28. ledna 2022

Slavkov u Brna - památky a zajímavosti

Slavkov u Brna je turistům známý především díky zdejšímu zámku, ale památek a zajímavostí se v tomto městě nachází samozřejmě o mnoho víc. V následujícím příspěvku, který je novým zpracováním starších článků, vám chci představit ty objekty, které jsem našel ve svém fotoarchivu


Nechci tento článek dělat zbytečně dlouhým, tak doprovodné slovo zkusím zkrátit na minimum a obrazově nabídnu jen koláže. Pokud nebude uvedeno jinak, tak všechny moje fotografie najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE

Objekty představím podle abecedy...


Slavkov u Brna - Boží muka sv. Vendelína
Nachází se v ulici Jiráskova. Tento objekt je zapsaný do seznamu kulturních památek.
Jedná se o vrcholné dílo drobné barokní architektury. Pochází z doby kolem roku 1740 a původně připomínala hranici města Slavkova. Čtyřboký pilíř s plasticky modelovanými hranami kdysi nesl malované obrazy sv. Vendelína, sv. Otýlie a dalších dvou světců. Dále uvidíte štukový dekor se znakem Maxmiliána Oldřicha z Kounic a jeho manželky a bohatě tvarovanou římsu, která nese střechu ve tvaru jehlanu završeného makovicí s hrotem.
Zdroj informací: mapy.cz
Slavkov u Brna - hrobka Kouniců
Místo posledního odpočinku rodiny Kouniců se nachází pod jižní částí kostela sv. Jana Křtitele, který stojí na ulici Špitálská.
Rodová hrobka Kouniců byla zbudována Arnoštem Kryštofem v roce 1795. V témže roce do ní byly uloženy ostatky kancléře Václava Antonína Kounice, předtím dočasně umístěné v kryptě u zámecké zahrady, a jeho snachy Marie Leopoldiny z Oettingen-Spielbergu. Dnes se v rodinné hrobce nachází sedm rakví s tělesnými ostatky příslušníků rodu z knížecí moravské a české hraběcí linie. Hrobka je veřejnosti nepřístupná.
Zdroj informací: www.politavi.cz          Všechny moje fotografie ZDE
Slavkov u Brna - kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
Nachází se na ulici Špitálská.
Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele stojí na místě špitálu, postaveného ve 13. století Řádem německých rytířů. Za husitských válek špitál zanikl a v 15. století byl obnoven rytířem Janem Zeleným ze Šanova. V 16. století měli v kostele svou modlitebnu Čeští bratři. Po třicetileté válce špitál obnovil Dominik Ondřej Kounic (1676). Současná podoba kostelíku pochází z roku 1743. Obě boční kaple byly obnoveny v roce 1882. Vnitřní oltář je dílem neznámého barokního malíře a představuje patrona kostela sv. Jana Křtitele. Nad obrazem je hraběcí korunka aliančního znaku Kounic-Rietbergů. Pod jižní částí kaple byla roku 1795 zbudována rodová hrobka Kouniců. Kaple je od 1.1.2003 v majetku Římskokatolické farnosti ve Slavkově u Brna. Kvůli špatným technickým podmínkám není jeho interiér veřejnosti přístupný.
Zdroj informací: www.slavkovak.cz          Všechny moje fotografie ZDE               
Slavkov u Brna - kaple sv. Urbana
Kaple svatého Urbana stojí na kopci Urban (362 m) severně od Slavkova, jehož svahy byly až do 80. let 19. století pokryty vinohrady. Proto je kaple zasvěcena sv. papeži Urbanovi, patronovi vinařů, sadařů a zahradníků. Objekt centrálního půdorysu je orientován severojižním směrem. Má tvar rovnoramenného kříže, jehož střed je zaklenut kopulí. Nad kněžištěm se vypíná čtyřboká věž. Podle listiny byla kaple postavena v roce 1712 dle projektů Domenica Martinelliho. V roce 1784 byla ta josefinských reforem uzavřena. V roce 1805 sloužila jako strážnice pro francouzské vojáky, kteří zde pozorovali postup spojenecké rusko-rakouské armády táhnoucí od Olomouce k Brnu. Objekt využívali jako skladiště a stáj. Odtud byla také 28.11.1805 vypálena varovná dělová rána zvěstující slavkovské posádce nepřátelský postup k Brnu a na Bučovice. Za pobytu Francouzů byl objekt poškozen a v roce 1816 zbořen. V letech 1858-1861 byla na starých základech z dotací občanů vystavěna nová kaple.
Zdroj informací:  www.slavkovak.cz           Všechny moje fotografie ZDE  
Slavkov u Brna - kostel Vzkříšení Páně
Nachází se na severní straně Palackého náměstí v historickém jádru města. Patří mezi jedinečné památky klasicistní architektury u nás. Byl postaven na popud Václava Antonína Kounice v letech 1786-89 podle plánů vídeňského dvorního architekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenbergu. Jedinečný je i stylový interiér se třemi kazatelnami. Autorem figurální výzdoby na průčelí je vídeňský sochař Franz Zacherle.
Zdroj informací: www.turistika.cz           Všechny moje fotografie ZDE
Slavkov u Brna - kříž na ulici Malinovského
Misijní kříž před mateřskou školou Karolínka osobně posvětil papež Benedikt XVI. při návštěvě Brna dne 27.9.2009.
Slavkov u Brna - kříž před hřbitovem
Litinový kříž je prací blanenských železáren a pochází z roku 1855. Nachází se napravo od vstupu na hřbitov z ulice Špitálská.
Slavkov u Brna - kříž před kostelem Vzkříšení Páně
Litinový kříž z roku 1852 stojí napravo před vstupem do kostela.
Slavkov u Brna - kříž u silnice na Křenovice
Kříž pochází z roku 2021 a je připomínkou původního, nedaleko stojícího kříže z roku 1869, který byl zničen v poválečném období. Kříž byl obnoven z iniciativy Městského úřadu ve Slavkově u Brna, ale především díky křenovickým a slavkovským občanům.  
Slavkov u Brna - kříž za kostelem Vzkříšení Páně
V roce 1908 jej ke cti a chvále Boží věnovali manželé Bednaříkovi ze Slavkova.
Slavkov u Brna - Křížová cesta
Křížová cesta se nachází v severní části města na vrchu Urban. Vede od sochy sv. Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. 
Křížová cesta zde stojí od roku 2012, kdy podle studie výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic všech 14 kapliček vyrobila kamenická firma Jiřího Zimovčáka z Brna. Během 27. března 2012 se vybudovaly základy, které vykopaly jednotlivé rodiny, které se staly "patrony zastavení" se závazkem starat se o okolní sezónní údržbu. Každé ze 14 zastavení se znázorněním utrpení Ježíše Krista připomíná drobná sakrální stavba vysoká 2,3 m. 
Zdroj informací: cs.wikipedia.org  a  frypatuv.blogspot.com, kde najdete celý můj článek o této křížové cestě.                   Všechny moje fotografie najdete uložené v galerii, která se nachází  ZDE .
Slavkov u Brna - modlitebna Českobratrské církve evangelické
Nachází se na ulici Fügnerova, č. 285Slavkov u Brna - památník obětem světových válek
Památník se nachází u chrámu Vzkříšení Páně. Byl slavnostně odhalen dne 28. října 2018, u příležitosti 100 let vzniku Československé republiky. 
Památník tvoří dvě žulové desky z absolutně černé žuly – granit fantasy black. Kamenný blok byl vytěžen v Jihoafrické republice v jednom kuse, rozdělení na dva bloky proběhlo v severní Itálii a finální úprava se realizovala v České republice. Každý blok má výšku 2,8 metrů, šířku 1 metr a tloušťku 12 cm. Váha obou bloků je 2,2 tuny a je na nich dohromady vytesáno celkem 222 jmen.
Zdroj informací: www.livingstav.cz
Slavkov u Brna - pomník Antonína Benjamina Svojsíka
Nachází se na Komenského náměstí. Pomník připomíná Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Je autorem knihy Základy junáctví (1912), v témže roce uspořádal i první skautský tábor u hradu Lipnice.
Zdroj informací: mapy.cz
Slavkov u Brna - pomník bitvy u Slavkova (pod Urbánkem)
Památník bitvy u Slavkova pochází z roku 1805. Je historicky významným hmotným dokladem upomínky na evropské válečné události počátku 19. století a jednu z nejvýznamnějších a nejdůležitějších bitev Napoleonských válek. Dnes je pomník zapsán do seznamu kulturních památek.
Zdroj informací: pamatkovykatalog.cz
Slavkov u Brna - pomník mistra Jana Husa
Husův pomník se nachází na oploceném prostranství před farou Církve československé husitské na rohu Malinovského a Jiráskovy ulice. Má podobu sochy stojící na podstavci s nápisem M.J.HUS. Pochází z meziválečného období a byl renovován v roce 2009.
Slavkov u Brna - pomník obětem druhé světové války na hřbitově
Pomník se nachází po levé straně při vstupu na hřbitov z ulice Špitálská a obsahuje sedmnáct jmen popravených, umučených a nezvěstných bratří a sester, jimž nebylo dopřáno aby odpočívali v rodné zemi, když položili své životy za vlast.
Slavkov u Brna - pomník vojákům Rudé armády v zámecké zahradě
Na pomníku je vytesáno datum 26.4.1945 a texty :
"ВEЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ПАВШИМ В БОЯХ ЗАНАШУ И СОВЕТСКУЮ РОДИНУ."
 "14 VOJÍNŮM A 2 DŮSTOJNÍKŮM BRATRSKÉHO RUSKÉHO NÁRODA, KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY PŘI OSVOBOZENÍ NAŠEHO MĚSTA OD NĚMECKÝCH OKUPANTŮ A ZDE ODPOČÍVAJÍ.
VĚNUJÍ VDĚČNÍ OBČANÉ."
Slavkov u Brna - radnice
Tvoří jednu z dominant Palackého náměstí v historické části města. Jedná se o patrovou pozdně renesanční budovu s nárožní věžičkou a někdejší městskou šatlavou. Nad vstupním portálem s letopočtem 1581 lze přečíst nápis, že Radnice byla vystavěna za staršího purkmistra Alexandra Bradavičky a mladšího purkmistra Petra Pekaře. Další úpravy objektu proběhly pak v roce 1592. Dnes je sídlem městského úřadu.
