20. března 2016

KŘENOVICE u Slavkova (okr.Vyškov) - památky a zajímavosti

Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem v této obci nafotil


Obec Křenovice leží na březích potoka Rakovce, 3 km jihozápadně od města Slavkova u Brna a 17 km jihovýchodně od Brna.
Písemné prameny zachycují dějiny Křenovic teprve od roku 1305. Archeologické výzkumy však jasně dokazují, že území, na kterém se obec rozkládá, bylo lidmi osídleno již o mnoho tisíc let dříve. Křenovice patří vůbec k nejbohatším archeologickým lokalitám v regionu.
Obec měli po staletí v držení různé rody. Ve 13. století je to Archleb z Deblína a ve 14. století zde existovala komenda řádu německých rytířů. Od roku 1480 se ujímá panství ve Slavkově Kateřina z Kounic, k němuž náležely i Křenovice. Rod Kouniců působí na slavkovském zámku až do poloviny 20. století.
Významné datum, které se zapsalo do dějin Křenovic je 2. prosinec 1805. Tento den byla svedena v blízkém okolí bitva zvaná Slavkovská, nebo-li Bitva tří císařů, rakouského Františka I., ruského Alexandra I. a francouzského Napoleona. Křenovicemi procházela postupně vojska všech tří armád, byli zde ubytovaní jak Francouzi, tak Rakušané, ale i Rusové. Sama bitva u Slavkova a její následky - hlad, epidemie, materiální škody - poznamenaly i další léta života obce.
V první polovině 19. století měly Křenovice 574 obyvatel ve 122 domech, k 30. 9. 2014 žilo v Křenovicích 1904 obyvatel.
Informace jsem čerpal z: www.obec-krenovice.cz a www.mistopisy.cz

Křenovice se nepyšní hradem, zámkem, či jinou významnou turistickou zajímavostí, přesto se zde najde řada zajímavých objektů, které stojí za pozornost. A s těmi, které se mi podařilo najít, bych vás chtěl seznámit v následujícím přehledu:


Křenovice u Slavkova - kostel sv. Vavřince
Kostel zasvěcený Sv. Vavřinci je jako původně románská stavba nejstarší památkou v Křenovicích. Tomuto objektu jsem věnoval samostatný příspěvek, který najdete ZDE , ale pár údajů uvedu i v tomto přehledu:
Pozdně románská kaple byla v roce 1378 přestavěna v gotickém slohu na kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci. V 19. století byla ke kostelu přistavěna zákristie a byla prodloužena loď kostela v průčelí hlavního vchodu. V roce 1947 byly na věž umístěny velké hodiny s ciferníky ze všech čtyř stran.

Křenovice (okr.Vyškov) - kostel sv. Vavřince 17.1.2016
Křenovice (okr.Vyškov) - kříž rodiny Bartoškovy u kostela
Tento kříž vyrobil umělecký kovář a restaurátor Oldřich Bartošek z Křenovic v roce 2000 jako uctění památky všech, kteří byli v dřívějších dobách na bývalém hřbitově kolem kostela pohřbeni. Kovaný kříž je zasazen do kamene ze starého náhrobku právě z tohoto hřbitova. Na kovaných tabulkách jsou nápisy:
" K uctění památky všech zesnulých, kteří zde na bývalém hřbitově odpočívali" a "Věnovala rodina Bartoškova 2000".
Kříž stojí vlevo od vstupu do kostela

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž rodiny Bartoškovy u kostela 14.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - kříž rodiny Gotvaldovy u kostela
Tento kříž nechala vystavět rodina Gottvaldova z Hrušek. Na kamenném podstavci je nápis: "Ó Ježíši smiluj se nad námi" a z boční strany: "Věnovala rodina Gottvaldova 1870". Na podstavci je litinový kříž s tělem Krista.
Kříž stojí vpravo od vstupu do kostela

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž rodiny Gotvaldovy u kostela 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - dřevěný kříž u kostela
Jednoduchý dřevěný kříž se stříškou na jižní straně kostela je bez jakéhokoliv označení. Jedná se o takzvaný misijní kříž, který byl původně umístěn na zdi u hlavního vstupu do kostela

Křenovice (okr.Vyškov) - dřevěný kříž u kostela 14.1.2016Křenovice (okr.Vyškov) - socha sv. Jana Nepomuckého u kostela
Stojí v místech, kde bývala vstupní brána na původní hřbitov, který se nacházel okolo kostela do roku 1872.
Socha sv.Jana Nepomuckého je dílo rustikálního charakteru z 2.čtvrtiny 18.století provedené z tzv. litavského mušlového vápence. Přesná doba vzniku sochy není známa

Křenovice (okr.Vyškov) - socha sv.Jana Nepomuckého u kostela 1.3.2013Křenovice (okr.Vyškov) - křtitelnice pod kostelem
Barokní křtitelnice z roku 1684 je vytesaná z jednoho kusu hrubého pískovcového kamene a pochází z křenovického kostela, kde sloužila 223 let. V roce 1907 byla nahrazena novou křtitelnicí z mramoru. V roce 1921 byla stará křtitelnice ještě používaná jako kropenka, ale později skončila zapomenutá na zahradě fary, kde byla nalezena až v roce 2014.
Obvod kruhové křtitelnice o průměru 69 cm zdobí tzv. "vejcovec" - plastická řada oválných objektů. Na dně je zdobena reliéfními nápisy. Tato historická kamenná křtitelnice je po kostele nejstarší datovanou památkou v Křenovicích

Křenovice (okr.Vyškov) - křtitelnice pod kostelem 14.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - budova fary
Budova fary stojí jižně od kostela a pochází z roku 1907. Erb nad vstupem připomíná to, že křenovická farnost byla obnovena až roku 1908 pod patronací Premonstrátského kláštera na Strahově

Křenovice (okr.Vyškov) - budova fary 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - hřbitovní brána
V roce 1870 bylo rozhodnuto, že se v Křenovicích vybuduje nový hřbitov a starý hřbitov u kostela se tak postupně zruší. Ohradní zeď i vstupní brána vznikla v roce 1872 a časem procházela různými úpravami. V roce 2005, z důvodu havarijního stavu zděné konstrukce brány, bylo rozhodnuto ji zbourat a postavit její přesnou repliku. Při té příležitosti se nechal zrestaurovat kříž na jejím vrcholu a osadit nové vázy. Vstupní kovanou bránu už v roce 2002 na vlastní náklady zrestauroval umělecký kovář a restaurátor Oldřich Bartošek. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 2007

Křenovice (okr.Vyškov) - hřbitovní brána 14.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - sloupek u vstupu na hřbitov


Křenovice (okr.Vyškov) - hlavní kříž hřbitova
Tento kříž je největší v obci a nechala jej postavit rodina Hausnerova a Lábrova z Hrušek.
Na žulovém kříži je litinové tělo Krista v téměř životní velikosti a tabulka s nápisem INRI, na zděném podstavci je na mramorové desce nápis: "Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mně, byť také umřel, živ bude. Jan 11.25. Ke cti a chvále Boží věnovali kříž tento Veronika a Jozef HAUSNER, majitel pivovaru v Hruškách číslo 5 a Jozefa a Jozef Lábr, čtvrtláník v Hruškách číslo 2."

