale ta zvonice s obrázkem je moc pěkná a taky úprava všech prostranství.

  OdpovědětVymazat
 12. [12]: Mám v plánu navštívit všechny obce mezi Slavkovem a Brnem,takže časem je všechny taky poznáš   

  OdpovědětVymazat
 13. Ahoj, součástí Jiříkovic je i ,,přirodní lokalita loučky,, s křížovou cestou. Doporučuji na příští i tam udělat pár fotek. www.krizovacestajirikovice.cz

  OdpovědětVymazat
 14. [14]: Děkuji moc za informaci! Stavím se tam hned jak najdu volnou chvilku   

  OdpovědětVymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji