23. listopadu 2015

PAMÁTKY BRNĚNSKÝCH ČÁSTÍ - Soběšice

Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem objevil v brněnské katastrální části Soběšice


Soběšice (německy Obeschitz) jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území o rozloze 606,06 ha, tvořící od 24. listopadu 1990 nejsevernější část brněnské městské části Brno-sever.
Katastrální území Soběšice se rozkládá na severu městské části Brno-sever západně od Melatínského potoka, jehož tok tvoří část jeho východní hranice, a hraničí na jihu s katastrálním územím Obřany (součást městské část Brno-Maloměřice a Obřany), Lesná (rovněž součást městské části Brno-sever) a Sadová (součást městské části Brno-Královo Pole), na západě s katastrálním území Řečkovice (součást městské část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora), na severozápadě s katastrálním územím městské části Brno-Jehnice, na severu s katastrálním územím městské části Brno-Ořešín, na severovýchodě a východě s katastrálním územím obce Bílovice nad Svitavou.
První písemná zmínka o Soběšicích pochází z roku 1286. Připojení k Brnu bylo projednáváno 17. července 1971. Po připojení proběhlo přejmenování těch sběšických ulic, jejichž názvy byly identické s názvy ulic ve zbytku města. V rámci obvodu Brno III pak Soběšice setrvaly až do roku 1990, kdy vznikla současná městská část Brno-sever.
Informace jsem převzal z : cs.wikipedia.org


Na území této brněnské katastrální části jsem objevil následující objekty:

Brno-Soběšice - Klášter klarisek s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je chrám postavený při klášteře klarisek v brněnské čtvrti Soběšice. Byl vybudován společně s první etapou výstavby konventu v letech 1996-1997, vysvěcen byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem společně s klášterem 1. listopadu 1997. Kostel slouží jak řádovým sestrám, tak i veřejnosti. Je filiálním kostelem ve farnosti Brno-Lesná.
Kostel, který předstupuje před klášterní areál, tvoří dvě na sebe kolmé lodě (jedna pro klarisky, druhá pro veřejnost), v jejichž průsečíku se nachází kněžiště. Lodě jsou kryty nízkými stanovými střechami, v interiéru s otevřeným krovem. Interiér je prostý.
zdroj informací : cs.wikipedia.org

Klášter klarisek s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně - Soběšicích 26.3.2014

Brno-Soběšice - Kříž na rohu ulic Útěchovská a Dohnalova
Na podstavci tohoto kříže jsem přečetl:
Pochválen buď Pán JEŽÍŠ KRISTUS
Tento svatý kříž
jest postaven ke cti
a chvále BOŽÍ
z (........?) od
JANA FRITCE
a jeho dědiců
v Soběšicích
L.P. 1888

Kříž na rohu ulic Útěchovská a Dohnalova v Brně - Soběšicích 26.3.2014


Brno-Soběšice - Kříž na ulici Útěchovská
Na tomto kříži je napsáno:
TENTO SVATÝ KŘÍŽ
K VĚČNÉ CTI A SLÁVĚ BOŽÍ
POSTAVILI Ř.KATOLIČTÍ OBČANÉ
OBCE SOBĚŠIC 1943

PANE JEŽÍŠI KRISTE
PROSÍME TEBE
DEJ POKOJ A MÍR
LIDEM TÉTO OBCE!

Kříž na ulici Útěchovská v Brně - Soběšicích 26.3.2014Brno-Soběšice - Kříž na ulici Zeiberlichova
Na tomto kříži je napsáno:
Zde poutníčku málo stůj
Rány moje rozvažuj
Rány moje kynou
Léta tvoje hynou
Přijde smrt soud nastane
Nevíš kam se tvoje duše dostane

Tento kříž opravili
ke cti a k oslavě Boží
OSKAR a VĚRA WEISSOVI
r.1989
postavili
František a Antonie W.
L.P. 1900

Kříž na ulici Zeiberlichova v Brně - Soběšicích 26.3.2014

Brno-Soběšice - Památník Jana Husa na ulici Útěchovská
Tato obdélná bronzová deska s reliéfním portrétem v horní části a s plastickým nápisem byla umístěna 8. 9. 1918 u čerstvě vysázené lípy. Osazení pamětní desky i vysazení lípy bylo připraveno již v roce 1915, ale pro válečné události 1. světové války to tehdy nebylo realizováno.
Lípa uschla a byla skácena v roce 1985. V roce 2006 byla zrenovovaná pamětní deska zasazena do kamenného korpusu.
zdroj informací: encyklopedie.brna.cz

Památník Jana Husa na ulici Útěchovská v Brně - Soběšicích 26.3.2014

Brno-Soběšice - Pomník Osvoboditelům a obětem války na ulici Útěchovská
Koncepce památníku je zcela totožná z původním originálem z roku 1972, který se nacházel v parčíku u školy na Zeiberlichově ulici číslo 49.
V podstavci lichoběžníkového tvaru je vklíněn vysoký pylon. Na čelní části podstavce je připevněn nápis "PAMÁTCE OSVOBODITELŮ A OBĚTEM VÁLKY". Na bočních stranách je číselný letopočet "1945" a v horní části pylonu je umístěna pěticípá hvězda. Na ploše, vytvořené před památníkem ze žulových desek, jsou vyryta a vyzlacena jména 27 občanů Soběšic, obětí války, a text holdu sovětským vojínům a důstojníkům.
Jednotlivé části památníku jsou zhotoveny ve vysoké kvalitě z plného masivu žuly brněnskou firmou MARSTON. Písmena a číslice letopočtu jsou plastová z obavy před odcizením kovových prvků, opět daň této doby. Absence původní krásné bronzové plastiky na základovém bloku způsobuje chladnost projektu.
Pomník byl v této verzi umístěn na současné místo 10.12.2013
zdroj informací : encyklopedie.brna.cz

Pomník Osvoboditelům a obětem války na ulici Útěchovská v Brně - Soběšicích 26.3.2014

Brno-Soběšice - Pomník Padlým na hřbitově
Soběšický hřbitov byl založen v roce 1876 - jako dnes jediný lesní hřbitov města Brna - na mírném svahu v přírodním prostředí tzv. Spanilého lesa.
Ve svém středu má zajímavý pomník obětem 1. světové války z řad soběšických občanů (konce první světové války se nedožilo 20 soběšických občanů. Z nich sedm padlo na frontě přímo za útoku, pět zemřelo v zajateckých táborech, jeden se zřítil ze skály, jeden utonul v bahně při přechodu řeky, jeden z válečných hrůz zešílel a zemřel, dva zemřeli při převozu do vojenské nemocnice, jeden přišel o život během výcviku před odvelením na frontu a dva zůstali nezvěstní), který vytvořil František Hrnčíř a jenž byl odhalen 26.7.1925. Je postaven z červeného slepence a má mramorovou desku se jmény obětí zdobenou věncem ze dvou lipových ratolestí.

