30. listopadu 2015

PAMÁTKY BRNĚNSKÝCH ČÁSTÍ - Řečkovice

Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem objevil v brněnské katastrální části Řečkovice


Řečkovice jsou bývalá obec, dnes (v mírně odlišných hranicích) městská čtvrť a katastrální území o rozloze 668,45 ha, rozkládající se na severu statutárního města Brna, která od 24. listopadu 1990 tvoří nejdůležitější a největší ze dvou částí moderní samosprávné městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Řečkovice, jimiž procházejí významné silniční a železniční dopravní trasy, mají v současnosti městský charakter. Značnou část zástavby Řečkovic tvoří kvalitní rodinné domy, vedle nich se zde vyskytují i panelové domy. Řečkovice sousedí na západě s Jinačovicemi a Medlánkami, na jihu s Královým Polem, na jihovýchodě se Sadovou, na východě se Soběšicemi, na severu s Ivanovicemi, Jehnicemi a Mokrou Horou.
První písemná zmínka o Řečkovicích pochází z roku 1277, kdy Přemysl Otakar II. daroval dvůr svatojánské kaple Špilberku. Jádro Řečkovic se rozkládá v okolí dnešního Palackého náměstí východně od dnešní ulice Terezy Novákové. V roce 1422 byly Řečkovice husity vypáleny. Řečkovice velice utrpěly při obléhání Brna Švédy. V důsledku tohoto obléhání Brna pak Řečkovice až do 18. století stagnovaly a nedocházelo k rozšiřování zástavby. Teprve od 90. letech 19. století začíná novodobý rozvoj Řečkovic, na němž se podílelo především nezemědělské obyvatelstvo, jako například dělníci z brněnských a královopolských továren. Před rokem 1918 se začíná řečkovická zástavba rozšiřovat směrem k Mokré Hoře, ale i západním a jižním směrem podél tzv. císařské silnice v linii dnešních ulic Banskobystrické a Terezy Novákové.
K Brnu byly Řečkovice připojeny 16. dubna 1919. Až do radikální druhé katastrální reformy Brna ze druhé poloviny 60. let 20. století, však měly Řečkovice poněkud jiné katastrální hranice než v současnosti.
zdroj informací: cs.wikipedia.org


Na území této brněnské katastrální části jsem objevil následující objekty:

Brno - Řečkovice - Hlavní kříž na hřbitově
Řečkovický hřbitov byl narychlo zbudován pod hrozbou epidemie cholery, jež vypukla krátce po bitvě u Sadové v Čechách (3. 7. 1866) při průchodu vojsk Brnem a jeho okolím a způsobila smrt mnoha stovek lidí. Upomínkou na to je velký kříž stojící na průsečíku dvou hlavních hřbitovních cest. Po odeznění nebezpečí se hřbitov stal posledním místem odpočinku pro zemřelé obyvatele v Řečkovicích, Mokré Hoře a Medlánkách.
zdroj informací: encyklopedie.brna.cz

Hlavní kříž na hřbitově v Brně - Řečkovicích 13.2.2014

Brno - Řečkovice - Kostel sv. Vavřince
Kostel se prvně připomíná v roce 1338, ale jeho stavba je nepochybně staršího data. Koncem 15. století k němu byla přistavěna věž. Rozsáhlá přestavba objektu proběhla kolem roku 1716, kdy podle projektu M. Grimma byla stará loď zvýšena a nově zaklenuta. Poslední větší úpravy pak proběhly v letech 1838-39. Objekt velice utrpěl válečnými událostmi v roce 1945, kdy byl těžce poškozen a následně komplexně restaurován. Poslední úpravy proběhly v roce 2008. Interiér pochází z 19. a 20. století. Nacházejí se zde i náhrobníky někdejších majitelů Řečkovic - Fridricha Hetzera z Aurachu a Heinricha Pfefferkorkorna z Ottopachu. Zvon ve věži s reliéfy pochází z roku 1878.
zdroj informací: www.turistika.cz

Kostel sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Kříž na ulici Bratří Křičků
Na tomto kříži je napsáno:
JEŽÍŠI KRÁLI
UDĚL VŠEM NÁRODŮM
DARY JEDNOTY A MÍRU
-
ZA BOŽÍ POMOC
A OCHRANU VE VÁLCE
1939 - 1945
VDĚČNÍ FARNÍCI

Kříž na ulici Bratří Křičků v Brně - Řečkovicích 13.2.2014


Brno - Řečkovice - Kříž na ulici Gromešova
Na tomto kříži je napsáno:
Tento svatý kříž
ke cti a chvále Boží
věnovali
ANTONÍN VÝTĚŽNÍK
kovářský mistr v Řečkovicích
a jeho manželky
JOSEFA a KATEŘINA
L.P. 1892

Kříž na ulici Gromešova v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Kříž na ulici Hapalova
Tento kříž původně stával na Palackého třídě a je na něm napsáno:
Pojdtež ke mne všickni
kteříž pracujete a obtíženi jste
a já vás občerstvím
Mat. 11.28.
-
Tento svatý kříž
zbudovali manželé
MATĚJ a MARIA
HAD
L.P. 1887.

Kříž na ulici Hapalova v Brně - Řečkovicích 13.2.2014


Brno - Řečkovice - Kříž na ulici Medlánecká
Na tomto kříži je napsáno:
Tento svatý kříž
ku cti a chvále Boží
zbudovaly manželé
FRANTIŠEK A JOSEFKA
POKOROVY
z Řeckovic
ku blahé památce zesnulých sester
MARIANY A JOSEFKY
POKOROVÝCH
též z Řečkovic léta Páně 1870
-
Opravení věnovala
BARBORA POKOROVÁ
z Řečkovic
v roku 1888

Kříž na ulici Medlánecká v Brně - Řečkovicích 13.2.2014


Brno - Řečkovice - Kříž na ulici Terezy Novákové
Kříž z roku 1907 byl na jaře roku 2005 poškozen vandaly, ale na podzim téhož roku byl opraven. Na soklu kříže si může přečíst:
Svatý kříži
tebe ctíme
tvrdé lůžko Ježíše
jež v den soudný
uvidíme
na obloze třpytit se.
-
Ke cti a chvále Boží
věnovala
OBEC ŘEČKOVSKÁ
L.P. 1907

Kříž na ulici Terezy Novákové v Brně - Řečkovicích 13.2.2014

Brno - Řečkovice - Kamenný kříž u kostel
O tomto kamenném kříži se mi nepodařilo najít žádné informace a z nápisů se dá přečíst jen :
ERECTA ANNO 1780 (Postaven v roce 1780)
a
RENOVATA ANNO 1986(?) (Renovovaný v roce 1986(?) )

Kamenný kříž u kostela v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Misijní kříž u kostela
Tento jednoduchý dřevěný kříž umístěný u stěny kostela má uvedeny dvě data misií 1948 a 2005

Misijní kříž u kostela v Brně - Řečkovicích 13.2.2014Brno - Řečkovice - Modlitebna (kostel) Církve československé husitské
Tento Sbor Páně byl vybudován svépomocí v roce 1957. V posledních letech se jedná o jeho rekonstrukci a přestavbě.

Modlitebna (kostel) Církve československé husitské v Brně - Řečkovicích 13.2.2014


Brno - Řečkovice - Památník boje o Brno na ulici Žilkova
Tento pylon připomínající boje o Brno v dubnu a květnu 1945 a zlomení odporu nacistické armády byl na současné místo umístěn v roce 1949. Byl několikrát upravován a jeho autorem je Rudolf Hrdlička. Současné nápisy neodpovídají původnímu znění

Památník boje o Brno na ulici Žilkova v Brně - Řečkovicích 15.11.2014


Brno - Řečkovice - Památník Sokola na ulici Vážného
Tento památník připomíná 100. výročí TJ Sokol v Řečkovicích a tvoří jej jen kovová deska umístěná na přírodním balvanu

Památník Sokola na ulici Vážného v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Pomník Obětem okupace na hřbitově
O historii tohoto pomníku se mi nepodařilo zjistit žádné informace.

Pomník Obětem okupace na hřbitově v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Pomník Obětem válek na Palackého nám.
Základní kámen "pomníku Svobody" byl položen 28. 10. 1923 na tehdejším návrší Jana Nepomuckého. Sochu, dílo místního sochaře a kameníka Antonína Černohlávka, odhalili 25. 6. 1926. Socha Svobody zmizela za okupace a po válce se ji nepodařilo najít. Proto byl zbudován v roce 1945 nový pomník, umístěný blíž ke středu náměstí a doplněný o jména obětí okupace a druhé světové války.
Jedná se o nízký kvádrový podstavec z šedé leštěné žuly s šikmo položenými devíti deskami (jedna větší šedá a osm menších černých) a s úzkým pásem černé leštěné žuly na boku průčelí se stříbrným rytým nápisem
zdroj informací: encyklopedie.brna.cz

Pomník Obětem válek na Palackého nám. v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Pomník Obětem z řad ruských a rumunských vojáků na Palackého nám.
Pomník pochází z roku 1946 a nachází se za zámkem, při cestě na hřbitov. Jedná se o komolý jehlan z černých žulových leštěných desek a jeho autorem je Jaroslav Bruno Kučera. Kolem pomníku je společný hrob 106 padlých s osmi náhrobníky.
Podle zprávy v tisku při osvobození Řečkovic zemřelo 64 rudoarmějců, spolu s nimi pohřbeni i sovětští vojáci padlí u Křižanova a Velké Bíteše. Ti všichni byli pohřbeni do čtyř společných šachtových hrobů hlubokých 2,80 m ve dnech 28. srpna - 2. září 1945. Spolu s nimi bylo také pohřbeno 13 exhumovaných padlých vojínů z Medlánek a posléze koncem měsíce března 1946 i dalších 27 převezených od Ostrovačic. Celkem je tedy v šachtách uloženo 91 rudoarmějců a 15 padlých vojínů rumunské armády. Deska tak uvádí správně 106 vojínů.
Pomník byl po roce 1989 radikálně změněn, i když se jedná o válečné pohřebiště. Odstraněna byla pěticípá hvězda na vrcholu a zcela se změnil původní text
zdroj informací: encyklopedie.brna.cz

Pomník Obětem z řad ruských a rumunských vojáků na Palackého nám. v Brně - Řečkovicích 13.2.2014

Brno - Řečkovice - Socha sv. Anny na ulici Novoměstská
Na kdysi pověstmi opředené křižovatce cest stávala od 18. století polychromovaná dřevěná socha sv. Anny, která byla roku 1908 nahrazena kamennou. Na vysokém podstavci je vedle postavy stojící sv. Anny umístěna ještě jedna figura, o níž se mi nepodařilo najít žádné informace

Socha sv. Anny na ulici Novoměstská v Brně - Řečkovicích 13.2.2014

Brno - Řečkovice - Socha sv. Vavřince na Palackého nám.
Autorem sochy patrona řečkovického kostela sv.Vavřince je brněnský malíř a sochař René Vlasák. Socha je vytesána z pískovce a jména sponzorů jsou vytesána na jejím podstavci. Slavnostní odhalení proběhlo v pátek 13.srpna 2014.
Zdroj informací: pan Ježek Brtnický

Socha sv. Vavřince na Palackého nám. v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Sousoší sv. Jana Nepomuckého
Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého na volutovém soklu pochází z 2. čtvrtiny 18. století a stojí u kostela sv. Vavřince.
Na soklu je čitelný nápis:
DIVO
IOANNI
COLLEGIUM
DOMUS
SOCIETATIS IESU
BRUNAE
-
DDD

Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Brně - Řečkovicích 13.2.2014
Brno - Řečkovice - Zámek
Barokní zámek byl postaven na místě starší středověké tvrze po r. 1623 jezuity, a po dalších 150 let byl jejich majetkem. Později se zde vystřídalo mnoho majitelů, mezi nimi v r. 1905 i Alois Schönburg-Hartenstein. Dnes je zámek majetkem obce a slouží za sídlo Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.
zdroj informací: www.geospy.org

Zámek v Brně - Řečkovicích


A to je z Řečkovic vše. Víc památek a zajímavostí jsem v této katastrální části Brna neobjevil.
Záměrně ale nezařazuji budovy, kterým budu časem věnovat jiný projekt. Pokud přesto víte o nějakém dalším objektu, který zde není uveden, budu velice rád za každou informaci.

Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete najít v turistické části mapy.cz , kterou jsem jako vždy aktualizoval

26 komentářů:

 1. To je ale překvapení! Že je v Řečkovicích zámek, čtu poprvé. Řečkovice znám jen z tramvaje č. 1, kdysi jsme jí jezdili do školy na ul. Terezy Novákové a připadalo mně to jako konec světa.

  OdpovědětVymazat
 2. Kostel sv. Vavřince je pěkně opravený a i ta moderní úprava okolí mu docela lahodí.

  OdpovědětVymazat
 3. Kostel je takový úpravný, čistý .....

  OdpovědětVymazat
 4. Málokterý kříž, památník, nebo prostě památka, má hezké okolí. A nebo na mě působí tento podzimní čas, který dává vyniknout posprejovaným plotům a ve skutečnosti to není tak zlé.   

  OdpovědětVymazat
 5. [1]: Dalo by se říct,že jsem prošel skoro celé Řečkovice,ale ve skutečnosti to bylo asi 80 procent Každou z popisovaných katastrálních částí takhle procházím

  OdpovědětVymazat
 6. [2]: To ano O tento kostel je docela dobře postaráno

  OdpovědětVymazat
 7. [3]: To je proto,že prošel několika opravami Bohužel jsem se nedostal do vnitřních prostor,ale třeba se jednou zadaří   

  OdpovědětVymazat
 8. [4]: Máš pravdu.Brno sice v posledních letech pracuje na záchraně i drobných památek,ale jejich okolí zůstává zanedbané.Dřív by bylo nemyslitelné,aby pamětní kříž stál někde zarostlý trávou a křovím,natož aby ho někdo jen tak poničil. A o našem vztahu k památníkům osvobození se radši ani nebudu vyjadřovat

  OdpovědětVymazat
 9. Páni, to je zase nadílka, Patriku!

  OdpovědětVymazat
 10. [10]: Tohle já prostě obdivuji, Patriku.

  OdpovědětVymazat
 11. [11]: No jo,ale od prochození do zpracování a zveřejnění uběhnou skoro dva roky! Vždyť to jsou fotky z jara 2014   

  OdpovědětVymazat
 12. [12]: To je úplně jedno, Patriku. Prochodíš to najednou a fotky určitě nezpracováváš celé dva roky, ne?!

  OdpovědětVymazat
 13. [13]: Fotky zpracovávám ve volných chvílích,takže občas to trvá i dva roky    Ale už se blížím k tomu,co jsem myslel,že nenastane.Mám v archivu poslední sérii snímků a potom už nic.Jak to vypadá,tak v novém roce budou už jen nové záběry,protože letos se k focení pravděpodobně nedostanu

  OdpovědětVymazat
 14. To je nádhera! Brno a jeho okolí miluji. Děkuji   

  OdpovědětVymazat
 15. [15]: Já děkuji za návštěvu i pěkný komentář

  OdpovědětVymazat
 16. [14]: Jsem na tom stejně, Patriku.

  OdpovědětVymazat
 17. Ty umíš vždycky najít to, co je důležité a zajímavé a skvěle to nafotíš..:). Brno vlastně vůbec neznám, byla jsem tam snad jednou v životě a vzpomínám si, že to byl nějaký hodně rychlý průlet a vůbec nic už si z toho nepamatuju.. Snad se mi to podaří někdy napravit, ale zatím nezoufám, protože tady u tebe si toho můžu prohlédnout kolik chci a ještě navíc bez námahy a dlouhé cesty...:). Takže moc díky a měj se krásně! :) Jo, a přeju co nejrychlejší uzdravení!

  OdpovědětVymazat
 18. [20]: Říkal jsem si, že by nebylo marné si projít nějaké město a Brno se mi k tomu zdá docela vhodné   Díky za pochvalu

  OdpovědětVymazat
 19. [21]: Tak to je moc dobře - držím palce! :) Domeček počká, hlavní je zdraví :). Měj se krásně! :)

  OdpovědětVymazat
 20. [1]: Teď o Vánocích jsme úplně náhodou zámek v Řečkovicích (nebo Medlánkách) náhodou minuli, když jsme se jeli podívat na medlánecké letiště. Je to moc pěkná stavba, pro pracovníky úřadu musí být radost tam pracovat.

  OdpovědětVymazat
 21. [23]: Tento bývalý zámek v Řečkovicích slouží jako sídlo úředníků,ale ten v Medlánkách je nejvíc využíván jako restaurace    Naštěstí jsou oba udržované,tak se na ně kouká hezky

  OdpovědětVymazat
 22. Onehdá jsem u toho kostela byla

  OdpovědětVymazat
 23. [25]: Ne každý zámek má velikost Lednice či Slavkova Po Brně je víc takových menších bývalých zámečků.Zatím jsem jich objevil 11   

  OdpovědětVymazat