Křenovice (okr.Vyškov) - hlavní kříž hřbitova 17.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětem 1.světové války
Tento pomník obětem 1.světové války ve tvaru kříže se nachází v dolní části hřbitova a je na něm napsáno:
Padlým hrdinům: OBR EDUARD, ČERMÁK JIND., GROSS MATĚJ, HEGR JULIUS, HORÁČEK ANT., JEDLIČKA KAR., KLUSAL JAN, MANDELÍK JAN, MISÁK ALBÍN, NOVOTNÝ JAN, KROUPA ANT., KUCHTA TOMÁŠ, JUC. PŘIKRYL J., KAČÍREK GUSTAV, OBHLÍDAL TOM., POLER JAK., ŘIČÁNEK PETR, ŠUJAN LEOPOLD, ZAVADIL ONDŘEJ, ZEMAN BOH., ZEMAN ONDŘEJ, NOHEL ANTONÍN, NESVADBA JAK., DUFEK ŠIMON, PROCHÁZKA F., ŠTEFAN FRANT., ŠTEFAN VÁCLAV, KYSELKA FRANT., OBHLÍDAL FRANT., DRÁPAL FRANT., SPÁČIL ADOLF, HORÁK VINC., BENDA JAN, LUDVÍK FRANT., VALENTA ANT., ROTREKL ALOIS, ČERMÁK MATĚJ
Za vaši krev naše slzy

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětem 1.světové války 17.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětem 2.světové války
Nachází se v horní části hřbitova a má podobu jednoduché žulové desky na podstavci. Je na něm napsáno:
NA PAMÁTKU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
JAROSLAV BENDA, ŠIMON CENEK, STANISLAV POLNICKÝ, RADMILA STAVINOHOVÁ, VINCENCIE STŘELCOVÁ, ARNOŠT TŮMA ML., ARNOŠT TŮMA ST., ONDŘEJ ČERVÍK, PETR HORÁČEK, VLASTA KROUPOVÁ, RUDOLF MRÁZEK, VIKTOR HORÁČEK, RŮŽENA KUBOVÁ, JUDR. BERTHOLD SOTONA, DR. JOSEF ČERMÁK, BOHUMIL JINDRA, BOŘIVOJ BANĎOUCH, EMILIÁN MRÁZEK

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětem 2.světové války
Křenovice (okr.Vyškov) - kříž nad ostatky ze starého hřbitova
Tento kříž se nachází v pravém rohu na konci hřbitova. Zde byly pietně ukládány neznámé pozůstatky zesnulých ze starého hřbitova u kostela až do roku 1885. Na litinové tabulce je nápis: " Pozůstatky z bývalého hřbitova u kostela r.1872."

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž nad ostatky ze starého hřbitova 17.1.2016
Křenovice (okr.Vyškov) - hraniční kámen u hřbitova
U brány místního hřbitova je do hliněného břehu osazen hraniční kámen. Na přední straně je nápis GK HA 1775. Tato písmena jsou zkratkou německého textu "Gemeinde Křenowitz, Herrschaft Austerlitz", neboli "obec Křenovice, panství Slavkov". Dle ústního sdělení stával kámen původně nad Křenovicemi ve směru Prace a Blažovice. Ke hřbitovu jej přemístil dnes již zesnulý pan Vratislav Piše ze Svárovské ulice

Křenovice (okr.Vyškov) - hraniční kámen u hřbitova 14.1.2016
Křenovice (okr.Vyškov) - kříž před hřbitovem
Tento kříž postavil v roce 1987 Vratislav Piše v místech posledního rozloučení se zesnulými, než se vejde na hřbitov. Použil k tomu starý litinový kříž s kamenným podstavcem, který opravil. Na litinové tabulce je nápis " Poslední rozloučení" a ve spodní části kříže "L.P.1987".

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž před hřbitovem 17.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní deska bojovníkům proti nesvobodě, odpůrcům a obětem totalitních režimů 1939-1945 a 1948-1989
Pamětní deska na kamenicky upraveném balvanu se nachází v prostoru nedaleko vchodu na místní hřbitov. Odhalena byla 6. října 2013 a vznikla z iniciativy obce Křenovice a Konfederace politických vězňů. Vedle desky je pod schody informativní tabule.

Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní deska bojovníkům proti nesvobodě, odpůrcům a obětem totalitních režimů 14.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní desky na budově školy 14.1.2016
Škola se v Křenovicích připomíná již roku 1617, ovšem nynější škola byla postavena až v roce 1856. Na budově školy ve Školní ulici jsou umístěny dvě pamětní desky.
První pamětní deska s portrétem jejího někdejšího ředitele Bořivoje Banďoucha, umučeného v Osvětimi pochází z roku 1947 a je dílem brněnského sochaře Miloše Axmana (1926-1990).
Druhá pamětní deska je připomínkou Československých legií a je na ní nápis: ZDE JEST ULOŽENA PRSŤ OD ZBOROVA, JAKO TRVALÁ PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ, Z NICHŽ VZEŠLA NAŠE SVOBODA 1918-1928

Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní desky na budově školy 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - socha M.I.Kutuzova
Tato socha maršála M. I. Kutuzova (1745-1813) se nachází v parčíku v ulici Na Liškově.
S myšlenkou vybudovat památník M.I.Kutuzova v Křenovicích přišel v roce 1973 pan Karel Ochmann. Sádrový model ve zmenšené velikosti vypracoval arch. Přemysl Blumajer. Původní projekt počítal, že socha bude vytesána z pískovce, ale k této realizaci nedošlo. Až v roce 2005 se rozhodl umělecký kovář Oldřich Bartošek tento záměr uskutečnit a vytvořil sochu z tepaného měděného plechu. Náklady spojené s realizací a úpravou okolí nesla obec Křenovice a Klub Rusko z Prahy.

Křenovice (okr.Vyškov) - socha M.I.Kutuzova 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní deska před domem č.65
V ulici Na Liškově se nachází též bývalý Spáčilův statek (dnešní domy č. 65 a 222), kde Kutuzov přespal v noci z 1. na 2. prosince 1805, tedy těsně před bitvou u Slavkova. Tuto událost připomíná pamětní deska v předzahrádce domu.

Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní deska před domem č.65 14.1.2016
Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní kříž na Zlaté hoře
Kříž stojí v místech hromadného hrobu z bitvy roku 1805 a na bývalém obecní cholerovém hřbitově, tedy v místech zvaných "Krchůvek". Kříž dal postavit v roce 1920 farář Vilém Alois Ondráček. V minulosti byl několikrát povalen vandaly a zmizel i litinový korpus Krista. V roce 2000 zde byla osazena jeho kopie, kterou darovala paní Hana Portová, majitelka slévárny ALFE v Brně Tuřanech. Nově byla do kamene zasazena i kovová tabulka s pozlaceným nápisem INRI. V současnosti těžko čitelný nápis na podstavci kříže zní: "Památce farníků Křenovických a vojínů bitvy Slavkovské, jejichž těla zde v Pánu odpočívají. Věnováno L.P. 1920"

Křenovice (okr.Vyškov) - pamětní kříž na Zlaté hoře 7.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětem cholery z let 1836 a 1866 na Krchůvku
Tento pomník stojí na bývalém obecním cholerovém hřbitově, v místech zvaných "Krchůvek". Na žulové desce osazené do kamenné mohylky je napsáno: " MÍSTO VZPOMÍNEK NA KŘENOVSKÉ OBĚTI CHOLERY Z LET 1836 a 1866"

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník obětí cholery z let 1836 a 1866 na Krchůvku 16.1.2014Křenovice (okr.Vyškov) - pomník vojáků z bitvy u Slavkova na Krchůvku
Tento pomník připomíná, že se v těchto místech nachází jeden z největších hromadných hrobů padlých vojáků "Bitvy tří císařů" z roku 1805. Hrob vznikl při stavbě silnice mezi obcemi Prace a Křenovice, a následně sem byly převezeny ostatky vojáků z hromadného hrobu u Zbýšova. Na žulové desce osazené do kamenné mohylky je napsáno: " POSLEDNÍ ODPOČINEK HRDINŮ BITVY SLAVKOVSKÉ Z R. 1805"

Křenovice (okr.Vyškov) - pomník vojáků z bitvy u Slavkova na Krchůvku 16.1.2014
Křenovice (okr.Vyškov) - smírčí kříž
Tento kamenný kříž se nachází na kopci pojmenovaném v minulosti Zlatá hora s přilehlou částí Vinohrady. Říkalo se mu také "Cyrilometodějský". Toto pojmenování vzniklo ve druhé polovině 19.století a bylo odvozeno od doby byzantské misie. Tato myšlenka byla podporována i tím, že kříž byl původně nakloněn k východu a lidé tento jistě náhodný sklon vysvětlovali tím, že ukazuje k Velehradu, odkud přišli solunští bratři Cyril a Metoděj.
S tímto křížem je spojovaná nejstarší zaznamenaná tragédie, která se v obci udála. Pověst, kterou zaznamenal ve školní kronice na sklonku 19. století řídící učitel Josef Ludikovský, vypráví, že v místě, kde původně stával, byla mez a právě tam měl splašený kůň oráče usmrtit dívku, která žala trávu.
Spíše však působil jako orientační bod a označoval důležitou křižovatku nejkratšího spoje litavské cesty do Brna, která nedaleko něho vedla. Tato cesta je písemně doložena z doby vlády Lucemburků ve 14.století, kdy nastal rozmach obchodování. Byla, až do vybudování železnice a doby, kdy převládla automobilová doprava, nejfrekventovanější spojnicí, třebaže byla převážně cestou polní.
Kříž původně nestál na dnešním místě, ale o několik set metrů níž, směrem k Brnu. Na stávající místo byl přemístěn v 30.letech 20.století při zcelování pozemků. To provedl Vratislav Piše z č.p. 81, který také kolem něho vysadil stromy

Křenovice (okr.Vyškov) - smírčí kříž 19.1.2014


Křenovice (okr.Vyškov) - Boží muka
Podle místní kroniky stála Boží muka na rohu ulic Václavská a Široká až do roku 1956, kdy ji údajně povalila vichřice. Ale podle svědků dodnes žijících spadla proto, že jim někdo pomohl. Stala se zřejmě nepohodlná tehdejšímu režimu a vládní propagandě. V roce 2005 proběhla za finančního zabezpečení obce opětovná stavba Božích muk. Sochu Panny Marie, která je umístěna v jednom z výklenků, darovala rodina Šmerdova z Křenovic. Svěcení Božích muk proběhlo v roce 2006, kdy uplynulo 200 let od jejich zbudování a 50 let od doby, kdy spadly.
K těmto Božím mukám se váže i pověst, kterou si můžete přečíst na přiložené fotografii

Křenovice (okr.Vyškov) - Boží muka 14.1.2016
Křenovice (okr.Vyškov) - kříž na ulici Havlíčkova
Litinový kříž s Pannou Marií ve spodní části, který je osazen na zděném soklu, nechal postavit Antonín Horáček z č.p.1, jako poctu úrodě. K tomuto kříži se konalo každé jaro procesí občanů v čele s panem farářem a konala se zde modlitba za úrodu. Procesí potom obcházelo i pole a farář žehnal úrodě, která měla v tom roce vzejít. Byly to tzv. prosebné dny za úrodu.
Na zděném podstavci je nápis: " Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne. 1885"

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž na ulici Havlíčkova 17.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž na ulici Školní
Tento kříž nechal postavit Jan Horáček z č.p. 31. Původně zde stával kříž dřevěný, který později spadl. V roce 1946 ho nahradil současný kamenný. Na kříži je malé tělo Krista a na podstavci je nápis: " POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS! POUTNÍČE ZDE MÁLO STŮJ, RÁNY KRISTA ROZVAŽUJ. RÁNY KRYSTA KINOU, LÉTA TVOJE PLYNOU. PŘÍJDE SMRT - SOUD NASTANE, KAM SE TVOJE DUŠE DOSTANE ? "

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž na ulici Školní 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž u silnice na Slavkov
Tento kamenný kříž s litinovým tělem Krista a tabulkou s nápisem INRI má pohnutou a zajímavou historii, kterou ale nechce rodina Spáčilova zveřejňovat.
Na žulovém podstavci je nápis: " STŮJ SYNU MŮJ, STŮJ DCERO MÁ, KAMPAK TĚ VEDE CESTA TVÁ ? VŠTIP V SRDCE OBRAZ MŮJ, PAK BUDE ŠŤASTNÝ ODCHOD TVŮJ. KLANÍM SE TI PANE JEŽÍŠI KRISTE A DOBROŘEČÍME TOBĚ, NEBOŤ SKRZE SVATÝ KŘÍŽ SVĚT JSI VYKOUPIL. 33 - 1933".

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž u silnice na Slavkov 14.1.2016

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž v zahradě na ulici Vlárská
Tento litinový kříž na zděném podstavci nechala postavit v roce 1884 rodina Hanzlíkova z Křenovic. Stál u bývalé cesty, která tudy napříč zahradami vedla. Na zděném podstavci je nápis: " Otče v ruce tvé poroučím ducha svého 1884". Na něm je litinový kříž s Kristem a Madonou.

Křenovice (okr.Vyškov) - kříž v zahradě na ulici Vlárská 14.1.2016


Křenovice (okr.Vyškov) - ozdobné zábradlí u Orlovny
Osm sloupků (postaviček) v zatáčce naproti Orlovny pochází z roku 2011 a jejich autorem je křenovický umělecký kovář Oldřich Bartošek. Sloupky představují postavičky řemeslníků. Jedná se o postavy kuchaře, kominíka, kadeřnice, kováře, zedníka, květinářky, dřevorubce a dlaždiče.

Křenovice (okr.Vyškov) - ozdobné zábradlí u Orlovny 1.3.2013Křenovice (okr.Vyškov) - ozdobné zábradlí u Obecní hospody
Šest sloupků (postaviček) u Obecní hospody pochází z roku 2011 a jejich autorem je křenovický umělecký kovář Oldřich Bartošek. Sloupky představují napoleonského vojáka ve fraku a dvourohém klobouku, postavu ženy s dlouhými vlasy a v sukni, dámu s kloboukem a kabelkou, sportovce s kšiltovkou a kraťasy, muže v zimní čepici s bambulí a šálou a muže v klobouku a kabátu.

Křenovice (okr.Vyškov) - ozdobné zábradlí u Obecní hospody 14.1.2016To je ze zajímavých objektů, které jsem v Křenovicích objevil vše, což ale samozřejmě neznamená, že jsem nafotil všechny památky a zajímavosti, které se zde nacházejí. Je možné, že jsem něco přehlédl a v tom případě budu velice rád, když mě na to někdo upozorní. Při další návštěvě tohoto místa bych to nafotil a tento článek doplnil.

Aktualizováno 17.1.2021:
V pátek 3.1.2020 jsem navštívil zbytky bývalé šibenice slavkovského panství a nakoukl jsem i do repliky žaláře v Křenovicích, které se nacházejí poblíž Slavkova u Brna. 
Oba tyto objekty jsou součástí naučné stezky "Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích",  která byla slavnostně otevřena 25. června 2016. 
Více informací a fotografií najdete v článku, který se nachází ZDE .

Křenovice (okr.Vyškov) - Popravčí vrch a žalář na popravčí stezce 3.1.2020Informace k článku jsem čerpal z : www.mistopisy.cz a www.obec-krenovice.cz a www.pametnimista.usd.cas.cz a www.politavi.cz a www.turistika.cz a z knihy "100 LET OBNOVENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY V KŘENOVICÍCH STRAHOVSKÝMI PREMONSTRÁTY 1908 - 2008"

20 komentářů:

 1. Zábradlí super, moc se mi líbí informační cedulky, jsou moc hezké, sloupek u hřbitova je výborný nápad, ale .... fotky se smírčím křížem jsou No.1. To úžasný světlo dává za pravdu jménu toho kopce, Zlatý vrch.

  OdpovědětVymazat
 2. To bylo zase pěkných a zajímavých památek.

  OdpovědětVymazat
 3. Úžasná přehlídka památek, Patriku.