Zdroj informací: www.turistika.cz
Slavkov u Brna - socha sv. Floriána před kostelem Vzkříšení Páně
Barokní skulptura od sochaře G. Giullianiho se nachází na prostranství nalevo od vstupu do kostela. Je zapsána do seznamu kulturních památek.
Zdroj informací : pamatkovykatalog.cz
Slavkov u Brna - socha sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí (pod zámkem)
Jde o barokní sochu z 18. století. Moc o jejím původu není známo. Snad jen to, že na rozdíl od ostatních soch ve Slavkově má méně často používaný atribut, a to putto u nohou světce. Až do roku 1907 stávala socha na rohu Palackého náměstí a Fügnerovy ulice u domu Jana Šimáčka. Po dokončení nové Záložny v roce 1908 byla přemístěna na své současné místo u vchodu do informačního centra. Svatozář, která ještě na začátku století bylo součástí sochy, chybí. A chybí i po rekonstrukci, která proběhla v roce 2006. Socha byla v bídném stavu, ale zkušenému vyškovskému restaurátorovi Mgr. Budíkovi se podařilo takřka rozpadlou sochu opravit a zachránit ji tak pro další generace. Oprava proběhla za přispění ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových zón. Socha je zapsána do seznamu kulturních památek.
Zdroj informací : www.slavkov-austerlitz.com
Slavkov u Brna - socha sv. Jana Nepomuckého u silnice na Rousínov (pod Urbanem)
Pochází z třicátých let 18. století a je zapsána do seznamu kulturních památek.
Jde o vrcholně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která je hodnotným uměleckohistorickým dílem. Až do poloviny 20. století stávala socha ve Zborovské ulici na hranici s ulicí Husovou. Kovaným plotem byla ohrazena až později, jako ochrana soklu před občany vracejícími se za tmy z pohostinství a s potřebou ulevit si. V roce 1959 se měnil ve Zborovské ulici vodovod a v roce 1960 se uskutečnila rekonstrukce vozovky. Při této příležitosti bylo rozhodnuto o přemístění sochy k polní cestě vedoucí na Urbánek. Tímto úkolem byli pověřeni pracovníci OSP, kteří si počínali velmi necitlivě. Sochu svrhli z podstavce a ta se rozlomila na tři kusy. Později byla neodborně opravena. Zvlášť patrné je to u hlavy, která je umístěna jinak, než předtím. Ještě krátkou dobu po přemístění měla socha svatozář s hvězdami, ale kříž již ne.
Zdroj informací : www.slavkov-austerlitz.com
Slavkov u Brna - socha sv. Jana Nepomuckého v ulici Československé armády
Tato cenná plastika datovaná rokem 1738 se řadí mezi velmi kvalitní sochařské práce vytvořené na Moravě v 1. polovině 18. století a je zapsána do seznamu kulturních památek. Je vytesána z důvodu trvanlivosti z mušlového pískovce, který se na Moravě netěžil a dovážen byl z Rakouska. Původně stála socha sv. Jana u mostu přes Litavu na straně cukrovaru. Na tomto místě však trpěla poškozováním opakovanými útoky vandalů (ulomení hlavy) a rozrušováním materiálu v zimním období ze zasolené vozovky vedoucí v těsné blízkosti. V květnu 1999 povolil referát kultury OÚ Vyškov restaurování sochy a srpnu t. r. MK ČR povolilo přesun sochy do nově zbudovaného protilehlého parčíku. Samotné přemístění sochy tohoto zemského patrona bylo provedeno v roce 2001. Na novém, prostorově i pohledově vhodnějším místě, byla socha světce v roce 2006 zrestaurována.
Zdroj informací : www.slavkov-austerlitz.com
Slavkov u Brna - socha sv. Jana Nepomuckého v ulici Československého červeného kříže (u křižovatky na Křenovice)
Jako jediná ze slavkovským soch sv. Jana Nepomuckého není z kamene, ale jedná se o litinový odlitek Salmových sléváren v Blansku. Socha vznikla v 19. století, je chráněna jako kulturní památka. 
Za vznik formy sv. Jana lze považovat rok 1861. Podle návrhu sochaře byla vyrobena forma a z ní bylo odlito více kusů soch. Litinová socha sv. Jana Nepomuckého, která měří 165 cm, byla odlita v železárnách po dohodě s Hugonem Karlem Eduardem Salmem-Reifferscheidtem. Socha byla původně ozdobena atributy, kterými jsou kříž, biret, palmová ratolest a svatozář s pěti hvězdami. V současnosti je ohraničená již rozpadající se kamennou balustrádou.
Zdroj informací : www.slavkov-austerlitz.com
Slavkov u Brna - sochy v zámecké zahradě
Vzácné skulptury z počátku osmnáctého století jsou z dílny Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Původně se tyto sochy nacházely ve dvou řadách na nádvoří a teprve koncem minulého století byly přemístěny do zahrady. Kompletní soubor čítá 64 kamenných děl, které u obou umělců zadal Dominik Ondřej Kounic pro zámeckou oranžerii kolem roku 1700. 48 z nich je nyní trvale vystaveno v zámeckém parku, zbytek zdobí interiéry zámku nebo jsou uloženy v depozitáři. V posledních letech sochy postupně prochází důkladnou rekonstrukcí.
Zdroj informací :  www.soupispamatek.com    a   www.slavkov.cz
Všechny moje fotografie najdete  ZDE
Slavkov u Brna - tváře v hradbách na Kollárově ulici
V zachovalé části hradeb na Kollárově ulici lze spatřit nyní již jen šest nahrubo vytesaných reliéfů tváří. Podle pamětníků jich tam bývalo víc, ale bohužel se mi nepodařilo o této zajímavosti zjistit více informací.
Můj samostatný článek na toto téma najdete ZDE .
Slavkov u Brna - ústřední kříž hřbitova
Pochází z roku 1855.
Slavkov u Brna - vyhlídková věž
Je součástí golfového areálu. Původně sloužila jako vodárenská věž zásobující zámek vodou, byla postavena v barokním slohu a se zámkem propojena litinovým potrubím. Při výstavbě golfového hřiště v roce 2003 byla přestavěna na rozhlednu. Věž je vysoká devět metrů a na vyhlídkový krytý ochoz vede 25 schodů. Z výšky cca 6 metrů je možné se pokochat především výhledem na golfový areál, ale i město Slavkov. Vstup je volný.
Zdroj informací : mapy.cz                         Všechny moje fotografie  ZDE
Slavkov u Brna - zámek
Zámek Slavkov (německy Austerlitz) patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu města. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů (neboli bitva u Slavkova). Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde existovala komenda řádu německých rytířů. Koncem 16. století byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a hranolovou věží. Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla dal koncem 17. století Dominik Ondřej Kounic. Úkolem pověřil italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy, který do návrhu barokní novostavby zahrnul kromě zámku i úpravu a přestavbu větší části města s novým farním kostelem. Vlastní budova zámku byla navržena na půdorysu písmene U. Autory interiérové výzdoby byli rovněž italští umělci. Fresky namaloval Andrea Lanzani, jenž úzce spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Sochařské prvky a skulptury v zámku i v parku vytvořil Giovanni Giuliani.
Zdroj informací : cs.wikipedia.org                        Všechny moje fotografie  ZDE
Slavkov u Brna - zbytky městského opevnění
Městské hradby byly vybudovány ve 14. a 15. století. Byly 7 - 8 m vysoké, s ochozem, bastiony, příkopem a bránami; které se nedochovaly - první zanikla koncem 18. stol. a další v l. 1840, 1861, 1903. V 18. století ztratilo opevnění svůj význam a bylo postupně bořeno. Jeho fragmenty se zachovaly dodnes na ulicích Lidická, Hradební a Kollárova
Zdroj informací : www.hrady.cz
Slavkov u Brna - Židovská synagoga
Původní stavba tu stála už v dobách středověku, v roce 1762 byla nešťastně poničena požárem, v roce 1857 byla totálně zbourána a na jejím místě postavena zcela nová stavba. Za 2. světové války byl nacisty zničen interiér. S nástupem komunistů sloužila jako skladiště. Po sametové revoluci byla navrácena původnímu vlastníkovi - Židovské náboženské obci v Brně. V současnosti je v ní umístěna smuteční síň. Nachází se poblíž centra města, asi 150 m západně od Palackého náměstí. Je chráněna jako kulturní památka.
Slavkov u Brna - Židovský hřbitov
Dnešní hřbitov byl založen roce 1744 jako třetí v pořadí. Nejstarší židovské pohřebiště se údajně nacházelo na východ od města u cesty k Němčanům. Jeho přesné místo není známo. Po té byl židovský hřbitov přeložen jižně od města k silnici směrem na Ždánice a ten se zmiňuje již roku 1549. Byl zlikvidován v roce 1774 z toho důvodu, že tehdejšímu majiteli panství Václavu Antonínovi, hraběti z Kounic vadil ve výhledu ze zámku.
Dnešní židovský hřbitov má rozlohu asi 4 000 m2 a je na něm zhruba 300 náhrobků. Nachází se necelý 1km za městem, v ostré serpentině u silnice směrem na Rousínov. Je ohrazen poničenou cihlovou zdí a místy drátěným (taky poničeným) plotem. Za branou jsou patrné zbytky obřadní síně a památník slavkovským obětem holocaustu z roku 1994. Hřbitov je památkově chráněn.
Zdroj informací :  www.politavi.cz a  www.hrady.cz                Všechny moje fotografie ZDE
A to je z mého fotoarchívu vše, ale památek a zajímavostí je ve Slavkově u Brna jistě víc. Pokud nějaké ještě objevím a nafotím, tak o ně tento článek časem doplním.

P.S: samozřejmě uvítám v komentářích i případné tipy na opomenuté slavkovské památky a zajímavosti

8 komentářů:

 1. Opět krásné fotky z krásných míst. Co umřeli manželovi rodiče už tam nejezdíme. Ráda jsem si ten kraj přípomněla.

  OdpovědětVymazat
 2. Opravdu skvostný a zevrubný přehled památek. Z toho by se dala sestavit kniha. Prohlédla jsem si i fotky na Zoneramě. Super. Oceňuji tuhle mravenčí práci. Měj se hezky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky moc.
   Původně jsem chtěl jen přidat ten nový kříž, ale zjistil jsem, že nemám kam, protože starý souhrnný článek někam zmizel a na blogu zbylo jen pár neuspořádaných příspěvků. Tak jsem to napravil

   Vymazat
 3. Je neuvěřitelné co je památek na jednom místě.Škoda,že je to od nás dost daleko.
  Na Zoneramu se podívám až později večer.Stojí za to si je všechny prohlédnout.
  I tak se kochám.
  Měj se hezky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky moc!
   Slavkov je zajímavým místem a podle mého opravdu stojí za návštěvu. Třeba se sem někdy podíváš a tenhle článeček budeš brát jako průvodce. Kdo ví

   Vymazat
 4. Koukám, že díky Kounicům má Slavkov co nabídnout! K památníku sovětských vojáků. Tady na hřbitově ve vsi leží vedle sebe dva společné hroby. V jednom leží němečtí vojáci a v druhém sovětští. Jak se smrtí stírají rozdíly .... jinak dokonalý přehled památek, jak říká Majka, dal by se z toho udělat průvodce Slavkovem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano je to tak, Slavkov má opravdu co nabídnout, jen se to chce pozorně koukat. A ne jen na zámek, i když ten je samozřejmě největším lákadlem.
   Při svých toulkách po naší zemičce jsem viděl nesčekrát, jak se po smrti ve válkách stírají rozdíly. Je to docela k zamyšlení, ale bohužel to nedělají ti u moci

   Vymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji