20. dubna 2022

V květnu 2021 - část druhá: Horní Cerekev a Pavlov (okres Pelhřimov)

 Dnes vám chci představit druhou část z mých foto výletů z května roku 2021
A tentokrát se podíváme na Vysočinu, kde jsem navštívil několik zajímavostí v obcích Horní Cerekev a Pavlov (okres Pelhřimov).


Horní Cerekev - zámek

Zámek stojí na břehu Zámeckého rybníka a původně býval vodní tvrzí, která ve 14. století patřila Dobešovi z Bechyně. Členové rodu Leskovců, kteří Horní Cerekev vlastnili v letech 1411 – 1655, tvrz rozšířili a renesančně přestavěli. Barokní úpravy zámku proběhly za Františka Ferdinanda z Khuenburgu v roce 1720 a do dnešní podoby nechal zámek v roce 1734 upravit hrabě Maxmilián z Regalu, což dokládá vytesaný letopočet na kvádru v nároží východního průčelí. Posledními majiteli zámku byli do roku 1945 Hohenzollernové. Po roce 1948 sloužil zámek jako byty. Od roku 1994 je zámek v soukromém vlastnictví, kdy jej koupili manželé Přenosilovi, kteří provedli generální rekonstrukci objektu. Dnes zámek slouží jako letní sídlo majitele pražské firmy a není veřejnosti běžně přístupný.

zdroj informací: www.kudyznudy.cz a  cs.wikipedia.org/wiki 


Horní Cerekev - zámek 29.5.2021


Všechny mé snímky tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .Horní Cerekev - kostel Zvěstování Páně (Zvěstování Panny Marie)

Nachází se v centru města na křižovatce ulic Březinova, Havlíčkova a náměstí T. G. Masaryka nedaleko zámku. Kostel je trojlodní barokní stavba s pozdně gotickým jádrem s polygonálním závěrem, čtyřbokou věží a renesančním portálem do sakristie. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Pod podlahou kostela jsou kněžské, panské a měšťanské hrobky. 
Na místě nynějšího kostela dříve stával dřevěný kostel se dvěma věžemi. Ten byl posléze přestavěn na kamenný, první písemná zmínka o kostele pochází z roku 1384, v tu dobu již kostel měl být farním. Na konci 15. století byl kostel opraven, byla opravena loď kostela a klenba presbytáře. Mezi lety 1547 a 1562 byl kostel výrazně upraven, jednolodní chrám byl přestavěn na trojlodní. Posléze byl kostel upravován ještě v letech 1631 a 1763. Kostel však v roce 1821 vyhořel a byly zničeny obě věže i se zvony. Následně pak byla postavena jen jedna věž. Interiér kostela byl vybaven až v 18. století. V roce 1911 byla na hlavní oblouk v kostelní lodi namalován obraz Večeře Páně od Mikuláše Antonína Číly. V letech 2009 a 2010 došlo k opravě fasády kostela.
Zdroj informací: cs.wikipedia.org


Horní Cerekev - kostel Zvěstování Páně (Zvěstování Panny Marie) 29.5.2021


Horní Cerekev - židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nachází asi 1,5 km severozápadně od Horní Cerekve. Byl založen v polovině 18. století a v areálu se pohřbívalo do roku 1942. Dnes zde na ploše 927 m2 najdeme kolem 180 náhrobních kamenů z nichž nejstarší pochází už z 18. století. Areál hřbitova je ohrazen kamennou zdí a v jednom z rohů je umístěna rekonstruovaná bývalá márnice. Hřbitov je volně přístupný a dojdete k němu po polní cestě vedoucí od silnice Horní Cerekev - Nová Buková.
zdroj informací: www.atlasceska.cz a cs.wikipedia.org


Horní Cerekev - židovský hřbitov 29.5.2021


Všechny moje snímky z tohoto místa najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .Pavlov (okres Pelhřimov) - zámek

Obec Pavlov se nachází 5 km jihovýchodně od Pelhřimova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377 a obec původně náležela k biskupskému majetku v Červené Řečici. Na místě středověké tvrze byl zřejmě koncem 16. nebo na počátku 17. stol. vystavěn prostý zámek s rozsáhlým hospodářským dvorem. V roce 1614 za Magdalény Robhámpové ze Ptení se zámek s dvorem stal samostatným majetkem. K posledním majitelům patřili Stanislav Štekl a Václav Donát, předseda senátu za první republiky. Po roce 1947 zámek i dvůr připadly místnímu Státnímu statku. Tehdy začala devastace jak zámku tak i dvora. V devadesátých letech 20. století byly dvůr i zámek navráceny potomkům původních majitelů. Ti vše prodali dalším majitelům. Jak se zámkem, tak s dvorem se však nestalo nic a v současné době je již zámek v tak dezolátním stavu, že spěje k absolutní záhubě. Areál je pro veřejnost uzavřen a přímo k zámku nelze přijít ani zvenčí.
zdroj informací : www.hrady-zriceniny.czprazdnedomy.cz  


Pavlov (okres Pelhřimov) - zámek 29.5.2021
Pavlov (okres Pelhřimov) - židovský hřbitov

Založení židovského hřbitova v Pavlově se odhaduje na přelom 18. a 19. století. Dochovalo se zde pouze 27 jednoduchých náhrobních kamenů rozmístěných po celém hřbitově, z nichž se dá přečíst, že nejstarší pochází z roku 1804 a poslední pochází z roku 1894. Ohradní zeď je nekompletní a obřadní síň i vstupní portál zanikly. Hřbitov se nalézá nalevo při silnici vedoucí z obce na východ k Nemojovu a díky rozloze pouhých 373 m² je jedním z nejmenších židovských hřbitovů v České republice. Hřbitov je volně přístupný a je chráněn jako kulturní památka České republiky. 


Pavlov (okres Pelhřimov) - židovský hřbitov 29.5.2021
A to je pro tentokrát vše.