  OdpovědětVymazat
 4. Patriku, já žasnu, co je v takové malé obci památek. A jak si lidé váží tradic a oněch památek. Například příběh staré křtitelnice. Moc se mi líbí kříž, který vyrobil pan Bartošek a jeho umělecká práce je snad na každém kroku. To zábradlí je naprostá bomba a u každé památky cedulka ve stojánku, který je jistě dílem pana Bartoška. A upozornění, že na hřbitov nesmí psi, je až milé. Moc se mi v obci líbilo.

  OdpovědětVymazat
 5. Jela jsem kolem x-krát na kole a nikdy by mě nenapadlo zastavit! Ony tady ty dědiny na Vyškovsku se často nezdají - a překvapí zajímavými památkami!

  OdpovědětVymazat
 6. [1]: Já pořád přemýšlel podle čeho vzniklo to dávné pojmenování a tebe to napadlo hned   

  OdpovědětVymazat
 7. [2]: V Křenovicích je toho opravdu dost zajímavého. I já se v tom při zpracovávání občas ztrácel   

  OdpovědětVymazat
 8. [3]: Socha sv. Jana Nepomuckého se kvůli místu a světlu dost špatně fotí.Zkoušel jsem to ráno i odpoledne,ale pěkné záběry se mi udělat nepodařilo   To smírčí kříž se v tom světle fotil báječně.Bohužel na takové podmínky mám štěstí jen vyjímečně

  OdpovědětVymazat
 9. [4]: Křenovice rozhodně za návštěvu stojí,protože o památky mají pěkně postaráno Pokud vím,tak pan Bartošek je i v zastupitelstvu a stará se o dobrou prezentaci obce.Aby nedošlo k nějakému obvinění z účelového čerpání peněz tak se vzdal honoráře za ty sloupky a možná i za další díla,která pro obec udělal.  Letos by tam snad ještě měla vzniknout nová naučná stezka,takže je možné,že přidám ještě jeden příspěvek z Křenovic   

  OdpovědětVymazat
 10. [5]: Ono je Vyškovsko celkově dost opomíjené a přitom je to docela pěkný kraj a navíc bohatý na památky.I když spíše ty menší a lidové. Třeba moje články někoho inspirují k návštěvě a poznání zdejších krás   

  OdpovědětVymazat
 11. To je tedy informacemi nabitý článek!

  OdpovědětVymazat
 12. [11]: O Křenovicích mám tolik informací,že se to do příspěvku ani nevešlo.Musel jsem článek dělat na několikrát,protože mě to pořád psalo,že jsem překročil limit 40000 znaků na článek

  OdpovědětVymazat
 13. [8]: Většinou to tak bývá, Patriku. Sochy jsou obklopené stromy, sloupy a stavbami, takže se k nim někdy nedá pořádně dostat.

  OdpovědětVymazat
 14. Moc pěkný dokument! :) A ty fotky od kříže mají nááádherné světlo! :)

  OdpovědětVymazat
 15. [9]: Těším se. Takových obcí, kdyby bylo více. Tam, kde se zastupitelé chovají ke své obci s láskou je to na první pohled vidět.

  OdpovědětVymazat
 16. Musím pochválit článek s fotkami, bohatý na spoustu informací.

  OdpovědětVymazat
 17. [16]: Děkuji moc za pochvalu u hezký komentář Doufám,že se ti bude u mě líbit

  OdpovědětVymazat
 18. Patriku, tvůj článek tak nabitý informaceni, že bych se u tebe přimlouvala za kratší reportáže. Když jsem došla na konec, nevím, co bylo na začátku. Moc se mi líbí ozdobné zábradlí, Boží muka a nádherná fotka smírčího kříže, to ozáření sluncem. Také interiér kostela sv.Vavřice je nádherný.

  OdpovědětVymazat
 19. [19]: Když ono je těch památek tady tolik! A když se snažím udělat něco jako přehled,tak nemůžu něco vynechat   

  OdpovědětVymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji