18. ledna 2015

Kostel sv.Anny - Tisá

Dnes vám chci představit kostel, který stojí ve středu horské obce Tisá, která je známá hlavně jako výchozí bod do Tiských stěn


O tomto kostele jsem na internetu našel jen kusé zprávy na více stránkách a tak se pokusím z nich sestavit přehledný popis. Informace jsem čerpal z : cs.wikipedia.org a www.tisa.cz a www.skalytisa.cz a www.nfveolia.cz

Tisá (německy: Tissa) je obec v Ústeckém kraji České republiky, nacházející se v Krušných horách, v blízkosti česko-německé státní hranice, asi 13 kilometrů od krajského města Ústí nad Labem. Na území obce zasahují celkem tři zvláště chráněná území. Z velkoplošných se jedná o chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Maloplošné reprezentuje přírodní památka Tiské stěny a přírodní rezervace Rájecká rašeliniště.

Kostel sv. Anny stojí v centrální části obce, přímo u silnice II/528 Libouchec - Petrovice a je přístupný během bohoslužeb, které se konají vždy první neděli v měsíci od 16.00 hod.
Stavba kostela se uskutečnila roku 1789 v prostých pozdně barokních formách, typických pro svatostánky josefínské doby. Nad kostelem byl zřízen i obecní hřbitov, ohrazený zdí z místního pískovce.
Průčelní východní věž má dva zvony z litiny pocházející z roku 1922 a malý zvon z roku 1859. Litinové zvony vyrobily ocelárny Arnold-Kress z Chabařovic a malý zvon pochází z Litoměřic od Františka Herolda. Strop s fabionem zdobí obraz Krista, uzdravující ženu.
Kostel po roce 1945 zchátral, nikdy však nepřestal úplně sloužit svému účelu. Díky tomu se zachovalo i vnitřní zařízení kostela, které vystihuje dobu pozdního rokoka.
Varhany sem převezli z kostela v Rozbělesích. Jde o nástroj Heinricha Schiffnera z roku 1888. Varhany v Tisé zůstaly sice zachovány, ale osud k nim nebyl nejšetrnější… Původní cínové píšťaly prospektu byly zrekvírovány v průběhu I. sv. války a nahrazeny zinkovými, které byly zvukově vcelku obstojné. Varhany ovšem přišly k úhoně na konci 80. let 20. století, když se začal hroutit strop. Píšťaly byly tehdy vyňaty a uskladněny v sakristii. Do stroje zateklo a napadala suť. V roce 2001 k varhanům přišel coby student varhanářské školy pan Ivan Bok, který (za podpory svého bratrance Miloše Boka) provedl první opravy varhan a to tak, že je uvedl do stavu použitelného pro občasné provozování doprovodu mší nebo koncertů. Další rekonstrukce proběhla v roce 2011. Více informací o opravě varhan najdete ZDE
V posledních letech zde probíhají zajišťovací opravy. Kostel byl zabezpečen mřížemi roku 1992, posléze došlo k opravě střechy, věže, fasády a k vymalování. Vyčištěn a obnoven byl i hřbitov.
Kostel sv. Anny je státem chráněnou kulturní památkou a přímo kolem vede hlavní přístupová cesta do Tiských stěn


Při mé návštěvě Tisé jsem měl štěstí a dostal se i do vnitřních prostor kostela. Nejdřív ale ukáži všechny pořízené záběry exteriéru

Tisá - kostel sv. Anny 5.10.2014


A teď slibované záběry interiéru...
A to je z kostela sv. Anny v Tisé vše.
Doufám, že se vám prohlídka líbila

11 komentářů:

 1. Velmi nedůstojně vypadá takhle u té silnice a popravdě potřeboval by rekonstrukci ze všech stran. Zvenku i zevnitř ....

  OdpovědětVymazat
 2. Kostel je hodně schátralý, ale vlastně ani není divu, když si člověk přečte, jak dalece je využívaný. Do "zvonečka" přispívalo pramálo věřících a dotace asi nebyly žádné. Vždyť i oprava varhan, jak jsem se dočetla byla iniciována nadšenci. Je moc dobře, že se tak stalo a nástroj vstal z mrtvých a že se zde pořádají koncerty. Možná toto využití by mohlo přinést nějakou nápravu i samotné stavbě kostela.

  OdpovědětVymazat
 3. Když koncem osmnáctého století vznikala stavba tohoto kostelíka, jistě nestál na tak ošklivém místě u silnice. Kostel je oprýskaný zvenku i uvnitř, v detailech vidím, že pomalu opadává i lak na oltáři, ale zdá se, že stále, byť skromně, funguje a možná se jednou dočká i zevrubné opravy.

  OdpovědětVymazat
 4. Škoda, že těsně kolem kostela vede silnice, ale zřejmě to jinak nešlo.

  OdpovědětVymazat
 5. [1]: Podle informací co jsem četl, se kostel pomalu dostává z klinické smrti. Vždyť na začátku devadesátých let se bortila střecha i strop! Myslím,že tento kostel se ještě dostane do lepší kondice   

  OdpovědětVymazat
 6. [2]: Je otázkou,jestli kostel je tak málo využíván kvůli současnému stavu,nebo jestli současný stav neumožňuje větší využívání.Samozřejmě záleží i na tom,kolik oveček kostel chce využívat

  OdpovědětVymazat
 7. [3]: Řekl bych,že v tu dobu byl provoz u kostela tak minimální,že to ani nikomu nepřišlo divné,že stojí hned u cesty.Ale kdo ví,jak to tenkrát v Tisé opravdu vypadalo   

  OdpovědětVymazat
 8. [8]: Vidíš, to mě nenapadlo. Kéž by to takhle fungovalo, Patriku!

  OdpovědětVymazat
 9. [9]: To víš,pořád ještě jsem snílek

  OdpovědětVymazat
 10. [10]: To já taky, Patriku, někdo to tak má pořád.   

  OdpovědětVymazat