3. února 2022

V únoru 2021 - část první

Dnes vám chci představit, co jsem nafotil během prvního února roku 2021


A předem upozorňuji, že toho bylo dost, takže článek bude poněkud dlouhý.

Tento měsíc se u mě nesl ve znamení zcela nečekaného pracovního volna poté, co firmu, s kterou jsem dlouhodobě spolupracoval, podrazil a poškodil investor. Nechci zacházet do detailů, ale pro mě z toho vzniklo to, že jsem po domluvě spolupráci přerušil a začal dělat jen na svých (již dříve domluvených, ale na jiný termín) zakázkách. A jelikož jsem tehdy ještě pracoval převážně jako fasádník, tak jsem měl opravdu docela dost volného času, protože v únoru se tahle práce skutečně pořádně dělat nedá. Z výše uvedených důvodů jsem potřeboval vypadnout někam ven a pročistit si hlavu co nejdříve, takže už prvního února jsem vyrazil na výlet, kde jsem navštívil a nafotil tyto objekty: 


Hajany (u Brna) - zámek

Obec Hajany se nachází asi10 km jihozápadně od Brna. Na západním okraji obce v jihovýchodní části zchátralého dvora se nalézá bývalý zámek. Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krátkým bočním křídlem.  Zámek vybudoval po roce 1714 Kaschnitz von Weinberg a po roce 1746 Hájek z Waldstätten přistavěl boční křídlo. V roce 1857 areál získali hrabata Mitrovští, kteří se věnovali dalším úpravám, při nichž zámek získal dnešní podobu. Po roce 1948 začala stavba upadat a interiér byl přebudován na byty. Do padesátých let byla na statku malá věž , na nádvoří stojí zbytek kostelíka. Z jihu a východu k zámku přiléhá zarostlá plocha, jež kdysi bývala zámeckou květinovou zahradou. V roce 2021 zámek stále chátral, střechy v určitých částech objektu už značně ztrácí statiku a vypadá to, že se brzy zhroutí. Nejsou zde již žádné obydlené byty.

Informace jsem čerpal ze stránek : www.hrady.cz a prazdnedomy.cz  a mapy.cz a www.mizejicipamatky.cz


Hajany (u Brna) - zámek 1.2.2021

Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE


Prštice - zámek 

Zámek stojí na severozápadním okraji obce Prštice, která se nachází asi 17 km jihozápadně od Brna.
Honosný a architektonicky cenný barokní zámek stojí na místě středověké tvrze, která byla obnovena na konci 15. století Janem Lechvickým ze Zástřizl.  V dalších desetiletích byla rozšířena o nové křídlo (pravděpodobně za Žabků z Limberka v první třetině 16. století). Na přelomu 16. a 17. století ji Thurnové nechali upravit na renesanční sídlo a postavili další dvě křídla, takže objekt dostal současnou čtyřkřídlou podobu. K zásadní barokní přestavbě došlo na začátku 18. století za Želeckých z Počenic, kterou realizoval stavitel Christian Alexander Oedtl. Práce však probíhaly pomalu, přestavba byla dokončena až ve 30. letech 18. století, kdy prštické panství již vlastnili Ditrichštejnové, kteří zámek dále využívali pouze účelově (byty panských úředníků, sklady, apod.). Ditrichštejnové panství drželi do roku 1819, poté vystřídalo několik majitelů, až nakonec připadlo při pozemkové reformě ve 20. letech 20. století moravskoslezské zemi. Zámek postupně chátral, v roce 1948 jej zakoupila obec Prštice. která plánovala bývalé šlechtické sídlo zbořit a postavit na jeho místě novou školu. Zámek byl ale díky památkářům zachráněn, vznikly zde kanceláře místního národního výboru, později zde začala působit také mateřská škola a zámek byl postupně rekonstruován. V majetku obce je budova dosud, nadále ji využívá obecní úřad.
Informace jsem převzal ze stránek: mapy.cz a cs.wikipedia.org

Prštice - zámek 1.2.2021


Všechny mé dosud pořízené fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Dalším místem, kde jsem se toho dne zastavil, bylo město Ivančice, které se nachází asi 20 km jihozápadně od Brna. Zde jsem navštívil a nafotil tyto objekty:


Ivančice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé přímo zmiňován v roce 1239 a je dominantou Palackého náměstí v historickém jádru Ivančic. Zřejmě ještě na konci 13. století bylo zahájeno budování nového chrámu, jehož stavba byla v roce 1304 vypálena. Po roce 1312 přestavba pokračovala, vzniklo současné gotické kněžiště ukončené polygonálně. V této době byla zřejmě zahájena také stavba městské strážní věže, která byla dokončena ve druhé polovině 14. století. Lodě kostela byly stavěny od přelomu 14. a 15. století. Nejdříve vznikla hlavní loď (z režných cihel a tvarovek) navazující na věž, teprve asi od 70. let 15. století bylo zahájeno budování obou bočních lodí (z lomového kamene). Tehdy také byla postavena sakristie (v závěru severní lodi) a byla zaklenuta hlavní loď. Ve druhé polovině 16. století byla věž zvýšena o obytné patro a následně vznikl ochoz a zděný útvar se střechou. Při požáru v roce 1763 bylo poškozeno kněžiště, které bylo poté barokně upraveno a dostalo novou klenbu. Poslední větší stavební úpravy chrámu proběhly v letech 1946–1950, kdy byla podle projektu architekta Klaudia Madlmayera ve zdech hlavní lodi, nad bočními loděmi, jejichž střechy musely být upraveny, vytvořena okna románského tvaru. K dalším pracím patřila nová střecha a vyzděné štíty severní a jižní předsíně. Kolem kostela se do roku 1560 nacházel hřbitov. Podle pověsti měl základ ke kostelu položit sv. Václav, ale pravděpodobnější však je, že původní kostel, založený v začátcích přemyslovského státu, byl zasvěcen sv. Václavu. Zvláštností krypty pod Ivančickým chrámem je bruslit (brešit) – sůl, která se v drobných krystalcích usadila na kostech.

Informace jsem čerpal ze stránek : www.kudyznudy.cz  a  cs.wikipedia.org


Ivančice - kostel Nanebevzetí Panny Marie 1.2.2021
Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Ivančice - kaple Nejsvětější Trojice

Najdeme ji v severovýchodní části města, za hranicí městské památkové zóny. Byla postavena za panování Pertolda V. z Lipé v roce 1560 pro tehdy nový hřbitov. Od roku 1581 sloužila až do Bílé hory Jednotě bratrské pro bohoslužby bratří německé národnosti. Sloužila jako kaple jak katolíkům, tak i nekatolíkům. V 80. letech 16. století se stala trvalým místem bohoslužeb švýcarských bratří. Barokní oltář z roku 1655 restauroval v roce 1880 tehdy dvacetiletý Alfons Mucha. Často se hovoří o tom, že v blízkosti kostelíka, ne-li přímo v něm, je pochován biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. Hřbitov byl podle pamětní desky v roce 1837 zrušen a rok nato byla ke kapli přistavěna hranolová věž se schodištěm a hudební kruchta, vše na náklady Karla z Lichtenštejna. Památka se ze hřbitovní kaple změnila v kostelík. Do věže byl přinesen zvon z roku 1507. V roce 1925 byla plocha bývalého hřbitova rozparcelována na výstavbu domů a část upravena na park. 

Informace jsem čerpal ze stránek: pam.ivancice.cz a www.toulkypocechach.com


Ivančice - kaple Nejsvětější Trojice 1.2.2021Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Ivančice - křížová cesta

Křížová cesta vedoucí z Ivančic na Krásnou horu je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Nechal ji vybudovat v letech 1861–1863 katolický spolek Sv. Klement. Začíná u Kaple Nejsvětější Trojice, odkud vede kolem místního hřbitova do mírného kopce až k poutní kapli sv. Jakuba, odkud je krásný výhled do okolí. Její délka je cca 1 kilometr a kopíruje trasu modré turistické značky. Jednotlivé kapličky křížové cesty postavili Ignác Hüpsch a Jan Kratochvíl. Každá kaplička měla původně hliněný kříž, který zhotovili zdarma hrnčíři Josef a Václav Královi z Ivančic. Kapličky byly vybaveny na plátně malovanými obrazy, které vlivem povětrnostních podmínek chátraly. Roku 1890 daroval František Kočí do kapliček nové vypouklé litinové obrázky, které nahradily stávající a již poškozené obrazy. Zároveň prošla nezbytnou opravou i do té doby neschůdná cesta. Nová výzdoba byla posvěcena 5. srpna téhož roku. V roce 1991 byla provedena generální oprava čtrnácti kapliček, křížová cesta byla poté vysvěcena biskupem brněnské diecéze Vojtěchem Cikrlem a v současnosti je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Informace jsem čerpal ze stránky www.venkazdyden.cz


Ivančice - křížová cesta 1.2.2021Všechny mé fotografie této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Ivančice - kaple sv. Jakuba 

Poutní kaple sv. Jakuba stojí nad Ivančicemi v nadmořské výšce 323 m.n.m. již od roku 1481, kdy byla postavena z finanční sbírky místních měšťanů. Za císaře Josefa II. byla zrušena a roku 1784 rozebrána na stavební účely. Nová kaple v novogotickém slohu byla vystavěna až v letech 1852-1858 z iniciativy národního buditele P. Tomáše Procházky a byla zasvěcena sv. Jakubovi.

Informace jsem čerpal ze stránek: www.venkazdyden.cz  


Ivančice - kaple sv. Jakuba 1.2.2021


Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Dalším městem, které jsem toho dne navštívil, byly Rosice, jež se nacházejí asi 20 km západně od středu Brna. A zde jsem si tenkrát prohlédl tyto objekty :


Rosice (u Brna) - křížová cesta

Křížová cesta z roku 1773 v Rosicích se nachází jižně od centra města. Vede 300 metrů dlouhou dvouřadou památkově chráněnou lipovou alejí ke kapli Nejsvětější Trojice. Křížová cesta je tvořena dvanácti zastaveními v podobě trojbokých kamenných jehlanců s vytesanými reliéfy. Cesta vede Na konci cesty je kamenný kříž z roku 1950, který pravděpodobně nahradil chybějící třinácté zastavení (snad zničené při bojích na konci 2. světové války). Křížová cesta je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Informace jsem čerpal ze stránek :  cs.wikipedia.org a www.hrady.cz


Rosice (u Brna) - křížová cesta 1.2.2021
Všechny mé fotografie této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Rosice (u Brna) - kaple Nejsvětější Trojice 

Kaple patří mezi nejvzácnější historické památky města Rosice. Nachází se na jižním návrší města a přístupovou cestu k ní tvoří křížová cesta s chráněným lipovým stromořadím. Samotná kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky.  Roku 1697 ji nechal postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Rupert Hausperský z Fanalu. Od dokončení roku 1701 se počíná poutní tradice na svátek Nejsvětější Trojice osmou neděli po velikonocích. Roku 1783 byla kaple v ohrožení, neboť císař Josef II. rušil církevní zařízení. V Rosicích byly v té době dvě kaple a obě byly navrženy na zrušení. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla zbořena, kaple Nejsvětější Trojice ale nakonec zůstala zachována a zrušena byla pouze poustevna poblíž ní. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s oltářem orientovaným na východ a s pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. Východní oltář je hlavní, jihozápadní patří Panně Marii Svatotomské, severozápadní Panně Marii Čenstochovské. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr, na kterém bývaly starobylé varhany, které byly válkou zničeny. Původní šindelová střecha byla v 30. letech 20. století vyměněna za plechovou.

Informace jsem čerpal ze stránek: www.kudyznudy.cz  a  cs.wikipedia.org


Rosice (u Brna) - kaple Nejsvětější Trojice 1.2.2021Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Rosice (u Brna) - zámek

Zámku, jak jej známe dnes, předcházel hrad ze 13. století. Měl zřejmě obranný charakter, protože byl postaven na kopci nad městem. V 16. století, za Pertolda z Lipé, byly pravděpodobně zahájeny stavební úpravy a hrad byl přebudován na renesanční zámek. Po smrti Pertolda z Lipé se zámku Rosice ujal Žerotínové, kteří v přestavbách pokračovali a mimo jiné nechali odstranit veškeré znaky, které poukazovali na tehdejší gotický hrad. V dalších letech se v držení zámku Rosice často střídali majitelé a nakonec se po vzniku Československa dostal do vlastnictví státu. Zámek má nyní postklasicistní historizující novodobou fasádu, avšak na severním křídle a pod arkádami jsou ještě pozůstatky renesanční sgrafitové omítky. Renesanční zámek v sobě ukrývá také protiatomový kryt, který můžete v rámci prohlídky navštívit.

Informace jsem převzal ze stránek www.kudyznudy.cz


Rosice (u Brna) - zámek 1.2.2021
Všechny mé dosud pořízené fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Rosice (u Brna) - kostel sv. Martina

Původně románský kostel je nejstarší stavitelskou památkou v Rosicích. Pochází pravděpodobně z 12. století o čemž svědčí románská okna ve věži vysoké 34 metrů. Jednalo se o jednolodní kamennou stavbu s presbytářem a na západní straně s dodnes dochovanou věží. Vchod byl z jižní strany. Chrám byl goticky upraven a rozšířen o původně samostatnou gotickou severní kapli. Upraven byl také renesančně, tehdy byl rozšířen o jižní kapli. Barokní úpravy přinesly změnu přístupu do kostela ze západní strany přes věž a výměnu oken. V 18. století dostaly vnitřní prostory kostela nynější podobu – hlavní a boční oltáře, kazatelnu a ostatní výzdobu. Uvnitř chrámu se nacházejí náhrobky s českými, latinskými a německými nápisy. U vchodu do kostela jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, jehož zbytky připomíná někdejší dětský hřbitov se sochou sv. Jana Nepomuckého. Kostel svatého Martina je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je farním kostelem rosické farnosti a zároveň děkanským kostelem rosického děkanátu. 

Informace jsem čerpal ze stránek : cs.wikipedia.org  a  www.kudyznudy.cz


Rosice (u Brna) - kostel sv. Martina 1.2.2021

Všechny mé fotografie tohoto objektu najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Chudčice - křížová cesta

Křížová cesta se nachází v kopci zvaném U tří křížů nad obcí Chudčice, na hranici města Brna. Je tvořena 14ti výklenkovými kaplemi, z nichž 10 se nachází na katastrálním území Kníniček a 4 v Chudčicích. Vznikly v roce 1856 na základě projektu chudčického rodáka, architekta Eduarda Svobody. Stavbu financovali majitelé nejbohatších chudčických usedlostí. Začíná na jihovýchodním okraji Chudčic a je lemovaná jírovcovou alejí až k okraji lesa. Poté pokračuje nahoru do Podkomorských lesů nad Brněnskou přehradou. Končí v poutním místě zvaném U Tří křížů. Křížová cesta je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky. Poutě se konají na Květnou neděli a poslední neděli v červnu. Po části křížové cesty prochází modrá turistická značka z Veveří do Rozdrojovic. Jsou zde k vidění nejen krásné kapličky, ale také pěkná příroda - část křížové cesty se nachází v oboře Přehrada.

Informace jsem čerpal ze stránek :  www.turistika.cz a  cs.wikipedia.org 


Chudčice - křížová cesta 1.2.2021
Všechny mé fotografie této křížové cesty najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .


Brno, Kníničky - poutní místo Tři kříže

Nachází se v Podkomorských lesích nad Brněnskou přehradou a končí zde křížová cesta, která začíná v Chudčicích. Původně zde stávala kaple svatého Kříže, pravděpodobně z 13. století, zrušená roku 1784 za reforem císaře Josefa II. Na jejím místě byly později vztyčeny tři dřevěné kříže, podle nichž dostalo poutní místo své jméno. Na místě starých dřevěných křížů nechali roku 1902 vystavět dva nové kamenné manželé Perkovi z Chudčic, další kříž nechali postavit manželé Navrátilovi.

Informace jsem čerpal ze stránek   cs.wikipedia.org 


Brno, Kníničky - poutní místo Tři kříže 1.2.2021

Všechny mé fotografie z tohoto místa najdete uložené v galerii, která se nachází ZDE .A to je z mého putování ze dne 1.2.2021 vše. 

Ačkoli to vypadá, že jsem toho tenkrát prošel hodně, tak celkem jsem za ten den nachodil pouze 13,5 km. 

Po tomto výletu jsem se musel zase naplno věnovat práci a k dalšímu focení jsem se tak dostal až o dva týdny později. Co jsem potom navštívil vám ukáži v následujícím příspěvku7 komentářů:

 1. Pro mne už by bylo 13 km tak akorát limitní pro jeden den. A to jsem byla dobrý dálkový chodec. Fotky všech míst jsou pěkné. Škoda, některých staveb. Když plánuju výlety, tak zjišťuji, že spoustu zámků slouží obecním úřadům, ale je to lepší, než nechat ladem spadnout. Ivančicemi jsme vždy jen projížděli vlakem a tak tuto oblast vůbec neznám. Moc se mi líbí ty opravené kapličky křížové cesty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky jsem býval chodivec, ale postupně to musím omezovat, protože tělu už se nechce.
   Vesnické zámečky mám moc rád, protože to je taková skoro zapomenutá součást naší minulosti. A je fakt, že hodně těchto objektů je sídlem obecních úřadů nebo pečovatelských služeb. Ale je to přesně tak jak píšeš, alespoň se o ty objekty někdo stará a udržuje je

   Vymazat
 2. Krásná místa.Pár křížových cest na blogu mám,jednu dobu jsme po nich v našem kraji pátrali,ale většina byla v havarijním stavu.Okolo Brna to vůbec neznám a tak děkuji za seznámení.
  Měj se hezky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V poslední době se na křížové cesty docela zaměřuji. Jsou to jedny z mála míst, kde ještě nebývá tolik lidí a je tam klid. Kdysi jsem na blogu vydal i článek o již navštívených, ale od té doby jsem jich prošel zase dost, takže asi napíši pokračování

   Vymazat

Pokud nejste součástí Blogger komunity, tak prosím do komentáře uveďte jméno či přezdívku, abych věděl kdo mi zprávu zanechal. Děkuji