9. dubna 2016

LOVČIČKY - památky a zajímavosti

Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem v této obci nafotil


Obec Lovčičky se nachází 12 km jihozápadně od Slavkova u Brna, podél toku Otnického potoka a u západního okraje přírodního parku Ždánický les.
První písemná zmínka o obci Lovčičky se datuje k roku 1141, kdy tu existovalo dvoje popluží patřící brněnskému chrámu sv. Petra. V běhu dějin se majitelé obce s tvrzí střídali a po r. 1620 přešla obec pod správu Maximiliána, knížete z Lichtenštejna, který ji připojil k panství ždánickému, při kterém obec již zůstala. Počátkem 17. stol. zde bylo 37 usedlostí, ve druhé polovině století pouhých 10 domů. Roku 1790 čítala obec 366 obyvatel, v r. 1900 to bylo 759 a v r. 1910 již 961. V současnosti zde žije 658 obyvatel.

Lovčičky se nepyšní významnou turistickou zajímavostí, ale přesto se zde najde několik zajímavých objektů, s kterými bych vás chtěl seznámit v následujícím přehledu.


Lovčičky - kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny stojí na západním okraji obce, u silnice vedoucí do obce Otnice. Pochází z roku 1817 a je zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

Lovčičky - kaple sv. Anny 21.1.2016Lovčičky - kaple sv. Floriána
Kaple sv. Floriána uprostřed obce je zděná památka lidového stavitelství z roku 1873 a je zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

Lovčičky - kaple sv. Floriána 21.1.2016Lovčičky - kostel sv. Václava
Kostel se nachází na severovýchodním okraji obce, na jižním úpatí vrchu Na Skalách. Z jižní strany kryje kostel ohradní zeď z lomového kamene. Ve svahu na jeho severní straně se rozkládá hřbitov. Přístup ke kostelu je z jižní strany kamenným schodištěm.
Kostel svatého Václava je římskokatolický chrám, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Pochází z 2. poloviny 15. století, věž byla přistavěna po roce 1690. Jde o filiální kostel farnosti Otnice. Původní kostel v Lovčičkách je doložen od 70. let 14. století. Fara v Lovčičkách je poprvé zmiňována k roku 1371, samotný kostel pak v písemnosti z roku 1376. Nynější kostel pochází převážně ze 2. poloviny 15. století, kdy byla postavena loď s kněžištěm a sakristií. Osud kostela během husitských válek je neznámý. Další zmínky o kostele jsou datovány do let 1531 a 1568. Koncem 16. století začali na lovčické faře působit luteránští kněží, kteří zde setrvali několik desetiletí. Po požáru v roce 1690 došlo k přístavbě kostelní věže a pravděpodobně tehdy také k prolomení nových půlkruhových oken kostelní lodě a kněžiště. Roku 1849 bylo ke kostelu z jižní strany vybudováno kamenné schodiště se 63 schody. V roce 1895, při pokládání nové dlažby pod hlavním oltářem, byla nalezena hrobka se třemi náhrobky, pocházejících pravděpodobně z počátku 17. století.
Kostel svatého Václava je jednolodní orientovaná stavba s odsazeným kněžištěm, zakončeným rovnou zdí a opatřeným opěrnými pilíři. Při severní straně kněžiště stojí obdélná sakristie. K západnímu průčelí lodi přiléhá hranolová věž. V bočních zdech lodi a kněžiště jsou prolomena půlkruhová okna, na východní straně kněžiště se nachází malé kruhové okno. Věž je opatřena vysokými okny s půlkruhovým klenutím. Vstup do kostela se nachází na západní straně věže. Kněžiště je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou, sakristie klenbou valenou. Loď kostela má strop plochý, v její západní části se nalézá dřevěná hudební kruchta z 19. století. Uvnitř kostela se nacházejí tři oltáře: hlavní s obrazem svatého Václava a dva vedlejší, s obrazy svatého Mikuláše a svatého Jana Nepomuckého. Obrazy na vedlejších oltářích pocházejí z 1. poloviny 18. století. V lovčickém kostele jsou umístěny od roku 1784, kdy sem byly přivezeny ze zrušeného zábrdovického kláštera premonstrátů. Obraz sv. Václava pochází z přelomu 19. a 20. století.

Lovčičky - kostel sv. Václava 21.1.2016


Lovčičky - misijní kříž
Jednoduchý dřevěný kříž je umístěn na zdi vedle vstupu do kostela. Je na něm napsáno : "IHS SV. MISSIE L.P. 1909"

Lovčičky - misijní kříž 21.1.2016Lovčičky - kříž na hřbitově
Je to nejstarší kříž v obci a nese novodobý nápis: "Obec Malo Lovecká 1361". Na zděném soklu je nápis: " OBEC LOVČIČKY, HŘBITOV OBNOVEN V ROCE 1927"

Lovčičky - kříž na hřbitově 21.1.2016


Lovčičky - kříž před kostelem
Na stavbu tohoto kříže byl použit materiál z náhrobního kamene, který byl nalezen pod hlavním oltářem už v roce 1895.
Na podstavci jsou čitelné nápisy : " Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám " a " Ke cti a chvále Boží věnovali manželé FRANTIŠEK a MARIE PACIKOVI "

Lovčičky - kříž před kostelem 21.1.2016Lovčičky - pomníky obětem I. a II. světové války
Pomníky obětem I. a II. světové války a dále pamětní desky lovčičkým rodákům jsou umístěny pod kamenným valem u kostela

Lovčičky - pomníky obětem I. a II. světové války 21.1.2016Lovčičky - pomník obětem 1. světové války
Na tomto pomníku je napsáno: "1914-1919 V upomínku všem ve světové válce padlým a zemřelým vojínům Lovčickým věnují Občané! "
Na dvou pamětních deskách jsou uvedena jména : Borovička J., Borovička F., Ondřík F., Rosenberg R., Růžička A., Závodský B., Komárek B., Polášek J., Filla F., Rataj J., Ondřík P., Marek J., Višňa J., Blaženka J., Svoboda F., Ondřík V., Salajka A., Ondřík J., Vojáček J., Gargoš F., Gargela F., Marek F., Jakeš J., Kubeš J., Zajíček M., Pilla E.

Lovčičky - pomník obětem 1. světové války 21.1.2016

Lovčičky - pomník obětem 2. světové války
Na tomto pomníku je napsáno: " Hашим освободителям села Ловчички МИХАИЛУ - ПЕТРОВИЧУ КОЧЕТКОВУ КАПИТАН - погиб 24.4.1945 года пяатъ незнакомых солдат. " "Našim osvoboditelům Obec Lovčičky Michael-Petrovič Kačetkov kapitán +24.4.1945 a pět neznámých vojínů. "
Na levé pamětní desce je uvedeno : " Ondřej Jadrný *10.1.1912 po 5 letech utrpení v Buchenwaldě +24.8.1944. Rostislav Filla *13.11.1913 po 3 měs. mučení v kounic. kolejích a 5 měs. v Mathausenu +24.4.1942."
Na pravé pamětní desce je uvedeno: "Na památku rodiny Wodakovy - Zikmund *1883., Gizela *1897., Julius *1920., Julie *1925., Amálie *1929., Edita *1932. Umučeni v nacistických vyhlazovacích táborech v roce 1942. Věnují občané Lovčiček "

Lovčičky - pomník obětem 2. světové války 21.1.2016


Lovčičky - kříž pod Novou horou
Tento kříž stojí u polní cesty vedoucí k sadům v blízkosti kopce Nová hora. Na podstavci je napsáno: " JÁ JSEM VSKŘÍŠENÍ A ŽIVOT, KDO VĚŘÍ VE MNE SPASEN BUDE ". A dále : " VĚNOVÁNO OD MANŽELŮ MARKOVÝCH L.P. 1931 "

Lovčičky - kříž pod Novou horou 21.1.2016


Lovčičky - kříž u Křestánova
Tento kříž stojí v blízkosti kopce Křestánov, nedaleko hájenky Svatá. Bohužel jsem o něm nenašel žádné informace a ani na kříži samotném není žádný čitelný nápis

Lovčičky - kříž u Křestánova 21.1.2016


Lovčičky - kříž v kopci Na Skalách
Tento kříž stojí téměř na vrcholu kopce Na Skalách, u odbočky polní cesty vedoucí do Milešovic. Na podstavci je místy těžce čitelný nápis : " Z LÁSKY K JEŽÍŠI, JOSEF a VERONIKA MAREK z Lovčiček postavili tento kříž 1894 "

Lovčičky - kříž v kopci Na Skalách 21.1.2016


Lovčičky - kříž u silnice na Otnice
Tento kříž stojí mimo obec u silnice vedoucí do Otnic. Na podstavci jsou dva nápisy: " A JÁ KDYŽ BUDU POVÝŠEN OD ZEMĚ, VŠECKO POTÁHNU K SOBĚ JAN XII.32. 1896." a " Tento Svatý kříž jest postaven ke cti a chvále Boží od manželů MATĚJ a MARIE HROZEK 1896. "

Lovčičky - kříž u silnice na Otnice 31.1.2016

Lovčičky - kříž v obci
Tento kříž stojí v obci nedaleko kaple sv. Anny, u silnice vedoucí do Otnic. Na podstavci je dobře čitelný nápis: " Zde poutníče stůj, rány moje rozvažuj - smrt a soud Ti nastane, kam se tvoje duše dostane? "

Lovčičky - kříž v obci 31.1.2016

Lovčičky - torzo kříže nad Hrušovým
Na bezejmenném kopci jz. od obce stojí torzo kříže z roku 1893. Podle katastrálních map původně pravděpodobně stával o něco níž, v místech zvaných nad Hrušovým. Podle mého laického názoru jej do stávajících míst někdo přemístil poměrně nedávno, ale mohu se mýlit

Lovčičky - torzo kříže nad Hrušovým 31.1.2016


Lovčičky - pomník Emila Prokopa
Tento pomníček stojí u křižovatky silnic vedoucích do Lovčiček, Otnic a Bošovic. Z nápisu je patrné, že připomíná tragédii, která se zde udála v roce 1988.

Lovčičky - pomník Emila Prokopa 21.1.2016


A na závěr ještě přikládám fotku na cyklorozcestník, který stojí přímo v Lovčičkách

Lovčičky - cyklorozcestník v obci


To je ze zajímavých objektů, které jsem v Lovčičkách objevil vše, což ale samozřejmě neznamená, že jsem nafotil všechny památky a zajímavosti, které se zde nacházejí. Je možné, že jsem něco přehlédl a v tom případě budu velice rád, když mě na to někdo upozorní. Při další návštěvě tohoto místa bych to nafotil a tento článek doplnil.

Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete zanedlouho najít v turistické části mapy.cz , kterou jsem jako vždy aktualizoval.

Informace k článku jsem čerpal z : cs.wikipedia.org a www.vets.estranky.cz a www.lovcicky.cz a www.turistika.cz

15 komentářů:

 1. V krátké době to je už druhý kostel sv. Václava který na blozích vidím. I já mám do sakrálek svatováclavský stejně jak vloni.

  OdpovědětVymazat
 2. [1]: Tohle je jeden z těch kostelů, co se špatně fotí.Stojí v kopci, obklopený stromy a ohradní zeď je příliš blízko samotné stavbě. Navíc se nedalo ani nakouknout dovnitř,takže jsem udělal jen málo záběrů a ještě takových nijakých

  OdpovědětVymazat
 3. Lovčičky vůbec neznám, ale stály by za návštěvu.

  OdpovědětVymazat
 4. Zimní snímky se mi moc líbily, sněhu nebylo moc, ale svítilo sluníčko a zvlášť ty záběry v polích, jsou nádherné. Památek jsi opět našel habaděj, mapy.cz se můžou těšit na podrobnou aktualizaci!

  OdpovědětVymazat
 5. Mně se moc líbí, že i když ten kříž není kompletní a je celý rozbitý, tak že ji tak je upravený. Jiný kraj - jiný mrav, tady by to asi skončilo zarostlé křovím.

  OdpovědětVymazat
 6. [3]: Z Lovčiček se dá dojet autem k hájence Svatá, kterou jsem tu začátkem roku ukazoval Je to zatím první obec,která nemá kříže jen u každé cesty z dědiny,ale taky má kříže na každém kopci.Abych je mohl nafotit,tak jsem se pěkně prošel     

  OdpovědětVymazat
 7. [4]: Mapy.cz aktualizuji pokaždé když najdu nějakou nesrovnalost. Sám je hodně využívám a tak se snažím aby byly co nejpodrobnější.Kdo ví,třeba se to bude někdy hodit někomu jinému   

  OdpovědětVymazat
 8. [5]: Procházel jsem ještě jednou pořízené fotky a u toho torza kříže je zezadu v betonu vyryto datum 19.4.2015 a iniciály J.K. Vypadá to,že se o obnovu postaral nějaký nadšenec     Ale je pravda,že v posledních letech zaznamenávám v okolí starost o podobné památky minulosti skoro v každé obci

  OdpovědětVymazat
 9. Zajímavá procházka, spoustu informací. Ty kapličky jsou moc hezké a kostelík také.

  OdpovědětVymazat
 10. [9]: Děkuji moc za komentář i návštěvu

  OdpovědětVymazat
 11. [6]: Aha, tu hájenku si pamatuji.

  OdpovědětVymazat
 12. Patriku nafotil jsi těch objektů opravdu hodně. Přesto úplně nejvíc na mne zapůsobil ten kříž, ze kterého zbylo jen torzo.

  OdpovědětVymazat
 13. Na malou obec památek až až. Ale když se dívám na datum první zmínky o ní, tak mě to nepřekvapuje. Moc se mi líbí ty kapličky Patriku.

  OdpovědětVymazat
 14. [12]: A víš že na mě taky? Těžko se to popisuje,ale i když ostatní památky jsou pěkné, z toho torza kříže něco vyzařovalo   

  OdpovědětVymazat
 15. [13]: Tady v okolí je těch drobných památek spousty a neznám dědinku, kde by alespoň jedna nebyla

  OdpovědětVymazat