Pomník Padlým na hřbitově v Brně - Soběšicích 28.3.2014

Brno-Soběšice - První trigonometrický bod České republiky
První trigonometrický bod České republiky se nachází na zalesněném kopci Ostrá horka - Strom. Na vrcholu stávala od roku 1718 poutní kaple sv. Kříže, zrušená roku 1786 v souvislosti s josefínskými reformami. Špička kaple byla zaměřena tehdejším ředitelem vídeňské hvězdárny J. Liesganigem roku 1759 jako první trigonometrický bod na území dnešní České republiky.
V různých částech světa probíhala v 18. století měření, která měla za účel určit přesnější rozměr a tvar Země. Pod tlakem francouzského měření i císařovna Marie Terezie pověřila tehdejšího ředitele hvězdárny ve Vídni P.J.Liesganiga určením délky jednoho stupně na vídeňském poledníku. Práce Liesganig zahájil v roce 1759. Byl zvolen prostor mezi městy Brnem, Vídní, Štýrským Hradcem a Varaždínem, podél vídeňského poledníku určil 22 trojúhelníků v rozsahu přibližně tří šířkových stupňů. Za vrcholy těchto trojúhelníků byly ve většině případů použity kostelní věže, kaple nebo vyvýšené objekty, které nevyžadovaly zvláštní signalizaci. Výchozím bodem byla na Moravě zvolena kaple Sv. Kříže, která byla postavená během dvou let (1716-1718) na vrcholu kopce Strom o nadmořské výšce 404 metrů. V roce 1786 byla však zbořena. Až ověřování přesnosti Liesganigova měření v padesátých letech 19. století byly nalezeny základy zbořené kaple a do jejího původního středu byl zasazen kámen nad který byl umístěn žulový hranol s pamětními deskami.
Po několikaletém chátrání okolí se rozhodli soběšičtí občané založit v roce 2003 iniciativu na obnovení tohoto významného místa. Po udělení souhlasu městské části Brno-Soběšice a Lesů města Brna členové iniciativy "Soběšická garda" za osobního přispění navrátilo tomuto místu evropského významu důstojný vzhled. Byla zde umístěna informační tabule a několik laviček.
Kousek od Památníku stojí rozhledna Ostrá horka

První trigonometrický bod České republiky v Brně - Soběšicích 26.3.2014

Brno-Soběšice - Zvonice v ulici Na Rychtě
Tato zvonice byla postavena v roce 1785. Jedná se o menší zvonici se stříškou, nad níž je usazen zvon. Nad vstupem do zvonice je umístěn velký plochý malovaný kříž s Ježíšem Kristem a tabulkovým nápisem INRI.
Bývala osazena zvonem ze zbourané kaple sv. Kříže na Ostré Horce. Roku 1917 byl však tento zvon zrekvírován. Po skončení I. světové války byl proto nahrazen zvonem novým, který však byl těžce poškozen na konci 2. světové války. Současný zvon (třetí) byl vyroben v roce 1953 firmou ZUKOV v České u Brna.
zdroj informací : encyklopedie.brna.cz

Zvonice v ulici Na Rychtě v Brně - Soběšicích 26.3.2014Brno-Soběšice - Rozhledna Ostrá horka
Kovová rozhledna Ostrá horka se nachází na plochém zalesněném návrší jižně od obce Soběšice. Snadný přístup k rozhledně po žluté TZ z ní činí atraktivní cíl pěších i cyklo výletů.
Kopec Ostrá horka u Soběšic dosahuje nadmořské výšky pouhých 405 m. Přesto se z rozhledny otevírají za jasného počasí krásné výhledy na velkou část Drahanské vrchoviny, Bobravskou vrchovinu, Boskovickou brázdu, Hornosvrateckou vrchovinu i na Pálavu na jihu, které vévodí nápadná silueta vrcholu Děvín nedaleko Mikulova. Z vyhlídkového ochozu rozhledny Ostrá horka je dobře vidět blízká rozhledna na vrcholu Babí lom i řada dalších zajímavých objektů. Jako na dlani máte prakticky celé město Brno, kterému dominuje hrad Špilberk.
Rozhledna Ostrá horka je mladou rozhlednou. Její projekt se začal rodit teprve v roce 2005, kdy byla vybudována betonová základna o půdorysu 4,8 × 4,8 m. Kovová konstrukce byla montována v zimních měsících roku 2007 a rozhledna byla slavnostně otevřena až v květnu 2008. Celkové náklady na stavbu rozhledny na Ostré horce dosáhly asi 1,6 mil. Kč. Celková výška rozhledny činí 19,1 m, vyhlídková plošina, na kterou vede celkem 90 schodů, se nachází ve výšce 16 m. Schodiště je točité vinoucí se kolem centrálního nosného pilíře a přerušené jednou plošinou. Rozhledna Ostrá horka je volně přístupná celoročně, výstup za špatného počasí a především za bouřky není rozumný.
zdroj informací : www.treking.cz

Rozhledna Ostrá horka v Brně - Soběšicích 14.5.2012
Rozhledna Ostrá horka v Brně - Soběšicích 26.3.2014

A to je ze Soběšic vše. Víc památek a zajímavostí jsem v této katastrální části Brna neobjevil.
Záměrně ale nezařazuji budovy, kterým budu časem věnovat jiný projekt. Pokud přesto víte o nějakém dalším objektu, který zde není uveden, budu velice rád za každou informaci.

Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete najít v turistické části mapy.cz , kterou jsem jako vždy aktualizoval

17 komentářů:

 1. Kostel a klášter je zajímavá moderní budova, nijak moc nezasahující do okolí. Musela jsem se usmát nad tvou poznámkou že lézt na rozhlednu za bouřky není rozumný. No tak trochu to připomíná ono slavné varování Neolizujte za mrazu zábradlí!

  OdpovědětVymazat
 2. [1]: Tenkrát byl celý den jak malovaný,ale než jsem vylezl k rozhledně, tak se zatáhlo.Stihnul jsem pořídit jen pár záběrů a pak začalo pršet.Říkal jsem si, že se tam zastavím znovu a pořídím lepší fotky,ale zatím se nezadařilo Alepoň mám zase nějaký plán na příští rok   

  OdpovědětVymazat
 3. Já znám v Soběšicích jen jedinou "památku", Patriku, a sice generální ředitelství mého bývalého podniku!   

  OdpovědětVymazat
 4. Všimla jsem si, že u všech fotek máš březen roku 2014, to znamená, že jsi tyto zajímavé snímky sušil dlouhou dobu ve svém archivu. Ono není tak úplně divu, protože jsi v Soběšicích nalovil památek požehnaně a zpracovat článek jistě nebyla žádná sranda.    Musím opět ocenit i to, že si objevené památky nenecháváš jen pro sebe, ale pravidelně doplňuješ mapy.cz.!

  OdpovědětVymazat
 5. [3]: S tou důsledností to není až tak žhavé,protože nápisy si neopisuji,ale pouze čtu z pořízených fotek Ale je pravda,že každému kříži věnuji minimálně čtyři snímky - celkový pohled normálně a na výšku a pak detail soklu a samotného kříže.Podle potřeby i fotky zadní části,ale to tam musí něco být

  OdpovědětVymazat
 6. [4]: Fotky nesuším v archivu,jen jsem neměl čas na jejich zpracování do článku.Ono to nějakou dobu trvá, než dohledám informace a taky než si ověřím,že jsem skutečně něco nepřehlédl.Teď mám času dost kvůli nucenému odpočinku, takže jsem se na vrhnul.Už mi chybí jen dvě části a budu mít opravdu prázdný i archiv z Brna. A potom mám na zpracování poslední sérii motýlků a tím budu končit.Víc nezveřejněných fotek už nemám   

  OdpovědětVymazat
 7. [5]: No, nevím, Patriku, třísknout může i do dřevěné rozhledny.   

  OdpovědětVymazat
 8. Soběšice znám. Do dneška jsem si myslela, že docela dobře, ale ty jsi nasbíral tolik materiálu, že jen tiše zírám a musím se k tvému článku zítra vrátit a znovu si to v klidu pročíst.

  OdpovědětVymazat
 9. No teda, to je obsáhlý článek a nyní nevím, co mám dříve chválit. Zda sakrální stavbičky nebo staré i moderní pomníky. Stále však obdivuji, že u nás je krásně.

  OdpovědětVymazat
 10. Čím jsou Soběšice pověstné, že mají tolik křížů? Článek je velmi dlouhý a má bohatý obsah, je vidět, že tě tahle dokumentace baví. Poslední snímky se ti opravdu povedly, taková změna počasí v pěti fotkách, to je něco.   

  OdpovědětVymazat
 11. [12]: A to i v místech,kde to většina lidí nečeká   

  OdpovědětVymazat
 12. O Soběšicích vím jen, že jsou někde za Lesnou, ale asi jsem tam nikdy nebyl. Až bude teplo a hezky, měli bychom to napravit. Už jen kvůli rozhledně by to stálo za to.

  OdpovědětVymazat
 13. [16]: Rozhledna nabízí krásný pohled na Brno.Rozhodně návštěvu doporučuji

  OdpovědětVymazat